Pátek, 27. května, 2022

Šimůnková kvůli omezením upozorňuje na základní práva lidí v domovech

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková v souvislosti s omezeními kvůli covidu-19 v zařízeních sociálních služeb upozornila, že zákazy se střetávají se základními lidskými právy a svobodami klientů. Do výjimek ze zákazů například vycházení či návštěv se navíc nemusí vejít ani ti klienti, kteří ně mají nárok. Šimůnková to dnes uvedla v tiskové zprávě. Zástupkyně ombudsmana se i kvůli tomu obrátila na ministryni práce a sociálních věcí.

Současná opatření podle Šimůnkové dopadají na menší počet klientů zařízení sociálních služeb, než tomu bylo na jaře, protože vláda zakotvila větší počet výjimek ze zákazů vycházení i návštěv. Zákazy také dopadají na méně typů zařízení. Nevztahují se například na domovy pro osoby se zdravotním postižením, týkají se ale domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem určených pro klienty s demencemi. Podle Šimůnkové jde o zcela krajní nástroj ochrany zdraví a života klientů, který se střetává se základními lidskými právy a svobodami klientů. Dotčena jimi je osobní svoboda, svoboda pohybu a zasahují i do práva na soukromý a rodinný život.

Šimůnková ohledně problematiky klientů v zařízeních sociálních služeb napsala ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD). Mimo jiné ji vyzvala, aby těmto zařízením zajistila maximální možnou pomoc. „Je třeba, aby vláda zajistila dostatečné zásobení zařízení sociálních služeb ochrannými pomůckami, aby zintenzivnila svou pomoc k řešení ubývajících personálních kapacit zařízení, aby zařízením zajistila možnost levného testování klientů i personálu a také, aby pomohla zařízením vytvořit kapacity nejen pro infekční klienty, kteří zde zůstávají, ale také pro ty, kteří se navracejí ze zdravotních zařízení v okamžiku, kdy již jejich stav nevyžaduje hospitalizaci,“ uvedla Šimůnková.

Zástupkyně ombudsmana upozornila i na možné problémy spojené s výkladem zakotvených výjimek. Usnesení vlády zakotvuje výjimku ze zákazu vycházení pro ty uživatele, u nichž by to závažně ohrozilo psychický či zdravotní stav. „Dovoluji si požádat vedení zařízení, aby výjimky ze zákazů uplatňovala velmi široce. Věřím, že při dodržení přísných hygienických opatření může alespoň část klientů zařízení bezpečně opustit. Domnívám se, že by klienti měli mít možnost odejít alespoň na krátkou procházku do přírody, parku či na další místa, kde nehrozí nadměrná kumulace osob,“ uvedla Šimůnková.

I samotný proces posouzení výjimky v zařízení je podle Šimůnkové velmi složitý. Výjimku podle doporučení ministerstva posuzuje s uživatelem praktický lékař nebo psychiatr a psycholog ve spolupráci se sociálním pracovníkem a dalšími zaměstnanci. Následně udělení výjimky potvrzuje ředitel zařízení. Takto nastavený proces ale podle Šimůnkové nemusí být zvládnutelný, v důsledku toho se pak ze zařízení nemusí dostat ven ani klienti, kteří na to mají podle usnesení vlády nárok.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY