Středa, 21. dubna, 2021

Spor o omluvu z hlavního líčení kvůli koronaviru. Smyšlený příběh, tvrdí soud

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na Obvodním soudu pro Prahu 4 se rozhořel tvrdý spor o omluvu obžalovaného z hlavního líčení kvůli pozitivní diagnóze na Covid-19. „Údaje jsou lživé, zkreslené a nepravdivě osočují zdejší soud a příslušného předsedu senátu,“ tvrdí k obvinění soud. „Z jednání soudce není zřejmá objektivita a už vůbec ne respektování presumpce neviny. Soudce k mé osobě přistupuje tak, že jsem od samého počátku vinen,“ tvrdí naopak obžalovaný.

Obvodní soud pro Prahu 4 řeší velmi netradiční záležitost. Obžalovaný Michal Gambino ze Sulic nedaleko Prahy tvrdí, že se omluvil z listopadového hlavního líčení u soudu kvůli karanténě a později pozitivní diagnóze na Covid-19. Soud ovšem tvrdí, že Gambino pracuje s lživou verzí příběhu. „Údaje jsou lživé, zkreslené a nepravdivě osočují zdejší soud a příslušného předsedu senátu,“ oponuje Gambinovým tvrzením místopředseda soudu pro trestní úsek Michal Dvořák.

Podnikatel, dnes v invalidním důchodu, Michal Gambino je obžalován z podvodu, kterého se měl měl dopustit vylákáním částky 100 tisíc korun od spoluvězně v době výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Devátého listopadu mělo proběhnout na soudu pro Prahu 4 v jeho kauze hlavní líčení. Případ řeší soudce Dušan Doubek. Vývoj případu řádně zamíchalo onemocnění Covid-19 a sled komunikace Gambinova obhájce se soudem a naopak.

„Můj obhájce Jiří Slezák poslal po obdržení předvolání k hlavnímu líčení na 9. listopadu soudu omluvu plus lékařskou zprávu s tím, že mám na ten den dlouhodobě plánovanou operaci s nástupem k hospitalizaci dne 6. listopadu. Soudem nebylo žádným způsobem reagováno. Z opatrnosti proto obhájce dopisem ze dne 2. listopadu žádost o odročení hlavního líčení zopakoval a 5. listopadu kvůli tomu telefonicky kontaktoval soud. V příslušné trestní kanceláři mu bylo řečeno, že mají pro nás připravený přípis, v němž mu bude děleno, že termín hlavního líčení zůstává v platnosti, protože Ústřední vojenská nemocnice v Praze nepotvrdila soudu obžalovaným uváděný termín operace. Důvodem odložení operace byla přeměna daného oddělení na oddělení pro pacienty s nákazou Covid,“ tvrdí Michal Gambino. Obhájce Slezák měl o komunikaci se soudem Gambina informovat. „V téže chvíli jsem mu oznámil, že jsem v izolaci z důvodu infekčnosti a pozitivního testu na Covid. Současně bylo zjištěno, že soud chybně a z neznámého důvodu kontaktoval ohledně mé operace ÚVN na místo motolské nemocnice, kde byla a je operace naplánována,“ předkládá svou verzi příběhu Gambino.

Obhájce proto v pátek 6. listopadu soudu odeslal datovou schránkou novou žádost o odročení kvůli karanténě, vyplývající z podezření na onemocnění Covid. „Nová žádost byla dodána do datové schránky příjemce ráno v 8, 41, tedy v pátek na počátku pracovní doby příslušného soudu. K ní byly připojeny i lékařské zprávy, které tvrzenou skutečnost potvrzovaly. Přesto bylo mému obhájci písemně sděleno do datové schránky ve 12, 36, že jde jen o jeho tvrzení a proto hlavní líčení 9. listopadu proběhne,“ pokračuje Gambino.

Soud podle něj ovšem o nové žádosti o odložení líčení věděl. „Ale jakoby nevzal na vědomí připojené lékařské zprávy. Týž den, stále ještě 6. listopadu, byly lékařské zprávy zpřesněny a ve 13, 44 znovu doručeny příslušnému soudu. Protože jsem svému obhájci v sobotu 7. listopadu potvrdil, že jsem pozitivní na Covid, ještě v pondělí 9. listopadu před zahájením hlavního líčení tuto aktuální skutečnost sdělil příslušnému soudu. Do omluvy a žádosti o odročení byla zahrnuta také moje manželka, která byla k hlavnímu líčení předvolána jako svědek, a která byla v naprosto stejné situaci,“ popisuje další komunikaci se soudem Gambino.

Z hlavního líčení se omluvil také Gambinův obhájce Jiří Slezák, a to také v pátek 6. listopadu. „Po předložení upřesňujících lékařských zpráv omluvil svoji neúčast u hlavního líčení s tím, že nehodlá riskovat své zdraví a připomněl mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Bylo to v situaci, kdy bylo jednoznačně potvrzeno, že já ani moje manželka nejsme schopni být mimo místo nařízené izolace,“ tvrdí Gambino. České justici poskytl kompletní komunikaci obhájce se soudem.

Covid je zneužíván k omluvám

Obvodní soud pro Prahu 4, respektive jeho místopředseda pro trestní úsek Michal Dvořák, ale a Gambinovou verzí příběhu rezolutně nesouhlasí. „Nedošlo k žádnému ´neodložení hlavního líčení kvůli doložené karanténě z důvodu podezření na onemocnění Covid-19´, resp. ´neodložení líčení z důvodů doloženého onemocnění Covid 19´. Poté, co bylo předsedovi senátu 9. listopadu před zahájením hlavního líčení předložena zpráva obhájce obžalovaného s lékařskou zprávou z 13, 20 z 6. listopadu, bylo hlavní líčení pochopitelně odročeno. Zdůrazňuji, že zdejší soud plně respektuje veškerá opatření směřující k zamezení šíření epidemie onemocnění Covid-19. Žádný ze soudců by v žádném případě u nikoho (obžalovaného, svědka, znalce, obhájce), u koho by bylo prokázáno, že je infekční, popřípadě je v karanténě z důvodů infekce, netrval na jeho osobní přítomnosti u soudu,“ tvrdí Michal Dvořák.

Úřad doporučuje, aby všichni lidé vstupující do soudních budov vyplňovali formulář ohledně pobytu v rizikových oblastech Foto: archiv

A proč se soudce Dušan Doubek dostal ke zprávě o karanténě obžalovaného, zaslané v pátek po poledni, až v pondělí ráno? „Lékařská zpráva byla soudu doručena v 13, 44 hodin a byla zápisovým oddělením zpracována ve 14,12, tj. 18 minut před ukončením pracovní doby soudu – (ta je do 14, 30 – pozn. red.). Tj. předmětná zpráva mohla být soudci předložena až 9. listopadu, tj. v pondělí ráno (doufám, že pochopíte, že zpráva soudci nebyla a nemohla být předložena v sobotu nebo neděli),“ stojí v komuniké místopředsedy soudu Dvořáka.

Soud je podle Dvořáka povinen si případné omluvy (a to i ze zdravotních důvodů, a to i ve vztahu k onemocnění Covid-19) ověřit tak, aby nedocházelo k bezdůvodným průtahům v trestním řízení. „Pokud by tak neučinil a následně by bylo zjištěno, že došlo k bezdůvodnému odročování, jednalo by se o průtah na straně předsedy senátu s možnými důsledky v rovině i případného kárného provinění. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že současná situace s onemocněním Covid-19 je řadou účastníků zneužívaná k omlouvání neúčasti u jednání,“ konstatuje Michal Dvořák.

Dvořák se vyjádřil i k argumentaci Gambina, že si soud ověřoval informace o jeho plánované operaci ve špatné nemocnici. „Pokud se týká údajné hospitalizace obžalovaného Gambina v ÚVN Praha, tak obžalovaný zaslal soudu dne 15. října žádost o odročení výslovně s tím, že se má 6. listopadu podrobit operaci v ÚVN Praha. K tomu doložil lékařskou zprávu ÚVN z 1. října, potvrzující údajný nástup na operaci dne 6. listopadu. Toto své tvrzení, tj. že má naplánovanou operaci v ÚVN Praha, opakoval obžalovaný v podání zaslaném prostřednictvím obhájce dne 2. listopadu. O žádné jiné nemocnici obžalovaný ve své omluvě nehovořil. Avšak již ze zprávy ÚVN z 30. října (vzhledem k tomu, že obžalovaný se již před touto omluvou dvakrát omluvil z účasti na hlavním líčení, a to vždy ze zdravotních důvodů, byl soud povinen si údaje v omluvě ohledně údajné operace ověřit) vyplynulo, že žádná operace obžalovaného Gambina v ÚVN není plánovaná,“ popisuje kroky soudu jeho místopředseda.

Poté co soud tuto skutečnost podle Dvořáka sdělil obhájci obžalovaného, ten mu zaslal přípis, že byl operační zákrok, nikoli v ÚVN Praha, ale ve Fakultní nemocnice Motol, zrušen. „O tom, že by měl obžalovaný nějaký plánovanou operaci ve FN Motol však žádný doklad obžalovaný nedoložil a poprvé o FN Motol hovořil až za situace, kdy byl konfrontován se zjevně nepravdivým údajem. Pokud tedy obžalovaný tvrdí, že ´současně bylo zjištěno, že soud chybně a z neznámého důvodu kontaktoval ohledně mé operace ÚVN na místo Motolské nemocnice, kde byla a je operace naplánována´, tak účelově lže,“ prohlásil místopředseda soudu pro Prahu 4 Michal Dvořák.

Česká justice se proto místopředsedy soudu zeptala, jak bude líčení s Michalem Gambinem dále probíhat. „Toto je konkrétní otázka procesního charakteru. Proto mohu pouze obecně konstatovat, že není neobvyklé, že účastníci jednání opakovaně omlouvají svojí neúčast u hlavního líčení ze zdravotních důvodů,“ začal odpověď Dvořák.

Za této situace jsou orgány činné v trestním řízení povinny takovouto omluvu ověřit, popřípadě nechat vypracovat znalecký posudek ke zhodnocení zdravotního stavu. „Pokud je zjištěno, že omluvy nebyly důvodné, například zdravotní stav nebránil účasti u hlavního líčení (kdy je nutno zdůraznit, že vystavení pouhé legitimace práce neschopného samo o sobě není důvodem pro omluvu nepřítomnosti u hlavního líčení), respektive se například zjistí, že o údajné plánované operaci (hospitalizaci) zdravotnické středisko nic neví apod., pak pochopitelně přichází do úvahy závěr o obstrukčním jednání účastníka,“ odvětil České justici Dvořák.

Michal Gambino podle Dvořáka zaslal svůj „příběh“ na mnoho míst. „Jeho údaje jsou však lživé, zkreslené a nepravdivě osočují zdejší soud a příslušného předsedu senátu. Znovu opakuji, že žádný ze soudců by v žádném případě u nikoho (obžalovaného, svědka, znalce, obhájce), u koho by bylo prokázáno, že je infekční, popř. je v karanténě z důvodů infekce onemocnění Covid-19, netrval na jeho osobní přítomnosti u soudu. Pokud někdo tvrdí opak, tak se z jeho strany jedná o šíření nepravdivých údajů,“ uzavřel komunikaci s Českou justicí místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 4 pro trestní úsek Michal Dvořák.

Obhájce: U soudu bych byl zbytečně

Michal Gambino v reakci na vyjádření soudu tvrdí, že se v žádném případě se nejedná o smyšlený nebo zavádějící příběh a dokládá to komunikací se soudem. „Jde nám jen o jediné, a to poukázat veřejně na nezákonné jednání a postupy orgánů činných v trestním řízení, včetně soudnictví,“ tvrdí. Jeho obhájce kontaktoval soud také telefonicky, protože podle něj soud nereagoval na poslanou omluvu ohledně dlouhodobě plánované operace levého kolene a hlavní líčení bylo nařízeno za několik dnů. „Bylo mu řečeno, že obdrželi pokyn soudce, aby nám poslali neakceptaci první omluvy z důvodu plánované operace, že operace nebyla od nemocnice potvrzena. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě plánovaná operace telefonicky zrušena a já s manželkou jsme byli infekční, poslal obhájce obratem po obdržení přípisu soudu novou omluvu. Dále informoval soud, že FN Motol si není vědoma, že by ji soud ohledně mého operačního zákroku kdy kontaktoval. Soudu byla tedy obhájcem poslána plnohodnotná omluva z jednání podložená lékařskou zprávou. Obhájce přesně specifikoval aktuální zdravotní situaci, poukázal na karanténu a Covid a lékařská zpráva potvrdila neschopnost a zákaz vycházek. Soud si nemůže vzhledem k neobdržení souhlasu ohledně zjištění informací ohledně mého zdravotního stavu vynucovat, co musí být obsahem lékařské zprávy potvrzující neschopnost,“ rozporuje vyjádření soudu obžalovaný. Obdržení svých zpráv si podle něj navíc obhájce u soudu vždy telefonicky ověřil. „Následně již nebyla žádná reakce soudu. Pro úplnost a z opatrnosti poslal obhájce v pondělních ranních hodinách v sobotu obdrženou počítačovou formu zprávy o zapsání do registru infekčních chorob,“ tvrdí dále Gambino.

Soudce podle Gambina neměl v úmyslu hlavní líčení odročit a akceptovat jeho omluvu. „Až právě risk ohledně Covidu vyvolal u soudu obavu. Jedná se jen a pouze o alibistické tvrzení soudu, jelikož mají nyní obavu z medializace. Z naší situace a uvedených skutečnosti je více jak jasné, že si soudce vynucoval moji přítomnost u soudu nehledě na cokoli. Rozhodně se nejedná o šíření nepravdivých údajů jak uvádí soud. Naopak, jedná se o poukázání na jednání soudu které je v rozporu se zákonem a mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, jedná se o poukázání na skutečnou a pravdivou stránku věci,“ pokračuje obžalovaný a podotýká: „Ve vyjádření soudu jsem neustále a opakovaně nepodloženě napadán ohledně mých údajných lživých, nepravdivých, zavádějících a nepřesných údajů. Já jsem ovšem dodal jen listiny ohledně komunikace a popis celé záležitosti. Nic z toho, na co poukazuje soud, jsem nekonal. Naopak jsem prokázal, že informace zkresluje, vynechává a poupravuje soud. Nevím z jakého důvodu mě neustále napadá a obviňuje, rozhodně ovšem z tohoto jednání soudce není zřejmá objektivita a už vůbec ne respektování presumpce neviny v očích soudu. Tento k mé osobě přistupuje, že jsem od samého počátku vinen absolutně vším,“ prohlašuje Gambino.

Obžalovaný podnikatel připouští, že se z hlavního líčení už dvakrát omluvil ze zdravotních důvodů. Poprvé z důvodu dlouhodobě plánované specializované operace neuromodulace. „Soud mě omluvil, ovšem nařídil hlavní líčení okamžitě po operaci. Ale s touto operací je vázáno absolutní klidové a rekonvalescenční období v délce tří měsíců, které soud nerespektoval. Z tohoto důvodu jsem se musel omluvit podruhé. Soud to opět nerespektoval a nařídil hlavní líčení okamžitě první den po skončení pooperační rekonvalescence. Ke konci rekonvalescence po neuromodulaci, jsem byl vyzván k nástupu na operaci do Motola. Čekací doba na operace kolene je velmi dlouhá, s ohledem na akutnost v mém případě bylo ale přistupováno k objednání rychle. Nevím z jakého důvodu bych měl doložit doklad ohledně místa operace, jedná se opět o vynucování soudem. Doložil jsem aktuální lékařskou zprávu, ve které byla též potvrzena plánovaná operace a k této bylo jasně datumově ve zprávě doloženo a potvrzeno její provedení. Rozhodně se nejedná o žádný nepravdivý údaj, tak jak uvádí soud. Je to doopravdy směšné, jak soud nechce a odmítá uznat své pochybení. Přitom pouze stačilo, aby soud kontaktoval lékařku, podepsanou na doložené lékařské zprávě… …Lékař vystavující lékařskou zprávu vždy jednoznačně ví a může potvrdit skutečnosti uvedené v jím vystavené zprávě. Tento fakt nelze rozporovat tak jak se o to snaží soud,“ dodává obžalovaný Michal Gambino.

Gambinův obhájce Jiří Slezák pak tvrdí, že už žádost o odročení hlavního líčení z 5 listopadu byla podložena lékařskou zprávou o tom, že jeho klient nesmí opustit své bydliště. „Což odpovídalo mému, od něho převzatého tvrzení, že je v karanténě. Šestého listopadu jsem reagoval na odmítavé sdělení soudu v krátké lhůtě doplněním lékařských zpráv (13, 20 hod.) Na to už soud nereagoval, takže fakticky platilo, že hlavní líčení 9. listopadu proběhne. Že nakonec bylo až v pondělí 9. listopadu odročeno, nám nikdo nesdělil. Odročení bylo zřejmé až z portálu Infosoud, ale to není oficiální informační kanál,“ sdělil České justici advokát Slezák. O odročení hlavního líčení na 30. listopadu pak byl dle svých slov řádně informován až ve středu 18. listopadu. „V posuzované věci se nejednalo o nutnou obhajobu podle trestního řádu, pokud by to byla nutná obhajoba a svojí nepřítomností bych tak zmařil konání hlavního líčení, zcela jistě bych tak jako tak k soudu 9. listopadu dorazil. Zbytečně. A vyslechl bych si, že se hlavní líčení odročuje a jel bych po 5 minutách zpět domů do Hradce Králové,“ uzavírá obhájce Michala Gambina Jiří Slezák.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY