Vězeň se zamiloval do vychovatelky, musel být přemístěn do jiné věznice

Věznice Rapotice vscr.cz

Nevyžádaný milostný dopis může pro autora znamenat problém, zvláště jedná-li se o vězně a adresátem lichotek je jeho vychovatelka. Správní soudy nedávno řešily případ, kdy právě takový dopis byl důvodem pro přemístění zamilovaného vězně z jedné věznice do druhé.

Na jaře před dvěma lety se vězeň ve věznici v Rapoticích přihlásil na kurz anglického jazyka pro pokročilé. Následně požádal vyučující vychovatelku o možnost účastnit se i další výuky a krátce na to dokonce o úkoly navíc. Na osobní schůzce pak muž vychovatelce sdělil, že se mu zdá smutná a že je ochoten jí s jejími osobními problémy pomoci. A nezůstal jen u toho, ale vyjádřil názor, že ve sportovním oblečení vypadá sexy a po skončení výkonu trestu by s ní rád zašel do divadla či na koncert.

Bohužel pro něj však vychovatelka na tento jeho zájem reagovala odmítavě s tím, že pokud by to mělo pokračovat, musela by to postoupit ke kázeňskému řízení.

V několika dalších dnech pak měla být vychovatelka terčem údajné zvýšené pozornosti odsouzeného. Podle jejího názoru měl sledovat, co má na sobě za oblečení či kdy chodí na toaletu.

A necelé dva týdny po pohovoru ji po výuce muž předal obálku, kde spolu se splněnou úlohou byl i dopis, po jehož přečtení vychovatelka celou věc nahlásila zástupci vedení věznice.

Muž byl obratem přemístěn z rapotické věznice do věznice v Ostrově nad Ohří, neboť měl podle vedení věznice svým jednáním porušit zákon o výkonu trestu a jeho pobyt v zařízení v Rapoticích „neprohlubuje výchovný vliv výkonu trestu odnětí svobody“.

Proti tomuto rozhodnutí se muž bránil žalobou, neboť podle něj není možné spatřovat ve složení poklony a v lichotkách porušení zákona o výkonu trestu, které by mělo vést k jeho přemístění. Maximálně by mu měl být uložen kázeňský trest, a to i s ohledem na jeho dosavadní jinak bezproblémový průběh výkonu trestu. Jeho námitky ovšem oslyšel nejdříve Městský soud v Praze a nedávno jeho rozhodnutí potvrdil i NSS.

Podle soudců je totiž prostředí věznice svázáno celou řadou formálních pravidel, které přísně zavazují vězně na straně jedné a zaměstnance a příslušníky Vězeňské služby (VS) na straně druhé. A tak ani vyznání, jakkoliv lichotivé může být, nelze za daných okolností zůstat bez trestu. „Byť obsah výše zmíněného dopisu stěžovatele by vůči Mgr. XY vskutku lichotivý, jak na to poukazuje stěžovatel, stěžovatel tento dopis Mgr. XY předal poté, co jej výslovně upozornila, že se chová nevhodně a že se s ním odmítá bavit o svých osobních věcech a v situaci, kdy jí stěžovatelova pozornost byla nepříjemná,“ uvedli k tomu kasační soudci ve zdůvodnění rozhodnutí. Lichotník tak podle soudců svým jednáním porušil jednak povinnost plnit pokyny a příkazy zaměstnanců, když neuposlechl přání vychovatelky, aby se dalších vyznání zdržel a pak také ustanovení, které zapovídá navazovat nevhodné kontakty.

Petr Dimun