Středa, 3. března, 2021

Vláda projedná nominaci Petrlíka k Tribunálu Soudního dvora EU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nominace nového českého soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie vstupuje do další fáze. Výběr kandidáta Davida Petrlíka v pondělí projedná vláda. S právníkem, který dlouhodobě působí v evropských institucích, už vyslovil souhlas sněmovní výbor pro evropské záležitosti.

Do výběrového řízení se přihlásilo sedm uchazečů. O funkci podle informací ČTK kromě Petrlíka usiloval asistent soudce Tribunálu David Hadroušek, advokát Petr Kadlec, asistentka generálního advokáta Soudního dvora EU Magdalena Ličková, členka Právní služby Evropské komise Zuzana Malůšková, právník v úřadu Evropského veřejného ochránce práv Josef Nejedlý. Česká justice už dříve uvedla, že zájem měl i bývalý ministr spravedlnosti, advokát Robert Pelikán.

Komise, které předsedala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), v říjnu zvolila jako nejvhodnějšího uchazeče současného vedoucího právní sekce Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém Petrlíka. Za náhradníky vybrala Ličkovou a Pelikána.

„V případě vítězného uchazeče komise ocenila jeho hluboké znalosti evropské judikatury, analytické schopnosti a především jeho dosavadní dlouholetou praxi v evropských institucích. Díky nim je podrobně obeznámen s jejich strukturou a fungováním,“ uvedla k tomu ministryně.

Pozice soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie je volná od letošního 6. října, kdy dosavadní soudce Tribunálu za Českou republiku Jan M. Passer nastoupil u Soudního dvora na jinou pozici.

Petrlík dříve působil na ministerstvu zahraničních věcí, a to v odboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. V letech 2004 až 2015 byl u tohoto soudu tajemníkem soudce. Na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje právo duševního vlastnictví a evropské procesní právo. Pokud vláda jeho nominaci schválí, ministr zahraničních věcí ji oznámí generálnímu sekretariátu Rady EU. Tamní výbor pak posoudí kandidátovu právní erudici, pracovní zkušenosti či jazykové schopnosti a vydá souhlasné, či zamítavé stanovisko.

Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku a ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Má dva soudní orgány: prvoinstanční Tribunál a Soudní dvůr. Dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí unie. U Tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země – za Česko je to nyní pouze Petra Škvařilová-Pelzl. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států unie na dobu šesti let.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY