Středa, 21. dubna, 2021

Vláda zrušila zákaz uzavírat registrované partnerství osob stejného pohlaví kvůli Covid-19

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výjimkou v usnesení vlády o krizovém opatření v pandemii Covid-19 z pátku 20. listopadu 2020 zrušila vláda zákaz uzavírat registrované partnerství. Homosexuálové ztratili možnost uzavřít standardně registrované partnerství předešlými usneseními vlády o zákazu volného pohybu. To vyvolalo pobouření nejen v této skupině osob: Petici za manželství pro všechny podepsalo 5 000 lidí za den a na situaci homosexuálů reagovali v pátek členové Evropského parlamentu výzvou vládě ČR.

Snad školáckou chybu učinili legislativci při sepisování krizového opatření o zákazu volného pohybu, když ve výjimkách zapomněli na cestu za účelem uzavření registrovaného partnerství. Předmětné usnesení vlády mezi výjimkami ze zákazu volného pohybu jmenovalo jen cestu za účelem účasti na svatbě a pohřbu v počtu nikoli vyšším než 10 osob a na hřbitov, ne však cestu za účelem uzavření svazku osob stejného pohlaví.

Jde o usnesení vlády ze dne 21. října 2020, jehož text byl s úpravami počtů osob promítán do usnesení následujících včetně usnesení ze dne 16. listopadu 2020.

Přestože se v žádném opatření výslovně neuvádělo, že by se zakazovalo uzavírat registrované partnerství, zákaz cesty homosexuálů na matriku k provedení aktu ve skutečnosti uzavření jejich svazku standardním zákonným způsobem znemožnil. Jediným způsobem, jak právně docílit uzavření registrovaného partnerství bylo použití klauzule o neodkladné záležitosti.

Podřadné zacházení s lidmi

Tento způsob uzavření svazku homosexuálům osvětlil například vládní covid portál v popisu životních situací: „Za stávajících podmínek lze vstupovat do registrovaných partnerství pouze tehdy, je-li tento krok neodkladný. O neodkladnou záležitost jde například: V případě špatného zdravotního stavu jedné z osob, které chtějí vstoupit do partnerství, kdy je obava, že by se odloženého vstupu do registrovaného partnerství nemusela dožít, z důvodu délky platnosti pobytových oprávnění cizinců, kteří jsou v roli budoucích partnerů,“ uvádí portál.

Vážnost důvodů je třeba řešit předem s matrikářem, který by měl prohlášení o vstupu do partnerství přijímat. Vstupu do registrovaného partnerství se mohou účastnit pouze osoby, které budou do registrovaného partnerství vstupovat, matrikář, případně tlumočník, nerozumí-li některá z osob vstupujících do registrovaného partnerství česky, stojí na covid portálu v rubrice životní situace. Nezisková organizace Jsme fér to nazvala podřadným zacházením se skupinou lidí.

Oproti tomu svatby mužů se ženami se mohly standardně konat, omezení se týkalo jen počtu hostů. „Svatby se mohou nadále konat. Maximálně ale může být na svatbě 15 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář,“ uvádí covid portál provozovaný vládní organizací NAKIT a dobrovolníky.

Zvláštní, je to už potřetí

Zvláštní na celé věci je ale fakt, že přes následné pobouření kvůli znemožnění chovat se zákonným způsobem části občanů, které vyjadřovala nejen veřejnost, ale i politici, se celý měsíc k nápravě nikdo neměl. Například ministerstvo vnitra ve svém pokynu matrikám k postupu při vykonávání svatebních obřadů ze dne 22. října 2020 v kapitole registrované partnerství suše uvedlo: „Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství není stanoveno ve výjimkách ze zákazu pohybu stanovených v usnesení vlády č. 1078.“

Na existenci dvojího přístupu k občanům upozornili novináři a veřejnost. Ničeho si celou dobu nevšimlo ani ministerstvo zdravotnictví. Až na výzvu reagovalo dne 18. listopadu 2020 na twitteru: „V mimořádném opatření jsme možnost uzavřít kromě sňatku i registrované partnerství opomněli. Nebyl to záměr a tato možnost měla být definována lépe a přesněji. Co nejdříve to napravíme,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví 18. listopadu 2020.

Podle odpovědi neziskové organizace Jsme fér, která prosazuje uzákonění manželství pro homosexuály, se ovšem tato situace opakuje prostřednictvím vládních usnesení tento rok už potřetí.

Situaci napravila vláda až 20. listopadu s platností od 23. listopadu, kdy do usnesení mezi výjimky zanesla výjimku pro „účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova“.

Řešení podle aktivistů? Manželství pro všechny

Nepochopitelná chyba autorů krizových opatření vyústila 19. listopadu 2020 v otevřený dopis neziskové organizace Jsme fér předsedovi vlády s výzvou k systémovému řešení a odstranění dvojkolejnosti manželství jako svazku muže a ženy a registrovaného partnerství jako svazku dvou mužů nebo dvou žen.

Tentýž den adresovalo 31 členů Evropského parlamentu ze skupiny za práva LGBT osob výzvu k nápravě vládních opatření přímo vládě České republiky.

Jasné stanovisko pak formulovala právnička organizace Jsme fér Adéla Horáková, která se podílí na legislativě vedoucí k manželství pro homosexuály: „Má smysl se ozvat. Děkuji všem, kteří nás na diskriminující usnesení vlády upozornili. I všem, kteří příběh sdíleli. I těm 5.000 lidí, kteří jen včera podepsali petici za #ManželstvíProVšechny. Usnesení vláda upraví. Ale jediné systémové řešení je pouze #ManželstvíProVšechny,“ uvedla na twitteru.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY