Úterý, 19. října, 2021

Zastupitel bez roušky byl vyveden policií z jednání zastupitelstva, u soudu neuspěl

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Znojemský zastupitel Jiří Kacetl neuspěl u Městského soudu v Praze (MS) se svojí žalobou proti Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZd), v níž se domáhal zpětného určení nezákonného zásahu. Ten spatřoval v květnovém mimořádném opatření MZd ohledně povinnosti nosit roušku. Kacetl si v květnu roušku nenasadil při jednání zastupitelstva Znojma a byl proto o přestávce vyveden policií.

Jiří Kacetl, historik a zastupitel hnutí Pro Znojmo, si roušku odmítl nasadit během zasedání znojemského zastupitelstva 18. května. Neučinil tak ani poté, co jej k tomu vyzvala přivolaná policie, a tak mu příslušníci zakázali vrátit se do jednacího sálu.

V žalobě Kacetl uvedl, že nebrojí proti jednání policie, nýbrž proti samotnému mimořádnému opatření MZd. Má za to, že tímto opatřením, jehož vydání považuje za nezákonný zásah, došlo k porušení jeho práv, zejména práva na nedotknutelnost jeho osoby, práva na ochranu lidské důstojnosti a práva na svobodu pohybu. Zároveň podle něj došlo k porušení jeho práva a práva voličů, které zastupuje, podílet se na správě veřejných věcí. Podle jeho názoru ochranné prostředky, jejichž povinné nošení nařídil žalovaný, ve skutečnosti nefungují.

Podle dnešního rozhodnutí MS, kterým žalobu zamítl, však nebyly naplněny všechny formální podmínky žalobní legitimace pro případné uznání nezákonnosti zásahu a poskytnutí adekvátní soudní ochrany.

Soud dospěl k závěru, že v projednávaném případě nebyla naplněna jedna z klíčových podmínek, totiž aby postup žalovaného správního orgánu byl nezákonný. Napadené mimořádné opatření bylo podle soudu vydáno jako opatření obecné povahy správním orgánem příslušným podle ust. § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a to postupem podle ust. § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 cit. zákona.

Navíc podle názoru soudu nelze nezákonnost již zrušených opatření obecné povahy napadat zásahovými žalobami, kdy se odvolal mj. na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dne 21. 5. 2020 (5 As 138/2020).

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY