Zemřel prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil

Prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Foto: EK ČR

Exekutorská komora České republiky dnes dala na vědomí, že ve věku 63 let po krátké těžké nemoci zemřel soudní exekutor a prezident JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. byl zakládajícím členem Exekutorské komory ČR, dlouholetým členem jejího prezidia a od roku 2018 též jejím prezidentem. Od založení profesní samosprávy soudních exekutorů v roce 2001 postupně působil v mnoha dalších orgánech Komory a zasadil se o její řádné vedení a správu. V minulosti působil i v jiných právnických profesích a v Legislativní radě vlády.

„JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., byl vždy otevřen novým nápadům a dotazům svých kolegů, kterým se snažil co možná nejvíce pomáhat. Zasadil se o další transparentnost a elektronizaci Komory, která za jeho působení významným způsobem zefektivnila svou činnost. Významným způsobem také přispěl k zapojení Komory do legislativních procesů a k užší spolupráci s orgány veřejné moci. Za jeho působení v prezidiu posílila Exekutorská komora ČR svou pozici v rámci Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ), v jejímž užším vedení jsou nyní i členové Komory,“ uvedla mluvčí Lenka Desatová.

Detaily týkající se posledního rozloučení budou upřesněny podle rozhodnutí rodiny.

(red)