Neděle, 3. července, 2022

Obhájci v případu soudce Sováka: Žádné policií označené peníze se u našich klientů nenašly

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zdravotní stav soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka je dlouhodobě velmi vážný, říká jeho syn a zároveň obhájce Ondřej Sovák v rozhovoru s Českou justicí. V něm, spolu s obhájkyní dalších dvou v případu obviněných osob, Milana Bíby a Charlotte Mulénové, Lenkou Hnilicovou popisují okolnosti spojené s vyšetřováním.

Měli jste již možnost seznámit se všemi důkazy, které orgány činné shromáždily?
Ondřej Sovák:
S usnesením o zahájení trestního stíhání jsme se seznámili tím způsobem, že nám bylo předáno v sobotu ráno, když jsme převzali zastoupení klientů. Alespoň předpokládám, že u ostatních kolegů obhájců to bylo stejné. V momentě, kdy jsme přijeli na domovní prohlídku, tak jsme si převzali usnesení, které má asi 50 stran a v rámci možností jsme se s ním seznamovali v průběhu dne, když tam byly volné chvilky a zrovna neprobíhaly úkony. Co se týče dalších dokumentů, tak v zásadě jediný další dokument, se kterým jsme byli seznámeni v průběhu řízení, byl návrh na vzetí do vazby. Ale s tím jsme se seznámili až na začátku vazebního zasedání. Ačkoli o podání návrhů na vzetí klientů do vazby jsme se dozvěděli už někdy v půl deváté ráno, a v tu dobu už musely být vyhotovené, tak jsme měli možnost se s nimi seznámit až na začátku vazebního zasedání před Obvodním soudem pro Prahu 1 v jednací síni. Ačkoliv jsme žádali ať už na státním zastupitelství, nebo přímo u policejního orgánu, aby nám tyto návrhy nějakým způsobem zajistili, když už víme, že byly podány. A přestože nám to bylo přislíbeno, tak se tak až do počátku vazebního zasedání nestalo.

Takový postup si vysvětlujete čím? V případě vazebního zasedání jste, chápu-li to správně, nebyli včas seznámeni se všemi podklady, na rozdíl od některých novinářů.
Ondřej Sovák:
Samozřejmě, čistě z hlediska zákona to problém není, ale z hlediska nějaké rovnosti zbraní ano. V momentě, kdy rozhodující soud to měl minimálně od šesti hodin od rána, tak nevidím důvod, abychom jsme s tím nemohli být seznámení. Důvod, který nám byl prezentován ze strany soudu byl ten, že ani oni neměli tento návrh v elektronické podobě, tak nám ho nemohli zaslat.

Lenka Hnilicová: Já jsem třeba mluvila s doktorem Štěpánkem, dozorujícím státním zástupcem, který mi přislíbil, že mi to pošle, ale neposlal.

Když se vrátím k vazebnímu zasedání soudu, považujete jeho průběh vzhledem k okolnostem, kdy byl Zdeněk Sovák přivezen policejním autem před budovu v poutech, ale i s ohledem na jeho zdravotní stav, za standardní?
Ondřej Sovák:
Z mého pohledu průběh standardní nebyl. Už jen z toho důvodu, že v momentě, kdy byl otec a zároveň můj klient odvezen rychlou záchrannou službou, tak paní soudkyně rozhodla, že se staví lhůta pro rozhodnutí o návrhu na vzetí do vazby. Tedy že po tu dobu, co otec bude někde na vyšetření, anebo hospitalizován, protože v tu dobu se nevědělo, co jeho zdravotní stav udělá, takže po tu dobu neběží lhůta pro rozhodnutí o vazbě. Což z mého pohledu není zákonný postup. Zákon tam dává dvě možnosti: buďto v krajních případech jednat bez účasti obviněného, anebo to prostě nerozhodnout a tím pádem se obviněný musí okamžitě po uplynutí lhůty pustit na svobodu. Že by se stavěly lhůty, s tím jsem se v praxi nikdy nesetkal. A co jsem to následně konzultoval s kolegy, tak všichni říkali, že tento postup rozhodně není v souladu se zákonem. Takových věcí tam bylo víc.

Lenka Hnilicová: My jsme se v devět, nebo půl deváté ráno dozvěděli z médií, že SZ poslalo návrh na vzetí klientů do vazby. Je pravda, že když byli klienti zadrženi okolo sedmé hodiny ráno, tak jsme věděli, že když se nám do osmi hodin neozvali, jsou dál zadrženi a asi jsme procesně věděli, že bude probíhat vazební zasedání. Já jsem se opravdu snažila obstarat návrh na vzetí do vazby ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze. A někdy okolo 10:30 jsem telefonovala na VSZ, protože z toho, co psali na Seznam Zprávy bylo zřejmé, že návrh podávalo VSZ, a tam mi doktor Štěpánek slíbil, že ten návrh pošle. Do telefonu s tím neměl vůbec žádný problém, já jsem mu diktovala email. Ale nic neposlal. Vzhledem k tomu, že jsem ho během hodiny z VSZ neobdržela, tak jsem volala na Obvodní soud pro Prahu 1, protože mi v tom telefonu řekl, že návrhy podávali k tomuto soudu. Zde jsem se dozvěděla, že ve vnitřním systému soudu, který ta pracovnice vidí, je rozhodnuto, že je vydán příkaz na vzetí do vazby na mého klienta pana Bíbu a doktora Sováka. Tak jsem říkala, že to není možné, my jsme o konání zasedání nebyli vůbec vyrozuměni, ale ona říká ‚ne, ne, já tu vidím, že to běželo od deseti, doktor Sovák a váš klient, tady je vydaný příkaz ke vzetí do vazby‘. Takže my jsme v podstatě dopředu věděli, jak vazební zasedání skončí. V tomto směru jsem okamžitě vyrozuměla VSZ, že tedy tomu nerozumím a žádám o provedení nějaké kontroly. Když mi nepřišla žádná odpověď, tak jsem ještě ve tři hodiny odpoledne kontaktovala předsedu Obvodního soudu pro Prahu 1, s tím, že jsem se dopředu dozvěděla o tom, jakým způsobem vazební zasedání, které začínalo v případě mého klienta od 4 hodin, bude pravděpodobně rozhodnuté. Musím říct, že s takovým postupem jsem se za celou mou kariéru nesetkala.

Předpokládám tedy, že jste s novináři, kteří během těch několika dnů o věci dopodrobna referovali, nemluvili.
Ondřej Sovák:
Spousta novinářů nás průběžně kontaktovala, mně chodily i nějaké otázky na email, na žádnou jsem neodpovídal. Jedinou informaci, kterou jsem potvrdil, tak byla o vazebním zasedání, protože jsem byl přímo účasten telefonátu paní kolegyně na soud, takže jsem v reálu slyšel, jak to probíhalo, tedy že v 11:45 jsme už měli informaci, že ve vnitřním systému jsou příkazy ke vzetí do vazby už založené.

Lenka Hnilicová: Já jsem kontaktovala VSZ, paní doktorku Bradáčovou, s žádostí o nějakou kontrolu a dohled nad tou kauzou, protože považuji za naprosto nepřijatelné, aby se obhájci dozvídali informace o tom, že jsou podané návrhy na vzetí do vazby u jejich klientů z tisku.

Budete ve věci úniků informací z vyšetřování podávat stížnost?
Lenka Hnilicová:
Já jsem opakovaně žádala o možnosti nahlížet do spisu, protože za situace, kdy se dozvídáme z médií, co je obsahem odposlechů, tak mi přijde poměrně nestandardní, že obhajoba nemá možnost do toho spisu nahlížet.

To vám ještě nebylo umožněno?
Ondřej Sovák:
V těchto věcech je otázka, nakolik policejní orgán umožní, nebo neumožní nahlížení. Na druhou stranu, žádosti jsme v mém případě posílali už v pondělí 7. 12. 2020, společně se stížností proti usnesení o zahájení trestního stíhání a doteď se ani nevyjádřili v tom smyslu, že nám nahlížení do spisu neumožní. V zásadě v tuto chvíli nemám týden informace ani o tom, jestli do spisu mohu nahlédnout, nebo nemohu. Policejní orgán, pokud vám to neumožní, musí samozřejmě říci nějaký důvod. Vydat rozhodnutí. V tuto chvíli nemáme přístup do spisu a ani nevíme, jestli nás do něj policejní orgán pustí, nebo ne. (Dnes ráno O. Sovák informoval Českou justici, že mu byl určen termín pro nahlédnutí do spisu 21.12.)

Zdravotně je na tom Zdeněk Sovák jak?
Ondřej Sovák:
Jeho zdravotní stav není po tom, co proběhlo, nějakým zvláštním veřejným tajemstvím. Mám jeho souhlas, abych o jeho zdravotním stavu informoval. Z mého pohledu je aktuálně v poměrně život ohrožujícím stavu. Konzultoval jsem to i s jeho ošetřující lékařkou. Má multiorgánové problémy, dlouhodobě cukrovku, měl léčenou hepatitidu typu C, má závažné problémy s ledvinami. Koncem roku měl jít na velké vyšetření, které by rozhodlo o tom, jestli ho zařadí do transplantačního programu do IKEM. Jeho zdravotní stav je velice špatný a prognóza je nejistá. Samozřejmě, stres a prostředí, kam ho umístili, tak těžko říct, co to způsobí. Může se to zhoršit z hodiny na hodinu. Z mého pohledu vůbec nebyl schopný, z čistě zdravotního hlediska, do vazby nastoupit. Ale to musí posoudit někdo jiný.

A to jste namítali při vazebním zasedání a nebylo k tomu přihlédnuto?
Ondřej Sovák:
Tak. Byl odeslán do vazby s tím, že jeho zdravotní stav viz spis a tím to skončilo.

Lenka Hnilicová: Já bych řekla, že tam je ještě jeden procesní problém. Podala jsem návrh, aby rozhodoval kterýkoliv jiný okresní soud, který nespadá do působnosti VS v Praze s ohledem na to, že doktor Sovák je soudcem tohoto soudu. O tomto návrhu rozhoduje nejbližší společný nadřízený soud. Paní magistra Hájková na sebe v podstatě převzala rozhodovací pravomoc Nejvyššího soudu a o tom návrhu rozhodla v jednací síni. Takže to je další nezákonný postup soudu a z mého pohledu je můj klient, pan Bíba, který byl rozhodnutím soudu vzat do vazby, v té vazbě nezákonně. Protože magistra Hájková za těchto okolností vůbec nebyla oprávněná v té věci rozhodnout. Problém je v tom, že může říct, že to byl neodkladný úkon, tomu rozumíme, ale mělo by se o tom návrhu procesně správně rozhodnout. A další problém je, že nikde nemáme žádnou lhůtu, do kdy soud o takovém návrhu rozhodne. Jsme v situaci, kdy máme za to, že Obvodní soud pro Prahu 1 byl před tím, než proběhlo vazební zasedání, ztotožněn s tím, že obvinění půjdou do vazby a domnívám se, že na to máme dostatečné důkazy. Není to z naší strany žádným způsobem vykonstruované a je to fakt, který se stal. A druhá věc je, že soud rozhodoval úplně mimo rozsah svých kompetencí. Což v takové kauze považuji za poměrně zásadní problém.

Předpokládám, že jste proti tomu rozhodnutí podali stížnost.
Lenka Hnilicová:
Jistě. Podali jsme ji ve čtvrtek.

Ondřej Sovák: Já jsem proti rozhodnutí o odnětí a přikázání věci nepodával stížnost jako takovou. V našem  případě o tom samém návrhu, o kterém mluvila kolegyně tak, že soudkyně sama rozhodla, že se zamítá návrh na odnětí věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, tak ohledně dr. Sováka  uvedla, že o něm rozhodovat nebude, že rozhodne o návrhu o vzetí do vazby a o tomto že rozhodne soud, kterému to přísluší. Tím pádem z mého pohledu potvrdila nezákonnost svého předchozího postupu, protože najednou o tomtéž návrhu neměla potřebu rozhodnout.

Proti usnesení o zahájení trestního stíhání, proto tomu usnesení, jsou podané stížnosti. Doplňovali jste je?
Lenka Hnilicová:
Ono se samozřejmě těžko doplňuje, když nemáte přístup do spisu.

Ondřej Sovák: Když jsme podávali stížnosti, tak jsme neměli k dispozici nic jiného než samotné usnesení.

To má být ovšem rozsáhlé.
Ondřej Sovák:
To je rozsáhlé, nicméně jsou tam přepisy odposlechů, které jsou vždycky problematické, jak je to pospojované a jak to navazuje, takže dokud nemáte zdrojový materiál, tak se těžko můžete vyjádřit. To je bod 1. Bod 2, já osobně mám závažné pochybnosti vůbec o tom prvopočátku, jak celý příběh vznikl. Hlavní svědek byl dle informací z médií, kterým nemám důvod nevěřit, několikrát pravomocně odsouzený, a jeho jednání byl ten prvotní impulz, na základě kterého vznikly všechny další úkony policejního orgánu. Takže já mám za to, že možná celý řetězec úkonů, ještě před vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání, může být stižen zásadními vadami. Což ale sami nejsme schopni dokázat, dokud neuvidíme spisový materiál.

Když se vrátím k usnesení o zahájení, tak je postavené primárně na čem? Co je tvrzeno a čím je to dokládáno?
Ondřej Sovák:
Z mého pohledu je to slepenec čtyř kauz, o kterých se tak nějak různě už psalo v médiích. Jedna se týká rozhodování ohledně Metrostavu. Můj otec rozhodoval o nějakých částečných námitkách podjatosti, takže v zásadě s hlavním meritem věci neměl zatím co dočinění. O meritu věci nikdy nerozhodoval. A je otázka, jestli tím, že rozhodoval nějakou částečnou věc, tak jestli by vůbec nebyl z dalšího rozhodování vyloučen. Druhá věc je, že ten spis, pokud vím, doputoval až někdy, nevím kdy, na VS v Praze, a otec ke konci roku končil jako soudce, ze zákona, žádnou žádost o prodloužení mandátu soudce podanou neměl. Z mého pohledu to on rozhodovat nemohl tak jako tak. Pak tam je druhá kauza, která se týká nějakého obrazu, který měl převzít jako úplatek. Obraz u něj policie během prohlídky zajistila, to asi říct mohu, ale určitě to není žádné hodnotné dílo.

Takže ona udávaná hodnota cca 125 tisíc Kč je nesmysl?
Ondřej Sovák:
To je úplný nesmysl, jedna paní povídala. Otec bydlí v nájemním bytě, nemá žádné nemovitosti, žádné automobily, žádné hodnotné věci. Že by převzal nějaký hodnotný obraz za 125 tisíc, tak já osobně se tomu mohu smát. Pokud by to nemělo ten důsledek, že sedí ve vazbě. Pak tam byl další případ, kdy se mělo jednat o ovlivňování nějaké osoby. K tomu se blíže vyjadřovat nebudu, protože není známá ani ta osoba, ani průběh toho, co se mělo stát.

Váš otec měl ovlivňovat nějakou osobu?
Ondřej Sovák: Nějakou neustanovenou osobu. Podle mne do toho byl zakomponovaný pan doktor Teryngel pouze z důvodu, aby to vypadalo zajímavě pro média. Ale je to celé postavené na nějakých dohadech policie, k nimž důkazně podloženo není vůbec nic.

Alespoň v tom obvinění.
Ondřej Sovák:
Já předpokládám, že v obvinění by se objevily alespoň nějaké důkazy, pokud by existovaly. Tedy správně by se tam měly objevit. A poslední kauza se týká rozhodování o nějakých dvou obviněných, které nebudu jmenovat a mělo jít o vydírání spojené s bitcoiny. Někde jsem se dočetl informaci, že by můj otec měl v daném případě obdržet úplatek v bitcoinech. Tak to mě také pobavilo. Protože on umí počítač zapnout, a to je tak asi všechno. Má tlačítkový telefon. Nedokážu si vůbec představit, co by dělal s úplatkem v bitcoinech. Ale to jsou takové střípky, které se objevují a dohromady to má působit dojmem, že ta kauza je nějaká obsáhlejší a těch skutků tam je víc. Prvotní bude, podle mě, zájem na tom Metrostavu.

Jak dlouho se pan Bíba s panem doktorem Sovákem znají? A jakého charakteru byl jejich vztah? Byl pan Sovák na panu Bíbovi nějak závislý?
Lenka Hnilicová:
Na to já odpovědět neumím.

Ondřej Sovák: Já také určitě ne. Jenom vím, že nejsou nějací dlouholetí známí. Budou to možná jednotky let, ale není to něco, co bych dokázal přesně specifikovat.

Ohledně těch peněz, které měl převzít pan Bíba a paní Mulénová je pak měla údajně ukládat. Je to postavené na nějakém reálném základě?
Lenka Hnilicová:
Já se k tomu popravdě vyjádřit neumím, protože jsme neviděli spis a klient nevypovídal.

Ani jeden z klientů nevypovídal?
Klientka vypovídala, ale nejsem zmocněná, abych veřejnost informovala. Asi k tomu teď víc konkrétního říct neumím. Že se při domovní prohlídce peníze nenašly, to asi říct můžu.

Ondřej Sovák: Ani u mého otce se rozhodně žádné označené peníze nenašly. Policie tam zajistila dvacet čtyři tisíc Kč, které si otec vybral z důchodového účtu a měl k tomu i stvrzenku o výběru z jeho bankovního účtu. To jsou jediné finanční prostředky, které policie při domovní prohlídce jak na VS v Praze, tak u mého otce, zajistila.

Z dokumentů, resp. z toho jediného, který vám policie poskytla, vyšlo najevo, že dělají nějaké finanční šetření, zkoumali majetkové poměry, nějaké přesuny?
Ondřej Sovák:
Já jsem to v tom usnesení nečetl. Pokud něco takového probíhalo, bude to pravděpodobně součástí spisu, do něhož nemáme přístup.

Vazebním důvodem je možné ovlivňování svědků. Čím to soud odůvodnil?
Lenka Hnilicová:
Já si v případě svého klienta vůbec neumím představit, že by ovlivňoval soudce VS. To si prostě představit neumím. Ani si neumím představit, že by s ním komunikoval někdo z těch soudců, kteří jsou vedeni jako osoby, které by mohl ovlivňovat. Víc mi to asi nepřísluší komentovat.

Ondřej Sovák: To byla u vazebního řízení i z naší strany zásadní námitka, protože z mého pohledu v momentě, kdy vazební zasedání probíhalo po dvoudenní poměrně mediálně známé kauze, otec se objevil v médiích včetně svého vyobrazení, tak si moc nedokážu představit, že by s ním jakýkoliv příčetný člověk řešil obsah nějaké své budoucí výpovědi na policii.

Kdy započaly první úkony? Byla to výpověď toho odsouzeného, bývalého policisty ÚOOZ?
Ondřej Sovák:
Já jsem přesvědčen, že tam nějaké úkony proběhly ještě před tímto. Že tam proběhl nějaký kontakt s  policejním orgánem, ale přístup do spisu k potvrzení této hypotézy nemám.

Lenka Hnilicová: A je také pravda, že mě kontaktoval tisk a dotazoval se, jestli víme o tom, že ten svědek měl už někdy v lednu kontaktovat Metrostav. A teprve potom měl kontaktovat pana Tejce. A do toho byl trestně stíhaný. Z mého pohledu to o něčem svědčí. Ale policie se tak netváří.

A policii tedy kontaktoval kdy?
Lenka Hnilicová:
To z toho usnesení nevíme.

A podal trestní oznámení?
Lenka Hnilicová:
To jsme se vůbec nedozvěděli a tyto otázky nebyly připuštěny ze strany NCOZ.

Ondřej Sovák: My vůbec nechápeme, jestli bylo podáno standardní trestní oznámení, nebo tam proběhl nějaký jiný postup, nějaký dokument, který někdo někam poslal.

Lenka Hnilicová: Já jsem to zatím pochopila tak, že někdy v lednu, začátkem roku, měl kontaktovat Metrostav, pak měl kontaktovat ministerstvo spravedlnosti, a asi teprve měsíc poté byly zahájeny úkony.

Jak nyní probíhá vyšetřování?
Ondřej Sovák:
Z mého pohledu je tyto věci potřeba dělat poměrně rychle, čas běží, protože samozřejmě vazba se započítává od  okamžiku zadržení, takže se započítává už do té soboty, tak mi přijde zvláštní, že do dneška (pondělí 14.12., pozn. redakce), kromě toho pana svědka, nebyl nikdo vyslechnut. Nyní jsou snad nějaké výslechy naplánovány na středu, ale celý ten průběh mi přijde takový, že najednou se nic neděje. Bylo dosaženo účelu, vazba byla uvalena a najednou máme na všechno dost času. Přitom ty tři měsíce nejsou z mého pohledu nějaká výrazně dlouhá doba, pokud je tedy potřeba vyslechnout všechny svědky, co by k tomu mohli pravděpodobně něco říct. Já si myslím, že to zabere poměrně dost času. Na můj vkus se toho moc neděje.

Člověka logicky napadne otázka, proč zrovna teď, před Vánocemi.
Ondřej Sovák:
Tam je to zajímavé i z toho pohledu, že otec měl asi 60 dnů nevyčerpané dovolené, takže od začátku listopadu až do konce prosince, kdy mu měl skončit mandát, tak už měl napsanou dovolenou. Tak i z tohoto pohledu je to celé takové zvláštní. Představa, že by soudce, který skončí, měl nějaký reálný vliv na rozhodování soudu, mi přijde trochu přitažená za vlasy. A i z toho pohledu, že se pořád někde píše, že měl sám něco rozhodnout, tak víme, že na VS jsou tříčlenné senáty, jsou to všechno soudci z povolání.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY