Čtvrtek, 28. října, 2021

Šlendrián a otrava alkoholem: kárný senát řešil prohřešky státních zástupkyň

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se soudcem NSS Petrem Mikešem dnes schválil dvě dohody o kárném provinění a opatření, které se týkaly prohřešků dvou státních zástupkyň. Obě přitom již v minulosti byly za obdobná provinění kárně potrestány.

Dopoledne kárný senát za použití videokonference projednal dohodu, kterou uzavřeli vedoucí Okresního státního zastupitelství v Kladně Ondřej Němec a státní zástupkyně Martina Elfmarková.

Elfmarková před necelými dvěma lety odešla od kárného senátu se sníženým platem, když kárný senát zčásti vyhověl kárné žalobě tehdejší vedoucí kladenského OSZ Nině Brozové.
Ta vytýkala Elfmarkové průtahy v desítkách věcí a celkově hodnotila její práci jako problematickou. „Mrzí mne, že jsem nevyfotila její kancelář a nepředložila to zde, aby bylo jasné, v čem je problém,“ uvedla tehdy Brozová s tím, že v kanceláři Elfmarkové má panovat mimořádný chaos a nepořádek, jednoduše řečeno bordel.

Elfmarková svá pochybení tehdy doznala a uvedla, že se svůj chaotický přístup k plnění povinností snaží řešit, a to i za pomoci tzv. koučinku.

V aktuálně projednávané věci se dopustila kárného provinění tím, že rozhodla o zastavení trestního stíhání, aniž by ovšem toto rozhodnutí podle zákona a ve lhůtě, kterou stanovuje pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce, postoupila Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ). To tato rozhodnutí přezkoumává a nejvyšší státní zástupce rozhoduje případně o jejich zrušení. Elfmarková pak navíc ještě se zpožděním, a přes výzvu NSZ, postoupila spisový materiál, čímž zmařila zákonnou pravomoc nejvyššího státního zástupce ve věci rozhodnout. NSZ přitom došlo k závěru, že její rozhodnutí bylo předčasné a mělo být jako nezákonné zrušeno.

Kárný senát se totiž zabýval otázkou, jestli lhůta nezačala běžet již od okamžiku, kdy se v říjnu 2019 o nesplnění zákonné povinnosti Elfmarkové dozvědělo NSZ. Kárný senát ovšem došel k závěru, že nikoliv. V prosinci sice NSZ obdrželo kompletní spisový materiál, avšak seznamoval se s ním konkrétní státní zástupce, který připravoval podklady pro nejvyššího státního zástupce. A až teprve poté, co se provedeným přezkumem seznámil v březnu nejvyšší státní zástupce, ‚aktivovalo se‘ jeho kárné oprávnění, které je limitováno subjektivní šestiměsíční lhůtou. A ta byla tudíž zachována.

Kárný senát se totiž zabýval otázkou, jestli lhůta nezačala běžet již od okamžiku, kdy se v říjnu 2019 o nesplnění zákonné povinnosti Elfmarkové dozvědělo NSZ. Kárný senát ovšem došel k závěru, že teprve v prosinci začala běžet tzv. přípravná fáze kárného řízení, která náležela úřadu poté, co obdržel kompletní spisový materiál.  A až teprve po provedeném přezkumu se aktivuje kárné oprávnění nejvyššího státního zástupce, které je limitováno subjektivní šestiměsíční lhůtou.

Druhou dohodu pak schválil kárný senát odpoledne, kdy projednal návrh vedoucího Krajského státního zastupitelství v Ostravě (KSZ) Libora Malého. Ve věci se jednalo o kárné provinění státní zástupkyně KSZ Petry Tittkové, která na konci dubna letošního roku požila na pracovišti, v pracovní době, větší množství alkoholu, čímž si přivodila stav těžké opilosti až otravy alkoholem.

Léčí se a abstinuje

Dopravní nehoda, kterou pak Tittková způsobila, je předmětem trestního řízení, přičemž na státní zástupkyni podal v této věci kárnou žalobu vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Ivo Ištván. Ten žádá nejpřísnější kárné opatření, totiž zbavení funkce státní zástupkyně. Tittkovou také postavila dočasně mimo službu ministryně spravedlnosti.

Pro státní zástupkyni Tittkovou to bohužel není první kárné řízení, v němž hraje roli alkohol. Dopravní nehodu pod vlivem způsobila již v roce 2005 a tehdy jí kárný senát Nejvyššího soudu potrestal snížení platu. Na stranu druhou, během dalších 15ti let nebyl s Tittkovou žádný problém a její nadřízení jí hodnotili pozitivně.

Dnes požití alkoholu nezapírala a před kárným senátem ve své výpovědi, kdy na ní bylo vidět pohnutí, popisovala, že po alkoholu sáhla v důsledku stresu, neboť se bála o zdraví svého blízkého rodinného příslušníka. Prohlásila, že svého jednání lituje a především, že prakticky obratem po nehodě vyhledala odbornou psychiatrickou pomoc, léčí se a abstinuje, jak vyplynulo i z lékařské zprávy.

Kárný senát, který dohodu schválil, přihlédl především k dobrým hodnocením práce Tittkové jejími nadřízenými. Konstatoval také, že z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že samotné požití alkoholu na pracovišti nemusí automaticky znamenat okamžité ukončení pracovního poměru a musí se vždy přihlížet ke všem okolnostem.

Je však zřejmé, že uložením opatření v podobě snížení platu o 20% na 10 měsíců to pro státní zástupkyni Tittkovou nekončí. Běží trestní řízení a v případě, že se nakonec bude jednat o přestupek, bude kárný senát projednávat kárnou žalobu Ivo Ištvána a jednat o zbavení funkce. Zároveň tím, že je Tittková mimo službu, pobírá do vyřešení věci pouze 50% platu, který bude ještě snížen o aktuálně uložený trest.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY