Soud: Ani pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin neznamená zánik služebního poměru

Podle soudu není nijak absurdní ani to, že odklon od trestního řízení naopak důvodem pro zánik služebního poměru ze zákona je Foto: Pxhere

Pokud byl úředník odsouzen, avšak soud upustil od potrestání, jeho služební poměr nezaniká. Rozhodl tak minulý týden Městský soud v Praze (MS) na základě žaloby úřednice proti Ministerstvu vnitra ČR (MV). Ta byla v březnu letošního roku na základě dohody o vině a trestu shledána Krajským soudem v Ústí nad Labem vinou z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Zároveň však soud podle § 46 odst. 1 trestního zákoníku upustil od potrestání.

V dubnu pak státní tajemník MV úřednici poslal vyrozumění, že v důsledku jejího pravomocného odsouzení její služební poměr podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě skončil.

Proti tomu podala úřednice žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, kterou MS v Praze shledal jako přijatelnou – nejednalo se totiž o rozhodnutí státního tajemníka, ale o oznámení skutečnosti – a také důvodnou.

Podle soudu totiž je nutné hledět na osobu, u níž bylo upuštěno od potrestání, jako by nebyla odsouzena. A zákon o státní službě spojuje zánik služebního poměru pouze s „pravomocným rozsudkem, kterým byl pachatel odsouzen k výkonu určitého druhu trestu, nikoli s rozsudkem, který pachateli de facto i de iure „odpouští“ jeho trestnou činnost a staví ho do světla osoby trestně bezúhonné, a tudíž osoby, která z hlediska bezúhonnosti splňuje předpoklady pro výkon státní služby“.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun