Sobota, 4. prosince, 2021

Soudy již nemají odkládat jednání. Práci z domova nebo omezení porad Benešová doporučuje nadále

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Od tohoto týdne již neplatí doporučení ministerstva spravedlnosti v souvislosti s epidemií koronaviru, ve kterém ministryně Marie Benešová v říjnu navrhla omezit soudní jednání a nenařizovat nové. Konat se podle nového pokynu mohou i prezenční výběrová řízení. V nejnovějším doporučení Benešová ale stále předsedy soudů nabádá k omezení porad nebo služebních cest.

Ministerstvo spravedlnosti má za to, že s ohledem na zrušení omezení rozsahu vykonávaných agend již nadále není namístě předkládat soudům doporučení ohledně konání nařízených soudních jednání a nařizování nových soudních jednání. „Stejně tak se Ministerstvo spravedlnosti domnívá, že s ohledem na zrušení plošného zákazu zkoušek v prezenční formě není nadále namístě vydávat doporučení ohledně nekonání prezenčních výběrových řízení, která se svou povahou zkouškám blíží,“ uvádí se v doporučení, který má Česká justice k dispozici a který resort předsedům soudů rozeslal tento pátek.


  • Doporučuje se v míře nenarušující činnost soudu umožnit výkon práce soudců a zaměstnanců soudu z jiného místa nevyžadující jejich osobní přítomnost na pracovišti a ve vhodných případech zavést střídání oddělených skupin zaměstnanců soudu na pracovišti.

  • Doporučuje se omezit služební cesty na nezbytné případy.
  • Doporučuje se v nejširší možné míře omezit porady, schůze, jednání a obdobná setkání s osobní účastí soudců či zaměstnanců více soudů. IV. Doporučuje se nekonat vzdělávací akce v prezenční formě.
  • Na uvážení předsedů soudů se ponechává přijetí přiměřených preventivních opatření nad rámec krizových opatření přijatých Vládou České republiky a mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví.-zdroj: Doporučení ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo stejně jako doposud nepovažuje za účelné předkládat soudům plošná doporučení k omezení styku s veřejností a omezení rozsahu úředních hodin, neboť úprava těchto aspektů fungování soudů je odvislá od jejich specifické situace. „V těchto oblastech je proto přijetí konkrétních opatření, která budou v souladu s krizovými opatřeními přijatými Vládou České republiky a mimořádnými opatření přijatými Ministerstvem zdravotnictví, ponecháno plně v kompetenci předsedů jednotlivých soudů coby orgánů státní správy soudů. Totéž platí pro případné přijetí dalších přiměřených preventivních opatření vycházejících ze specifické situace jednotlivých soudů,“ uvádí se dále v pokynu.

Za vhodné naopak ministryně považuje adresovat soudům doporučení směřující k minimalizaci šíření nákazy koronavirem označovaným jako SARS CoV-2, pokud jde o organizaci práce soudců a zaměstnanců soudu, služební cesty, styk mezi zaměstnanci různých soudů a vzdělávací akce.

Usnesení vlády související s pandemickou situací soudům neukládají, aby omezily soudní jednání. Ministerstvo se ale na jaře i v říjnu domnívalo, že je vhodné šéfům soudů doporučit, aby vyzvali předsedy jednotlivých soudních senátů k úvaze, zda jednání konat.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY