Čtvrtek, 28. října, 2021

Stát rozšíří příjemce důvěrných lokalizačních a provozních dat z mobilů a notebooků o ÚOHS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát chce rozšířit zákonný výčet příjemců důvěrných lokalizačních a provozních dat mobilů, notebooku zaměstnanců firem o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). K Bezpečnostní informační službě, České národní bance nebo Policii ČR přibude úřad, který by měl lépe prokazovat kartely a rozdělování trhu mezi podnikateli a korporacemi.

Kromě toho má skončit povinnost podnikatelů v elektronických komunikacích evidovat předávání těchto údajů Českému telekomunikačnímu úřadu, která byla jako protiprávní zrušena Soudním dvorem EU. Plošné uchovávání elektronických dat o kontaktech a pohybu všech občanů je nezbytný nástroj státu a dále trvá. Vyplývá to z návrhu novely zákona o elektronických komunikacích, kterou předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Nejzávažnější z těchto praktik bývají pečlivě utajovány a jejich odhalení a prokázání je velmi náročné. To platí zejména pro soutěžiteli uzavírané kartelové dohody (zakázané dohody o určení ceny, rozdělení trhu, bid rigging apod.), které představují porušení § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, nebo článku 101 Smlouvy o fungování EU,“ uvádí k tomu návrh novely zákona o elektronických komunikacích.
Podle důvodové zprávy je při jejich vyšetřování pro ÚOHS velmi důležité prokazovat rovněž existenci předchozích kontaktů mezi soutěžiteli. „To je obecně značně problematické, neboť o takovýchto schůzkách si jen málokdo dělá písemné záznamy, a možností jejich odposlechů, či operativního sledování ÚOHS vybaven není. Nicméně vzhledem k tomu, že klíčové osoby téměř vždy i při osobních schůzkách mají zásadně telekomunikační zařízení (typicky mobilní telefony) při sobě, má pro prokázání jejich obecného kontaktu pro ÚOHS velký význam i zjišťování polohy těchto zařízení v čase,“ stojí ve zprávě.

Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který byl jmenovaný prezidentem republiky minulý týden, Petr Mlsna řekl, že novou úpravu vítá. „Jsem toho zastáncem, protože řada zahraničních úřadů, které jsou našimi partnery, tuto pravomoc má. Ale a to je nutno zdůraznit – musí být pod kontrolou soudu. Není tedy na úvaze úřadu, že si vyžádá geolokační data konkrétní osoby a dostal je. Musíme požádat Vrchní soud v Olomouci. Soud posoudí naše důvody uvedené v žádosti a buď vyhoví, nebo ne,“ řekl ve velkém profilovém rozhovoru, který vyjde tento týden Petr Mlsna.

ÚOHS zaznamenal utajování i poškozování mobilů

Úplný materiál je zde. Jak dále vyplývá z důvodové zprávy, nemožnost získat důvěrné údaje z mobilů a notebooků manažerů hatí často vyšetřování ÚOHS: „V této souvislosti je třeba zmínit i typický vyšetřovací nástroj používaný ÚOHS k odhalování nedovolených protisoutěžních praktik, a sice šetření na místě u soutěžitelů. Telekomunikační zařízení (služební mobilní telefony, notebooky apod.) manažerů a dalších pracovníků šetřených subjektů jsou běžným objektem vyšetřování ÚOHS při jím prováděných inspekcích. Znepřístupňování, zatajování a poškozování těchto zařízení se stává nejzávažnější formou maření šetření na místě prováděných ÚOHS, což má fatální dopad na jeho efektivitu a možnost prokázat případné porušení soutěžního zákona,“ odůvodňuje novou potřebu ministerstvo. „Zatajení například přítomnosti služebního mobilního telefonu šetřenou…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit