Neděle, 7. března, 2021

Vláda vyhoví poptávce podnikatelů, zvýší kvóty pro vysoce kvalifikované migranty

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Novým nařízením mění vláda kvóty pro vydávání dlouhodobých víz ekonomickým migrantům přímo na zastupitelských úřadech za účelem podnikání nebo zaměstnání kvůli nedostatku lidí na práci v ČR. Počet dovezených cizinců se celkem se nemění, zvýší se ale kvóta v kategorii vysoce kvalifikovaná migrace. Loni stoupl zájem o IT inženýry z Egypta.  Mezi zeměmi dojde k přesunům, které zohlední poptávku podnikatelů po cizincích i poptávku vědců z Afriky, Asie i bývalého SSSR po angažmá v ČR. Snižuje se kvóta pro Jihoafričany.

Vyplývá to z aktuálního návrhu nařízení vlády. Nařízení nezvyšuje celkové kvóty pro pracovní a podnikatelská víza na dobu delší než 90 dní vydávaná na ambasádách v zahraničí, nýbrž jejich počty upravuje a přesouvá mezi státy.

Cílem nařízení nových kvót pro zaměstnanecké karty je podle důvodové zprávy o „cca tisíc navýšit kvótu pro náběr žádostí v rámci vládou schváleného programu Program kvalifikovaný zaměstnanec na zastupitelských úřadech v Manile a v Minsku“, a naopak „zrušit tzv. zbytkovou kvótu pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty mimo vládou schválené programy na zastupitelských úřadech ve Lvově, v Dillí a v Nursultanu“ (dříve Astana).

Podnikatelé chtějí Filipínce, ambasáda v Manile nestíhá

Podnikatelé v ČR totiž mají zájem o Filipínce: „Zájem českých zaměstnavatelů o pracovníky z Filipín v uplynulém roce výrazně stoupl a zastupitelský úřad v Manile proto v současnosti patří mezi nejvytíženější zastupitelské úřady. Zvýšení kvóty lépe odpovídá reálnému zájmu o pracovní migraci z Filipín do ČR,“ stojí ve zprávě k návrhu.

Rozhodnutí o Bělorusku je potom zřejmě rozhodnutím politickým: „Navýšení kvóty pro zastupitelský úřad v Minsku rozšiřuje příležitost českých zaměstnavatelů získávat vyšší počet zaměstnanců z geograficky, jazykově a kulturně blízkého státu a běloruským občanům poskytuje širší možnosti hledání pracovního uplatnění v ČR. Pracovní migrace z obou států vykazuje relativně nízkou míru doprovodných bezpečnostních rizik,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Celý materiál je zde.

Vědci z Afriky, loni vypukl zájem o Egypťany z IT

Kromě toho vláda zvýší kvóty pro nábor zaměstnanců a vědců z Afriky a Asie, z Balkánu a bývalého SSSR: „V řádu desítek žádostí navýšit (a sjednotit) kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál na celkem 28 zastupitelských úřadech (Abudža, Addis Abeba, Akkra, Alžír, Ammán, Bagdád, Baku, Bangkok, Bejrút, Damašek, Erbíl, Islámábád, Jakarta, Jerevan, Kábul, Káhira, Lusaka, Minsk, Nairobi, Nursultan, Rabat, Sarajevo, Skopje, Taškent, Tbilisi, Teherán, Tunis a Ulánbátar), aby každá kvóta činila minimálně 60 žádostí ročně,“ stojí v cílech návrhu nařízení.

Pouze na zastupitelském úřadu v Pretorii se dosavadní kvóta snižuje ze 70 na 60 žádostí ročně, dodává v závorce důvodová zpráva k návrhu.

„Požadavek na navýšení předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako gestor obou vládou schválených programů na základě výsledků jejich dosavadní realizace. Navýšení kvót vytváří dostatečnou rezervu pro případ, že by čeští zaměstnavatelé nově projevili zájem o větší počet zaměstnanců z některého z dotčených států. Současně však platí, že zvýšené kvóty nemusí být vyčerpány. V uplynulém roce došlo např. ke značnému zvýšení zájmu zaměstnavatelů o pracovníky z Egypta, především specialisty v oblasti informačních technologií,“ stojí doslova v důvodové zprávě k novým kvótám.

Stejně jako loni 40 000 Ukrajinců

Jak dále vyplývá z důvodové zprávy, k přesunům dochází na základě zkušeností a analýzy, po projednání na tripartitě a na žádost zaměstnavatelů v České republice: „Celkový objem žádostí o zaměstnanecké karty po navrhovaných změnách zůstává na prakticky stejné úrovni jako nyní. Dojde pouze k dílčím ,přesunům´, které zohledňují aktuální poptávku českých zaměstnavatelů po zahraničních pracovnících z konkrétních zemí, jakož i zájem z těchto zemí o imigraci do ČR. Mírné navýšení celkového objemu je ve prospěch vysoce kvalifikované migrace. V celkovém objemu je však zanedbatelné,“ stojí v důvodové zprávě.

„Nařízením vlády je i pro další období zachován stávající rozsah ekonomické migrace do České republiky, který českým zaměstnavatelům umožní řešit nedostatek pracovních sil získáváním pracovníků ze zahraničí. Za účelem podpory vysoce kvalifikované pracovní migrace došlo k navýšení maximálních kvót pro tuto kategorii migrantů,“ opakuje důvodová zpráva, proč musí zaměstnavatelé dovážet pracovní sílu ze zahraničí.

Jak vyplývá z nových tabulek počtů ekonomických migrantů, například počet víz vydaných Ukrajincům ve Lvově se změní na 40 000, přičemž ponížení o 720 jde na konto rušené zbytkové kvóty. Na dvojnásobek s zvyšuje počet Egypťanů (110 osob), přičemž většina z nich má být v kategorii kvalifikovaný vědecký personál.  Filipínců se zaměstnaneckou kartou bude moci přijet 2 200 stejně jako Bělorusů, drtivá většina v kategorii kvalifikovaný zaměstnanec.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY