Neděle, 19. září, 2021

Bakala požaduje po Krúpovi 1,6 miliardy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V soudním sporu mezi podnikateli Zdeňkem Bakalou a Pavolem Krúpou došlo podle zjištění České justice na začátku ledna k významnému posunu. Bakalovi právníci totiž navrhují, aby soud rozhodl rozsudkem pro zmeškání. Součástí návrhu jsou nové důkazy a především částka, kterou Zdeněk Bakala po Krúpovi požaduje. Spolu s náklady na právní zastoupení se jedná o 76 mil. dolarů (1,6 mld. Kč).

Žalobu podal Bakala na slovenského podnikatele Krúpu v roce 2018 u amerických soudů pro pokus získat vydíráním 500 milionů korun. Žaloba podle amerického zákona proti vydírání a korupci uvádí, že se Krúpa pokusil Bakalu donutit, aby zaplatil desítky milionů dolarů za ukončení kampaně ‚štvavého obtěžování, očerňování a zasahování do jeho podnikatelské činnosti‘. Na organizaci tohoto nátlaku se měl podílet Adam Swart, šéf americké společnosti specializující se na klamavou komunikaci s veřejností a protestní akce na objednávku Crowds on Demand.

Na Adama Swarta původně směřovala Bakalova žaloba také, avšak v lednu 2020 mělo dojít mezi ním a Bakalou k dohodě o narovnání a Swartově veřejné omluvě. V té se Swart přiznal k organizaci kampaní proti Bakalovi s tím, že jeho společnost „byla najata společníky firmy Krupa Global Investments, kterou, pokud vím, řídí Pavol Krúpa, aby vedla nepřátelskou kampaň proti panu Bakalovi, a Crowds on Demand dostávala pokyny k vedení této kampaně výhradně od těchto společníků“.

Rozsudek pro zmeškání

Novinkou je, že Bakalovi právníci se letos 5. ledna obrátili na soud s návrhem na vydání rozsudku pro zmeškání. Důvodem je, že podle jejich názoru Krúpa buď nedostatečně či vůbec nereaguje na průběh řízení. Součástí návrhu jsou i nové důkazy.

Adam Swart v září minulého roku poskytl Bakalovým právníkům svoji obsáhlou výpověď a také čestné prohlášení, v nichž měl podrobně vylíčit aktivity při organizaci kampaní mj. proti Zdeňku Bakalovi. Swart měl také podrobně popsat spolupráci s Pavolem Krúpou, jeho synovcem Jurajem Krúpou a mluvčí společnosti Barborou Hanákovou. Právě Juraj Krúpa a Hanáková měli být se Swartem v kontaktu při organizování kampaní, přičemž Juraj Krúpa měl označovat Pavola Krúpu jako svého „bosse“.

Stejného data je pak prohlášení Zdeňka Bakaly, v němž popsal, jak se ho tato kampaň dotkla a co jí předcházelo. Podle Bakalova tvrzení mu měl v listopadu 2017 Krúpa navrhnout, že zastaví stávající aktivity proti Bakalovi a nebude podnikat nové akce v USA, když mu Bakala zaplatí 500 mil. Kč, což Bakala odmítl. Za zvláště stresující pak Bakala popsal situace, kdy měly být v ohrožení jeho manželka a děti, a to v důsledku organizovaných demonstrací u jeho domu či před školou. Částka, kterou Bakala požaduje, a která je součástí návrhu na rozsudek pro zmeškání z 5. ledna, je 76 mil. dolarů, tedy 1,6 mld. Kč.

Česká justice požádala o stanovisko Krúpovu mluvčí Hanákovou. Na zaslané emaily však dosud nikdo neodpověděl.

Mluvčí Zdeňka Bakaly Šárka Samková nechtěla aktuální vývoj u federálního soudu v Jižní Karolíně blíže komentovat. „Právní úkony učiněné Zdeňkem Bakalou poskytují důkazy o vedení dezinformační kampaně, obtěžování a vydírání, kterým se Pavol Krúpa podle žaloby snažil získat desítky milionů dolarů. Soudní spor nebudeme v této fázi více komentovat,“ uvedla Samková pro Českou justici.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY