Sobota, 4. prosince, 2021

Česká advokátní komora poskytuje kvůli Covid-19 sociální příspěvek, zažádaly o něj jednotky advokátů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Řádově jednotky advokátů nebo koncipientů požádaly o příspěvek či půjčku ze sociálního fondu České advokátní komory (ČAK) kvůli nouzovému stavu v boji proti Covid-19. Tuto možnost schválilo představenstvo ČAK už na jaře. Stát nevydal zákaz činnosti advokátů, proto se na ně nevztahuje kompenzace.  Nouzový stav však dopadá i na ně: Omezením cest klientů do kanceláří nebo snížením počtu jednání před orgány veřejné moci.

Na možnost poskytnutí sociálního příspěvku nebo půjčky upozornila své členy Česká advokátní komora (ČAK) už 16. prosince 2020 na svém webu, kde zájemci rovněž naleznou podmínky a formulář žádosti.

O příspěvek se zajímají slabé desítky

Jak vyplývá z oznámení ČAK, jde o reakci na dotazy samotných advokátů nebo koncipientů: „Tímto vedení ČAK reaguje na dotazy členů advokátního stavu ohledně možných kroků ČAK pro případ jejich nepříznivé sociální situace,“ uvádí Komora u informace.

Advokátů a koncipientů, kteří dotazem projevili o uvedenou možnost zájem není mnoho, jak pro Českou justici uvedla mluvčí Komory Iva Chaloupková. „Na možnost poskytnutí půjčky či příspěvku ze sociálního fondu České advokátní komory se v souvislosti s nynějším nouzovým stavem dotazovali advokátní a advokátní koncipienti v řádu nízkých desítek. Jelikož ve většině případů šlo o obecné telefonické dotazy, nemá Česká advokátní komora jejich přesný počet evidován,“ uvedla Chaloupková.

Žádají jen jednotky

Ještě méně je těch advokátů a koncipientů, kteří z důvodu opatření proti Covid -19 o příspěvek nebo půjčku skutečně požádali: „Advokátů, kteří z důvodu nouzového stavu požádali o příspěvek či půjčku ze sociálního fondu ČAK, jsou řádově jednotky. Maximální výši příspěvku či půjčky ze sociálního fondu ČAK určuje usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku v platném znění. Podle tohoto stavovského předpisu lze poskytnout jednorázový sociální příspěvek až do výše trojnásobku minimální mzdy a půjčku do výše 100.000 Kč,“ uvedla Iva Chaloupková pro Českou justici.

Na dotaz České justice, zda nouzový stav dopadá více na advokátky, než na advokáty – například kvůli vynucenému dlouhodobému pobytu doma s dětmi, nemohla mluvčí odpovědět. „Česká advokátní komora nedisponuje informacemi, na jejichž základě by bylo možné sdělit, zda nouzový stav dopadá více na advokátky nebo advokáty.“

Stát advokáty nezakázal, nedostanou kompenzace

Také druh vládního opatření, kvůli kterému mohou mít advokáti méně klientů, mohla Iva Chaloupková jen odhadnout: „Obdobně nelze uvést, které omezení nejvíce dopadá na advokáty. Lze pouze obecně odhadnout, že mezi ně bude patřit omezení cest klientů k návštěvám advokátních kanceláří a snížený počet jednání před orgány veřejné moci,“ odpověděla na dotaz České justice Iva Chaloupková.

„Jelikož advokáti mohou i v současné době poskytovat právní služby, nevztahují se na ně v nynějším nouzovém stavu finanční kompenzace, jež jsou podmíněné omezením či zákazem příslušné výdělečné činnosti,“ vysvětlila dále mluvčí ČAK pro Českou justici.

O příspěvku rozhodují předseda, tajemník a vedoucí

Zásady pro operativní řešení žádostí advokátek/advokátů a advokátních koncipientek a advokátních koncipientů o příspěvek či půjčku k překlenutí nepříznivé finanční situace, v níž se nezaviněně ocitnou v důsledku nouzového stavu a navazujících krizových a mimořádných opatření schválilo představenstvo během prvního jarního nouzového stavu.

O žádostech pak rozhoduje tříčlenná komise: „Rozhodováním o žádostech je nadále pověřena tříčlenná komise ve složení předseda ČAK, tajemník ČAK a vedoucí hospodářského a organizačního odboru ČAK,“ informuje Komora své členy o složení tohoto orgánu.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY