Úterý, 15. června, 2021

Odborné justiční a závěrečné zkoušky budou odloženy na březen 2021

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti dnes informovalo o odkladu termínu zahájení odborných justičních a závěrečných zkoušek. S ohledem na přetrvávající nepříznivou situaci související s pandemií onemocnění Covid-19 resort rozhodl o posunutí termínu na 2. březen 2021.

Ministerstvo dnes informovalo, že termín přesunulo „v zájmu ochrany zdraví uchazečů, zkušebních komisařů, jakož i zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti, a rovněž s přihlédnutím k nedostatku zkušebních komisařů (který bezprostředně souvisí s aktuální pandemickou krizí)“.
Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 19. – 22. 1. 2021, je termín zkoušek přesunut na 2. 3. – 5. 3. 2021. Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 26. – 29. 1. 2021, je termín zkoušek přesunut na 9. 3. – 12. 3. 2021. Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 2. – 5. 2. 2021, je termín zkoušek přesunut na 16. 3. – 19. 3. 2021.

Tyto termíny jsou stanoveny s výhradou aktuální epidemiologické situace a budou ze strany Ministerstva spravedlnosti potvrzeny nejméně 7 dní před jejich konáním. Justiční čekatelé podávají žádost o vykonání odborné justiční zkoušky prostřednictvím příslušného krajského soudu. Právní čekatelé podávají žádost o vykonání závěrečné zkoušky prostřednictvím příslušného krajského státního zastupitelství.

Odborná justiční zkouška je odborná profesní zkouška, jejímž účelem je ověřit, zda má uchazeč potřebné vědomosti a zda je náležitě odborně připraven k výkonu funkce soudce. Skládá se před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ministryní spravedlnosti, která je složena ze soudců, zaměstnanců ministerstva spravedlnosti a dalších odborníků právní teorie i praxe. Jejím předsedou je vždy soudce. Zkouška je veřejná a skládá se z písemné a ústní části.
Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Nahrazuje ji i minimálně dvouletá praxe soudce Ústavního soudu.

Další podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY