Slovenská Soudní rada bude prověřovat majetkové poměry soudců, již zřídila potřebné komise

Soudní rada Slovenska Foto: Vláda SR

Slovenská Soudní rada bude prověřovat majetkové poměry soudců. Od začátku roku má totiž novou ústavní kompetenci, a to jednat ve věcech majetkových poměrů reprezentantů justice. Prověřování soudcovské způsobilosti včetně majetkových poměrů může vyústit do disciplinárního řízení. Tyto změny platí díky ústavnímu zákonu v oblasti justice, který prosadila ministryně spravedlnosti Mária Kolíková.

Prověřovat majetkové poměry soudce a také přijímat stanoviska k soudcovské způsobilosti bude moci soudní rada na základě vlastního řízení a prověřování ní pořízených nebo od státních orgánů vyžádaných podkladů a vyjádření dotčené osoby.
Soudní rada tak rozhodne, jaké podklady potřebuje a sama tyto informace vyhodnotí. Prověřování soudcovské způsobilosti včetně majetkových poměrů může vyústit do disciplinárního řízení. To má po novém vést Nejvyšší správní soud ČR, který může uložit soudci nejpřísnější sankci – odvolání z funkce soudce.

Pět zaměstnanců

S posílenou kompetencí souvisí i personální posílení. Kancelář Soudní rady zatím předběžně přijímá pěti zaměstnanců nově vzniklé sekce vyhledávání informací, která bude zaměřena na shromažďování údajů o objektivnosti přiznaných majetkových poměrů u soudců, uchazečů o funkci soudce a dalších funkcionářů soudů. Jde o specialisty na ekonomické věci a finanční prověřování s dlouholetými zkušenostmi.

Samotné majetkové prověrky soudců budou provádět kontrolní komise. Ty byly již vytvořeny a jsou složeny ze členů Soudní rady. Komise se budou věnovat úplnosti majetkových přiznání soudců a provádět dohled nad naplňující předpokladů soudcovské způsobilosti u soudce týkajících se obchodních, majetkových nebo finančních vztahů s osobami z prostředí organizovaného zločinu.

Pokud soudce hodnověrným způsobem neprokáže statečnost původu majetkového přírůstku nebo statečnost původu samotného majetku, kontrolní komise navrhne Soudní radě, aby přijala stanovisko o nezpůsobilosti soudce hodnověrným způsobem prokázat statečnost původu majetkového přírůstku nebo statečnost původu samotného majetku. Soudní rada sice není vázána takovým návrhem, ale zásadně z něj bude vycházet při doporučení podat návrh na disciplinární řízení.

Nejbližší úkol kontrolních komisí je věnovat se majetkovým poměrem uchazeče o funkci soudce a otázce, zda měli nebo mají vztahy s osobami z prostředí organizovaného zločinu.

I v Česku mají soudci povinnost majetkových přiznání již od roku 2017. Ta jsou však neveřejná a spravuje je Nejvyšší soud.

Oznámení se zasílají Nejvyššímu soudu pouze v písemné podobě na formuláři, jehož strukturu a formát stanovilo Ministerstvo spravedlnosti. Soudci si tuto výjimku vyjednali, politici nebo státní zástupci oznámení podávají v elektronické podobě.

Nejvyšší soud oznámení uchová až po dobu pěti let ode dne skončení výkonu funkce soudce.

(epa)