Sobota, 18. září, 2021

Soudcovská unie chce soudce očkovat přednostně, ministerstvo zdravotnictví to zatím nemá v plánu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V první skupině pro přednostní očkování proti covidu-19 je podle nové metodiky 838.000 lidí. Vyplývá to z přílohy k metodickému pokynu k očkovací strategii. Mezi prioritními osobami chybí soudci, státní zástupci či justiční personál. Podle Soudcovské unie přitom patří k ohroženým skupinám zaměstnanců státu. Resort zdravotnictví v tomto ohledu změnu nechystá.

Soudci se často setkávají s větším množstvím lidí a tak se mohou koronavirem snadno nakazit. Jen omezeně mohou například využívat home office. „Pokud soudce projednává klasickou, zejména prvostupňovou soudní agendu, tak se denně setká s desítkami, ne-li stovkami lidí v jednací síni. Pochopitelně jsme tím pádem také ohroženi kontakty, které mohou přenést vir. Jsme oproti třeba školství relativně malý resort. U policie je riziko podobné,“ řekl předseda Soudcovské unie Libor Vávra Radiožurnálu. Při soudních jednání také platí výjimka u nošení roušek. Soudci si totiž stěžovali, že zakrytý obličej komplikuje dokazování. Vávra kvůli snaze očkovat soudce přednostně zaslal ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému dopis. Státní zástupci o přednost při vakcinaci zatím nežádají.

Přednost při očkování mají naopak zaměstnanci Vězeňské služby a pracovníci detenčních zařízení ministerstva vnitra, kde se vyskytují nakažení s covidem-19. Tato skupina má být podle metodiky očkována letos v lednu a únoru, cílem je u ní proočkovanost na úrovni 70 procent.

S očkováním se už začalo mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a zdravotníky, zejména pracujícími v nemocnicích. Do dnešního dne bylo nahlášeno přes 61.000 očkovaných, podle odhadů zbývá dohlásit až 14.000 dalších, kteří už vakcínu také dostali. Očkovacích látek bylo dosud do ČR dodáno asi 169.000.

Skupiny obyvatel mají v materiálu stanoveno rizikové skóre. Nejvyšší se 14 body mají klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb v pobytové formě, kterých je skoro 71.000. Stejné skóre dostali také hospitalizovaní v zařízeních dlouhodobé a následné péče, kterých je přes 29.000. Jejich očkování proto bylo zahájeno už před spuštěním rezervačního systému 15. ledna, hlásit se tam ale ani dál nemusí.

Pro přidělení termínu pro očkování se mohou od pátku registrovat lidé starší 80 let, kteří mají rizikové skóre 13 bodů. Je jich asi 440.000. Po nich s 11 body následují zdravotníci, studenti lékařských fakult a další dobrovolníci pracující v nemocnicích, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci detenčních zařízení a věznic, kteří pracují s pozitivně testovanými.

Pro další prioritní skupinu by se mělo očkování zahájit v únoru a naplánované je zhruba do června. Je v ní celkem 3,7 milionu lidí. Jejich pořadí se bude určovat podle rizikového skóre. Hospitalizované budou moci pro očkování vybrat nemocnice, půjde o starší 65 let nebo chronicky nemocné s rizikovými faktory.

V této skupině jsou se skóre 5 také nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci nemocnic, nejpotřebnější zaměstnanci kritické infrastruktury státu, vojáci, pracovníci v sociálních službách, zaměstnanci zdravotnických zařízení bez kontaktu s klienty a také 408.000 lidí ve věku 75 až 79 let.

Stejnou prioritu mají také lidé s cukrovkou léčenou léky nebo inzulinem, obézní s BMI vyšším než 35, se závažným dlouhodobým onemocněním plic, ledvin, srdce, jater, nádorovým onemocněním krevního nebo lymfatického systému, lidé po transplantacích, vážným neurologickým onemocněním nebo vysokým krevním tlakem léčeným dvěma a více přípravky. Nemoc musí uvést už při registraci a musí ji doložit lékařskou zprávou.

Další v pořadí na očkování jsou lidé ve věku 70 až 74 let, kterých je 602.000, a chroničtí pacienti, kteří mají méně vážné nemoci. Jsou mezi nimi například lidé s poruchou imunitního systému, vzácnými genetickými nemocemi nebo lidé s intelektovou nedostatečností nebo dalšími poruchami, které ovlivňují jejich schopnost dodržovat protiepidemická opatření. Do stejné skupiny spadají také lidé dlouhodobě pečující o někoho z rizikové skupiny.

Tři body v rizikovém skóre má 679.000 lidí ve věku 65 až 69 let a ostatní pracovníci kritické infrastruktury. Dva body připadají na zaměstnance státní i obecní policie, hasičů, vězeňské služby, zaměstnanci mateřských škol a dětských skupin, základních, středních škol a konzervatoří a pracovníci dětských domovů a podobných zařízení. S jedním bodem jsou do prioritní skupiny zařazeni vysokoškolští pedagogové a pracovníci pohřebních služeb a krematorií.

Očkování dalších skupin obyvatel by mohlo být zahájeno v květnu a pokračovat bude i v roce 2022. Očkovat by se mělo i v ordinacích lékařů.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY