Soudy odlišně omezují vstup veřejnosti do budov, sjednocení pravidel předsedové nepovažují za nutné

Koronavirus ovlivňuje soudní jednání Foto: Pixabay

Některé soudy kvůli epidemiologické situaci výrazně omezily vstup veřejnosti do soudních budov. Praxe je velmi rozdílná. Některé soudy vůbec neumožňují veřejnosti zúčastnit se hlavních líčení, jinde vycházejí z vládního zákazu volného pohybu, někde zase vstup neomezují vůbec. Podle ministerstva spravedlnosti za postup odpovídá vedení jednotlivých soudů. Sjednotit praxi podle Českou justicí oslovených předsedů není nutné.

Například u Okresního soudu v Nymburce platí od poloviny října nařízení, podle kterého jsou vpuštěni na jednání jen účastníci nebo třeba svědci, upozornil minulý týden server iDNES.cz. Veřejnost ani novináři se na jednání nedostanou, přestože veřejné vyhlašování rozsudků zaručuje Ústava.

„Omlouváme se, ale vzhledem k tomu, že autoritativní výklad právních norem náleží soudům, doporučuji se obrátit přímo na ně,“ sdělila na dotaz iDNES.cz Andrea Šlechtová z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti. Česká justice proto zjišťovala, jak opatření vypadají na jednotlivých krajských soudech. Jejich šéfové ale upozorňují, že hygienická opatření jsou vždy na předsedovi soudu, u okresních soudů tak praxe může být odlišná.

Například do budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích a jeho pobočky v Táboře není vstup veřejnosti zakázán.  Pohyb po budově soudu je povolen za určitých podmínek, které jsou upraveny v opatřeních předsedkyně krajského soudu Martiny Flanderové. „Nepovažujeme sjednocení postupu při vymezení pravidel pro vstup do soudních budov za nezbytné. Vedení každého soudu by mělo reagovat na aktuální pandemickou situaci v regionu i na vlastním pracovišti,“ reagovala mluvčí Ivana Vobejdová.

Ani u Krajského soudu v Ostravě není vstup veřejnosti nikterak omezen. K omezení vstupu veřejnosti došlo pouze krátce, a to na jaře roku 2020 během první vlny pandemie koronaviru. V současné chvíli není ani hromadně redukováno nařizování jednání. KZda se v konkrétní věci bude či nebude jednat je plně na úvaze každého předsedy senátu či samosoudce,“ reagovala mluvčí Klára Krystynová.

Podle předsedy Krajského soudu v Plzni není možné paušálně zakázat vstup veřejnosti do soudních budov za účelem účasti při jednání. „V důsledku toho je u Krajského soudu v Plzni prioritou, aby při dodržení všech nařízených opatření proti onemocnění Covid 19 se mohla veřejnost soudních jednání zúčastnit. Rozsudky se vyhlašují stále veřejně,“ dodává mluvčí Jana Durná. V případě velkého množství účasti veřejnosti má předseda senátu či samosoudce možnost omezit počet účastníků tak, aby byl mezi nimi dodržen alespoň dvoumetrový rozestup.

Zákaz pohybu osob

Městský soud v Praze umožňuje vstup veřejnosti lidem, kteří uvedou účel návštěvy pro daný den, popřípadě si nechají změřit teplotu. „Zástupci médií mají do našich budov k výkonu svého povolání (účast na veřejných soudních jednáních) přístup. Při konkrétních jednáních v jednací síni se vždy pravidla řídí rozhodnutím konkrétního předsedy senátu,“ říká mluvčí Markéta Puci.

Vedení Krajského soudu v Hradci Králové po celou dobu trvání protiepidemických opatření vychází z omezení účasti veřejnosti při soudních jednáních již celorepublikovým zákazem volného pohybu osob, když obecně na účast veřejnosti při soudních jednáních žádná z vyjmenovaných výjimek nedopadá (nejedná-li se pochopitelně o účastníky řízení nebo jiné předvolané osoby či jejich nezbytný doprovod). „Za této situace nepovažuje zdejší soud za nutné možnost vstupu veřejnosti do soudních budov zvlášť upravovat či takovou praxi soudů sjednocovat,“ uvedl mluvčí Jan Kulhánek.

U Krajského soudu v Praze není přítomnost veřejnosti u soudních jednání v současné době omezena žádným jiným způsobem než opatřením předsedy Ljubomíra Drápala ze dne 28. srpna 2020. „Organizování chodu okresních soudů (včetně přijímání opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19) je zcela v kompetenci jejich předsedů;  předseda krajského soudu nemá žádnou možnost do jejich rozhodování v tomto směru zasahovat. Je proto možné, že se postup jednotlivých soudů v této záležitosti se může lišit, zejména podle toho, co vedení těchto soudů považuje za nezbytné pro ochranu zdraví soudců a zaměstnanců soudů a ostatních osob, které se zúčastňují soudních jednání, a tím i pro zajištění chodu soudu za pandemické situace,“ uvedla mluvčí Hana Černá s tím, že sjednocení postupu soudů v těchto otázkách  by vyžadovalo legislativní opatření.

Podle informací České justice ministerstvo spravedlnosti intenzivně jedná o tom, aby bylo legislativně možné distanční soudní jednání, při kterém by byly ale dodrženy všechny zákonné procesní postupy. V pondělí již z části distančně jednal kárný senát Nejvyššího správního soudu. V této souvislosti také Tomáš Langášek vyslovil mimo jednací síň značné pochybnosti právě nad postupem některých soudů nižších stupňů, kde byly s odkazem na epidemickou situaci i samotné rozsudky vyhlašovány bez možné přítomnosti veřejnosti.

Eva Paseková