Středa, 8. prosince, 2021

Mlsna jmenoval nové rozkladové komise

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jmenoval v minulém týdnu nové rozkladové komise. Členové komisí byli jmenováni na základě otevřených a předem známých kritérií z kandidátů, které šéfovi antimonopolního úřadu navrhlo zhruba třicítka subjektů z oblasti veřejné správy, akademické sféry i profesních i nevládních organizací.

Na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začnou v dohledné době působit nové rozkladové komise. „Jsem rád, že se podařilo pro každou oblast sestavit tým těch nejlepších odborníků. Věřím, že významně přispějí k vyšší kvalitě rozhodování Úřadu,“ uvedl k sestavení nových komisí předseda úřadu Petr Mlsna.

Činnost i složení rozkladových komisí předsedy ÚOHS byly v minulosti terčem časté kritiky. Jedním z hlavních bodů koncepce a prvních cílů nového předsedy Úřadu Petr Mlsny proto byl transparentní výběr a jmenování nových členů těchto poradních orgánů. Již v polovině prosince 2020 bylo za účelem nominace nových členů rozkladové komise osloveno cca 30 subjektů, které se zabývají mimo jiné oblastí práva veřejných zakázek a soutěžním právem. Mezi nimi byly instituce z akademické sféry (právnické a ekonomické fakulty a také univerzity), orgány státní správy, nevládní a protikorupční organizace (Transparency International, Oživení, Rekonstrukce státu), Česká advokátní komora a další
sdružení a spolky (Sdružení místních samospráv, Hospodářská komora, Asociace pro veřejné zakázky aj.). V polovině ledna 2021 předseda Úřadu obdržel celkem 105 nominací, přičemž někteří odborníci byli nominováni duplicitně. Koncem ledna 2021 pak předseda Úřadu jmenoval členy rozkladových komisí primárně na základě obdržených nominací. Jmenováno bylo celkem 5 rozkladových komisí, z toho 3 pro oblast veřejných zakázek, jedna pro hospodářskou soutěž a jedna pro veřejnou podporu, významnou tržní sílu a přístup k informacím. Složení komisí doznalo oproti minulosti poměrně
velkých změn, je v nich nyní cca 50 procent nových členů.

Členové rozkladových komisí nyní musí splňovat vysoké kvalifikační a profesní požadavky – konkrétně ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda nebo ekonomického či technického směru – magisterského typu, 10 let praxe v oboru, jemuž se daný kandidát věnuje, a minimálně 5 let praxe v oblasti relevantní pro činnost příslušné komise.

Předseda ÚOHS už také realizoval některá opatření, která povedou k celkovému zrychlení
rozhodování. Rozkladové komise se budou scházet ve čtrnáctidenních intervalech, aby byly rozklady projednávány co nejrychleji a následně také co nejrychleji zpracovány. Průměrná lhůta za prosinec 2020 a leden 2021 činí 44 dní. K rychlejšímu projednání věcí má také přispět zkrácené předávání spisů mezi prvním a druhým stupněm.

O obměně rozkladových komisí se Petr Mlsna zmínil i v rozhovoru pro Ekonomický deník v prosinci.

Členové rozkladových komisí

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
 Mgr. Aleš Drbal – předseda
 prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
 Mgr. Petr Běhan, Ph.D.
 doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
 JUDr. Martin Klimpl
 doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
 Mgr. Věra Ondračková
 doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
 doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
 JUDr. Vilém Podešva, LL. M.
 JUDr. Kristina Škampová
 Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK V BRNĚ I
 Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 Mgr. Ivona Mottlová
 Mgr. Daniel Jirásko
 JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
 Mgr. Jiří Brož
 JUDr. Ľubomír Focko
 Mgr. Tomáš Machurek
 JUDr. Petr Poledník
 Mgr. Marcela Káňová
 Ing. Martin Fassmann
 Mgr. Markéta Adámková
 Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.
 Mgr. Pavlína Trhalová

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK V BRNĚ II
 Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 Mgr. Romana Derková
 Mgr. Pavel Král
 doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
 Mgr. Lukáš Trojan
 JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 Ing. Martin Vyklický
 Mgr. Pavel Herman
 Mgr. Lenka Knopová
 JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M. JUDr. Miroslav Cák
 JUDr. Marek Jakubík
 Mgr. Martin Kramář, LL.M.

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK V PRAZE
 Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 Mgr. Jan Sixta
 JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
 Mgr. Adéla Havlová, LL. M.
 JUDr. Jaromír Bláha
 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
 Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
 Mgr. Jan Hrazdira
 doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
 JUDr. Martin Kakrda
 Mgr. Ondřej Zmeškal
 Mgr. Jakub Joska

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VEŘEJNÉ PODPORY
A VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY
 Mgr. Aleš Drbal – předseda
 Mgr. Robin Bláha
 Mgr. Michael Brázda
 Mgr. Ivana Halamová Dobíšková
 JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.
 Ing. Miroslav Koberna
 doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, CSc.
 Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
 JUDr. Ing. Jiří Nováček

Jan Hrbáček

Text je převzat z portálu Ekonomický deník, který je součástí vydavatelství Media Network, stejně jako Česká justice.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY