Neděle, 16. května, 2021

Novela OSŘ: Oznamovatelé protiprávní činnosti budou v lepším postavení, než dítě bez výživného

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Občanský soudní řád se má změnit v souvislosti s navrhovaným zákonem o oznamovatelích protiprávní činnosti zaměstnavatelů (whistleblowerech). Oznamovatelům údajné protiprávní činnosti zaměstnavatelů budou muset soudy vyhovět při rozhodování o předběžném opatření, aniž by oznamovatelé museli prokázat hrozící újmu. Také nebudou skládat soudní jistotu a v případě jejich diskriminace přejde dokazování na žalovaného.

Urgentnější situace, než když hrozí újma dítěti. Riskantnější, než když jde o zdraví a škodu na majetku. Takové postavení budou muset soudy zohlednit, když podá návrh na předběžné opatření oznamovatel protiprávní činnost svého zaměstnavatele podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Návrh novely občanského soudního řádu schválila vláda a byl 5. února 2021 předán k projednání do poslanecké sněmovny. K novelám dalších zákonů dochází v souvislosti s předložením zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh je předkládán na základě plánu legislativních prací vlády. Oznamovatelé protiprávní činnosti nebudou skládat jistotu Podle navrhované novely občanského soudního řádu mají být oznamovatelé protiprávního jednání zaměstnavatelů osvobozeni od složení soudní jistoty, která činí 10 000 Kč v případech navrhovatelů, kde hrozí škoda vzniklá předběžným opatřením a 50 000 Kč, jde-li o jednání mezi podnikateli. Podle zákona jsou nyní od složení peněz osvobozeny případy, kdy jde o předběžné opatření ve věci výživného, jde-li o předběžné opatření ve věci…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit