Pondělí, 27. září, 2021

Předseda KS v Plzni podal na svou místopředsedkyni dvě kárné žaloby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Krajského soudu v Plzni (KS) Alexandr Krysl podal na místopředsedkyni soudu Soňu Kacovskou dvě kárné žaloby. Navrhuje v nich, aby kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) Kacovskou zbavil funkcí místopředsedkyně soudu a předsedkyně senátu.

Soňa Kacovská je aktuálně místopředsedkyní KS pro úsek insolvenční a konkurzní. Do konce minulého roku měla na starost úsek občanskoprávní prvního stupně, který změnou rozvrhu práce od nového roku přešel do kompetence místopředsedy Lukáše Pišvejce. Ten se stal místopředsedou po příchodu Alexandra Krysla do čela soudu.

Skutečnost, že Lukáš Pišvejc, soudce správního úseku krajského soudu, má vedle agendy správní mít na starost i věci občanskoprávní prvního stupně, se však setkalo u některých soudců se značnou nevolí. Výhrady vyjádřili při projednávání nového rozvrhu práce někteří trestní soudci a proti se postavila také soudcovská rada. Ta namítala, že Pišvejc je soudcem pouze dva roky a ke KS byl přidělen na výjimku, která se ale má vztahovat pouze na jeho působení na správním úseku. Rada proto měla na konci minulého roku předsedu Krysla upozornit, že dochází k obcházení zákona.

Rada se také pozastavila nad tím, že byl Kacovské zúžen úsek, který má coby místopředsedkyně na starosti. Podle rady má totiž místopředseda soudu ze zákona o soudech a soudcích autonomní postavení a nelze podle ní neshody mezi místopředsedou a předsedou řešit tak, že se rozvrhem práce vyprázdní jeho funkce.

Pro pořádek je ale třeba říci, že soudcovská rada KS v Plzni byla proti Kryslovi od samého počátku, když se vyjádřila negativně při hodnocení jeho kvalit pro funkci předsedy soudu ve výběrovém řízení. A sám Krysl pro Českou justici uvedl, že na soudu čelí on a jeho tým „dehonestační kampani“.

Předseda Krysl na Kacovskou podal také dvě kárné žaloby. První, jejíž projednání už kárný senát NSS má nařízeno, se týká údajně neoprávněné držby funkce předsedkyně senátu, kterou nemá Kacovská vykonávat.  „Tento návrh je podán z důvodu, že předchozí předseda soudu těsně před koncem svého mandátu přes negativní vyjádření soudcovské rady jmenoval paní místopředsedkyni předsedkyní senátu. A to za situace, kdy tato vykonává pouze samosoudcovskou agendu, žádný senát nevede a žádný její přesun na senátní agendu panem předsedou navržen nebyl. Držbu takto získané funkce považuji za kárné provinění a navrhuji zbavení funkce předsedkyně senátu,“ uvedl k tomu předseda Krysl pro Českou justici.
Druhý kárný návrh podal Krysl z důvodu údajného dlouhodobého nápadu věcí agendy Cm v rozporu s rozvrhem práce. A v tomto případě už žádá Krysl, aby kárný senát zbavil Kacovskou funkce místopředsedkyně.

„Vážím si vašeho zájmu v dané věci, ale zajisté chápete, že do doby skončení mého kárného řízení nepokládám za vhodné poskytnout jakékoli informace o jeho zahájení a dosavadním průběhu, po skončení kárného řízení se vám ráda vyjádřím,“ reagovala pro Českou justici Kacovská.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY