Pondělí, 25. října, 2021

Případ Elischer: Soud vyloučil jeho věc k samostatnému projednání, hlavní podezřelý zůstává ve vazbě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Senát Městského soudu v Praze (MS) v čele s Veronikou Cukerovou tento týden pokračoval v projednávání případu soudce Vrchního soudu v Praze (VS) Ivana Elischera a dalších obžalovaných.

V pondělí se jednání soudu nekonalo, s ohledem na sněhovou kalamitu. V úterý pak začalo o hodinu a půl později. Hned na úvod jednání předsedkyně Cukerová uvedla, že soud si telefonicky ověřil hospitalizaci soudce Elischera v nemocnici a s ohledem na jeho zdravotní stav a prognózu rekonvalescence rozhodl o vyloučení jeho věci k samostatnému projednání.

Proti tomuto postupu podala námitku obhájkyně obou hlavních obžalovaných, tedy soudce Elischera a pana Hunga, Lucie Kýčková. Podle ní totiž vyloučení ze společného řízení nelze aplikovat na více trestných činů spáchaných v jednočinném souběhu. Jedná se podle Kýčkové o jeden skutek, a je zde závislost hlavního pachatele na organizátorovi.

Ve čtvrtek pak u soudu vypovídala jako svědkyně státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze Zdeňka Šebestíková. Tu zachytily policií instalované kamery, jak několikrát navštívila soudce Elischera v jeho kanceláři na VS v Praze.

Soudkyně Cukerová nejdříve nechtěla vyhovět návrhu obhájkyně Kýčkové, aby byly Šebestíkové přehrány ony záznamy a chtěla po ní vlastní vysvětlení jejích návštěv u soudce.

Ty vysvětlila Šebestíková tak, že byla pouze nahlédnout do spisu, aby si ověřila některé informace před jednáním soudu, neboť spisy se často nacházely v kanceláři soudce, který měl případ jako zpravodaj na starost.

Teprve v reakci na to nechala soudkyně Cukerová jeden záznam takové návštěvy z října 2017 přehrát.

Státní zástupkyně na něm navštívila soudce Elischera před projednáváním případu, kde byla intervenující státní zástupkyní. Ani jednou na záznamu neprojevila zájem do spisu nahlédnout. „Přišla jsem si k vám zkrátit hodinku,“ prohlásí na úvod schůzky a posadí se na židli vedle soudcova pracovního stolu.

Společenský člověk

Soudce Elischera se ptá na jeho názor, na názor ostatních členů senátu a rozebírá s ním konkrétní skutky jednotlivých pachatelů a uložené tresty. Nechává si od soudce vysvětlovat některé otázky jeho právního posouzení, přitakává jeho výhradám k některým uloženým trestům a sama některé otázky otevírá.
Když soudce Elischer argumentuje u sporných otázek odlišnou judikaturou jiných soudů v obdobné věci, Šebestíková mu neodporuje, ani se nedožaduje těchto rozhodnutí. Činí tak i v otázce zabavených peněz v dětském prasátku či v otázce zabavených automobilů Vietnamcům, v nichž je postup soudce součástí jeho obžaloby. „To byste měl elegantně i to snížení trestu,“ přitaká Elischerovi, který jí svůj názor vysvětluje.

I po přehrání tohoto záznamu (u dalších obhajobou navržených policejních záznamů se soudu nepodařilo spustit zvuk) Šebestíková setrvala na tom, že přišla nahlédnout do spisu. „Potvrdilo se, co jsem říkala. Pan soudce Elischer je společenský, mnohomluvný člověk. Přišla jsem nahlédnout do spisu, zda tam jsou splněny podmínky k mému postupu. Elischer mi před tím, než jsem nahlédla do spisu, sdělil svůj názor na věc, pak jsem to neověřovala, byla to taková akademická debata,“ prohlásila Šebestíková.

Na otázku předsedkyně Cukerové, jak často takto konzultujete s jiným předsedou senátu VS, uvedla, že pokud jde o složitou, skupinovou věc, tak se tak děje, jinak ne. Na doplňující dotaz, se kterými soudci konkrétně takto konzultuje, uvedla soudce Klimáčka, Tomašoviče a Veselého. Ohledně svého postupu v procesně neskončené věci před jednáním soudu nevidí problém, protože soudce Elischer ji sděloval svůj osobní, momentální názor na věc.

„V žádné této trestní věci jsem dovolání nepodávala, nebyly splněny podmínky. Tresty, byly-li sníženy, tak to bylo v zákonné sazbě,“ uvedla dále s tím, že dovolání by mohla podat pouze pokud by byl trest uložen mimo zákonnou hranici trestní sazby. „Jinak musím uložené tresty akceptovat, i když s tím nemusím souhlasit,“ dodala.

„Překvapila mne mnohomluvnost pana doktora Elischera, já jsem pouze reagovala na jeho poznámky, nijak jsem neprezentovala své názory, nebylo vyřčeno nic nestandardního, všechny okolnosti, o nichž hovořil, jsem ze spisu znala, jsem zvyklá se na jednání důkladně připravovat,“ uzavřela Šebestíková.

Na doplňující dotazy uvedla, že takto nikdy nekonzultovala s obhájci a její postup s ní nikdo z vedení VSZ v Praze neřešil. V reakci na to dala obhájkyně Kýčková podnět státnímu zástupci Pazourkovi, zda nejsou důvody pro kárné řízení, popřípadě zda nedošlo ke spáchání trestného činu.

Ve čtvrtek soud také rozhodl, že nadále ponechá ve vazbě Elischerova spoluobžalovaného, pana Hunga. V jeho případě uplyne 12. března tříletá maximální délka vazby.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY