Pondělí, 19. dubna, 2021

Česko nenese odpovědnost za délku řízení u štrasburského soudu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika nenese odpovědnost za délku řízení před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP). Ústavní soud zamítl stížnost dvou mužů, kteří se domáhali odškodnění za nepřiměřenou délku řízení, jehož podstatnou část tvořilo právě čekání na verdikt štrasburského tribunálu. Do celkové délky však nelze fázi u ESLP zahrnovat, plyne z dnešního nálezu, který soud zpřístupnil na svém webu.

Nález souvisí s letitou kauzou dvou vytěsněných menšinových akcionářů. Při vypořádání žádali od hlavních akcionářů více peněz za své akcie. Justice jim původně neposkytla ochranu kvůli tomu, že spory měl podle doložky řešit rozhodce. Oba muži však v roce 2012 našli zastání u ESLP ve Štrasburku, poté řízení v České republice musel obnovit Ústavní soud. Celková délka přesáhla deset let.

Obvodní soud pro Prahu 2 přiznal každému z mužů 130.000 korun jako odškodnění nemajetkové újmy způsobené délkou řízení. Městský soud v Praze ovšem nárok zcela zamítl a jeho rozhodnutí nyní potvrdil i ústavní soudci, byť s upravenou argumentací.

Podle Ústavního soudu neexistuje právní norma, která by ESLP zavazovala rozhodovat v přiměřené době. I kdyby však existovala, chování ESLP nelze přičítat členským státům Rady Evropy, protože soud je autonomní mezinárodní organizací, na kterou nemá Česko přímý vliv.

Při posuzování celkové délky řízení tak nelze započítávat období, kdy se kauzou zabýval ESLP. „Samotná délka řízení před českými soudy nepostačuje s ohledem na složitost a konkrétní okolnosti věci k závěru o její nepřiměřenosti a zní plynoucí existence nesprávného úředního postupu, kterým by stěžovatelům vznikla nemateriální újma,“ stojí v nálezu.

Ústavní soud připomněl, že ESLP už dříve přiznal oběma mužům odškodnění za pochybení české justice v prvotním sporu o cenu akcií. Jeden dostal 20.000 eur, druhý 10.000 eur, podle dnešního kurzu jde o 526.100 korun, respektive 263.050 korun.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY