Pátek, 27. května, 2022

Finanční žralok Sadílek prohrál spor se zakladatelem Eltoda

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Libor Sadílek, podnikatel známý z působení ve skupině Motoinvest nebo v několika padlých kampeličkách, prohrál klíčový spor se zakladatelem a bývalým akcionářem společnosti Eltodo a.s., Liborem Hájkem. Sadílek nechtěl Hájkovi zaplatit dohodnutou cenu za prodej necelé poloviny akcií Eltoda pod záminkou, že má nárok na slevu. Městský soud v Praze ale závěrem roku 2020 jeho argumentaci smetl a rozsudek je pravomocný.

Libor Sadílek je podnikatel známý drsnými způsoby. V roce 2016 ovládl lukrativní společnost Eltodo, když se dohodl s jejím zakladatelem a akcionářem Liborem Hájkem o prodeji zbývajících akcií. Oba Liborové se seznámili v roce 2012, kdy Sadílek odkoupil polovinu akcií Eltoda a stal se tak jeho společníkem. Hájek v Sadílkovi viděl svého nástupce, který by dále Eltodo rozvíjel. Zpočátku dobré vztahy mezi zakladatelem a investorem se ale postupně zhoršovaly a v roce 2016 odcházel Hájek z firmy na odpočinek v situaci, kdy mu bylo dáváno Sadílkem najevo, že už pro další rozvoj Eltoda není potřebný.

Sadílek se domluvil s Hájkem, že mu za zbývající balík akcií zaplatí okolo 300 miliónů korun, dohodu ale zřejmě nemínil plnit. Vzápětí totiž začal tvrdit, že má nárok na slevu z ceny ve výši, která by mu umožnila nabýt zbylé akcie Eltodo prakticky zadarmo. Rozhořela se soudní bitva, ve které Sadílka a Eltodo zastupoval Sadílkův člověk, bývalý místopředseda sekce veřejných zakázek ÚOHS a současný člen představenstva Eltoda, Josef Chýle.
Přes urputnou Chýleho obhajobu Obvodní soud pro Prahu 4 i odvolací instance, Městský soud v Praze, argumentaci Sadílka a Eltoda smetly a konstatovaly, že Eltodo nemá na slevu nárok. Nyní je vysoce pravděpodobné, že Eltodo a jeho současný vlastník Sadílek prohrají i zbytek sporů s ´otcem zakladatelem´, které se týkají úhrady  pohledávek za prodej akcií – mezi nimi přitom je i Hájkova klíčová pohledávka, která po dobu trvání soudních sporů dosáhla výše přes 100 milionů Kč.

Lukrativní nemovitosti

V nedávné době navíc soud zakázal Eltodu předběžným opatřením nakládat s lukrativními nemovitostmi na Praze 4, kde se nachází dispečink a firemní centrála Eltodo. Soud k tomuto zákazu nakládání přistoupil s ohledem na pokus Eltodo převést nemovitosti na třetí osobu, čímž by však společnosti Eltodo ztížil zaplacení zmíněné Hájkovy klíčové pohledávky.

Libor Hájek už ve svých 76 letech neměl na další spory s finančním žralokem Sadílkem nervy a převedl svou pohledávku na společnost Gomanold, profesionálního obchodníka s lukrativními pohledávkami. Gomanold nelenil a závěrem února 2021 vyzval Eltodo k uhrazení pohledávky s tím, že jejím ignorováním se Eltodo a její statutární orgány dopouští hned několika druhů protiprávního jednání.

Eltodo totiž podle veřejně dostupných výkazů nevede Hájkovy pohledávky v účetnictví a tím zkresluje své hospodaření. Zároveň však zjevně platí jiné pohledávky, čímž dochází k upřednostňování věřitelů. Vzhledem ke značné výši pohledávky i urputnosti, se kterým se Eltodo vyhýbá jejímu uhrazení, připadá v úvahu i trestný čin poškozování věřitele. Zároveň neustále rostou úroky z prodlení, které jednou bude muset Eltodo zaplatit, a tím dochází k poškozování společnosti vlastním představenstvem.

V jeho čele stojí rumunská manažerka Hariclia Mona Sandescu, kterou do firmy doporučila Sadílkova manželka. Časy, kdy byly obě ženy blízké přítelkyně, jsou ale minulostí. Sadílek totiž neodolal šarmu rumunské manažerky, což následně vyústilo v rozvod manželů Sadílkových. Předsedkyně představenstva Sandescu je známá svým emocionálním vystupováním, v minulosti například obvinila pražského radního Karla Procházku, že jí znárodňuje firmu, když Eltodo pod jejím vedením přišlo po 17 letech o zakázku na správu pražského veřejného osvětlení. Sandescu má problémy i se zákonem – je podezřelá ze spáchání úvěrového podvodu, když měla na základě zfalšovaného znaleckého posudku vyvést z Metropolitního spořitelního družstva 130 milionů korun českých. V současné době pak byl státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství předložen návrh na podání obžaloby.

Společnost Eltodo i přes dobrodružné jednání svého majitele a představenstva pohledem čísel prosperuje. Za rok 2019 měla tržby 1,4 mld. Kč a zisk 108 mil. Kč. Je ale nepochybné, že právní a reputační problémy jejího majitele a předsedkyně představenstva se dříve či později na byznysu firmy negativně projeví.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY