Pondělí, 19. dubna, 2021

NSS položil otázku Soudnímu dvoru EU ohledně souběhu funkcí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší správní soud (NSS) podal k Soudnímu dvoru EU takzvanou předběžnou otázku, která má vyjasnit problematiku souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance. Na webu NSS to dnes uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová.

NSS konkrétně posuzuje věc stěžovatele, který je předsedou představenstva a současně ředitelem společnosti. Dotyčná firma se v roce 2018 dostala do platební neschopnosti a stěžovatel proto požádal úřad práce o uspokojení mzdových nároků podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Domáhal se uspokojení nároků za červenec až září 2018, které neuspokojila firma jako jeho tehdejší zaměstnavatel.

Podle letité české judikatury ale člen statutárního orgánu při takzvaném souběhu funkcí nemůže být považován za zaměstnance obchodní korporace.

Úřad práce tak s ohledem na judikaturu dovodil, že na stěžovatele nelze hledět jako na zaměstnance, protože vykonával funkci předsedy představenstva a současně podle pracovní smlouvy působil jako zaměstnanec společnosti na pozici ředitele společnosti. Na obou pozicích vykonával stejnou činnost – obchodní vedení společnosti.

NSS vzal do úvahy, že na věc dopadá právo Evropské unie, konkrétně směrnice 2008/94/ES o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. S ohledem na výklad této směrnice může být podle NSS problematické, pokud členský stát vymezí „zaměstnance“ pro účely odškodnění mzdových nároků tak restriktivně, jak to činí česká judikatura. Proto předložil v této věci Soudnímu dvoru předběžnou otázku.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY