Sobota, 15. května, 2021

Ombudsman: Nelze doručovat dopisy na adresy, které si úřady určí samy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřady podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka nemohou doručovat dopisy na adresy, které si určí bez souhlasu adresáta. Křeček to dnes uvedl v tiskové zprávě na webu veřejného ochránce práv. Ombudsman vycházel z případu muže žijícího v Německu, jemuž úřady doručovaly písemnosti na adresu, na které neměl trvalý pobyt, ani nežádal, aby mu na ni písemnosti chodily. Muž se na ombudsmana obrátil.

Magistrát Ústí nad Labem mu totiž doručoval ve správním řízení písemnosti na adresu, na které nežil, ani na ní neměl trvalý pobyt.

Stěžovatel žije trvale v Německu, ale dopisy dostával na adresu v Mostě. Bylo to proto, že v evidenci obyvatel neměl žádnou adresu trvalého pobytu a mostecká adresa byla v úředním záznamu policistů, kteří s ním řešili jeho dopravní přestupek. Muž ale úřední záznam nepodepsal a policisté vycházeli z údajů v registru řidičů.

„V posuzovaném případě však stěžovatel žádným svým úkonem správní orgán nepožádal, aby na výše uvedenou adresu v Mostě doručoval a už vůbec ne, aby tak činil v budoucích řízeních. Je sice pravdou, že tato adresa je uvedena v úředním záznamu policistů, ale zde je třeba mít na paměti, že jde o dokument, který sepsali policisté sami a stěžovatelův podpis na něm není přítomen – nejde tedy o projev vůle stěžovatele jakožto budoucího účastníka řízení. Tím samozřejmě není dotčena možnost na tuto adresu zásilku odeslat – je pouze vyloučena možnost takzvaného náhradního doručení,“ uvedl Křeček.

Magistrát podle ombudsmana jeho argumenty akceptoval. Cítí se však vázaný právním názorem Krajského úřadu Ústeckého kraje, který trvá na tom, že doručování příkazu bylo v souladu s právními předpisy. Ombudsman tak případ medializoval.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY