Pondělí, 19. dubna, 2021

Policejní odbory: Dokud stát neřekne, co po policistech chce, kontroly občanů v karanténě nebudou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA


Policisté stále neobdrželi žádnou metodiku, jak provádět kontroly občanů v karanténě. Rovněž není stále jasné, jak mají nahlížet do zdravotní dokumentace občanů. Teď to vypadá, že při eventuálních kontrolách občanů by policisté spíše poskytli součinnost a doprovázeli pracovníky hygieny. Tak je to zakotveno v zákonu o ochraně veřejného zdraví. Policistům bylo přislíbeno vybavení a ochrana.

Žádného dalšího pokroku od posledního jednání Nezávislého odborového svazu Policie ČR s vedením Policie ČR nebylo dosaženo. Jak by měly být zajištěny kontroly občanů v karanténě policisty, stále není jasné. Na dotaz České justice to dnes potvrdil předseda policejních odborů Tomáš Machovič.

Poslední oficiální jednání o policejních kontrolách občanů v karanténě se mezi odbory a vedením Policie se odehrálo v úterý 23. března 2021 poté, co policisté odmítli tyto kontroly vykonávat bez ochrany, bez metodiky, bez právního zajištění důvěrných údajů občanů a bez závazku, že další úkoly policistům nenaruší plnění stávajících úkolů policie.

Že budou policisté kontrolovat lidi v izolaci nebo v karanténě v místě pobytu, zda tito karanténu dodržují, oznámil už v pátek 19. března 2021 ministr vnitra Jan Hamáček po jednání vlády. V reakci na to uvedl Nezávislý odborový svaz Policie ČR (NOS PČR) své námitky týkající se negativního zdravotního a personálního dopadu na policisty. Vedení Policie ČR dalo odborům za pravdu.

Stále se neví, co se chce

Policejní odboráři žádali zejména očkování policistů, vybavení ochrannými pomůckami, metodiku a zácvik na způsob kontrol občanů a pravidelné testování policistů. „Na toto bylo sděleno, že vedení vnímá požadavky NOS PČR jako oprávněné a s požadavky souhlasí s tím, že do současné doby nebyl vládou, ministerstvem vnitra či zdravotnictví jasně formulovaný požadavek na provádění kontrol příslušníky Policie ČR,“ uvedly odbory policistů po jednání s vedením Policie ČR.

Podle dnešního vyjádření předsedy NOS PČR Tomáše Machoviče pro Českou justici nedošlo v tomto záměru ani v této diskusi k žádnému dalšímu posunu. Podle jeho slov to nyní vypadá, že systémově by mělo dojít k součinnosti s hygienou, například tak, že policisté by doprovodili hygieniky, nikoli, že by policisté sami organizovali a prováděli kontroly občanů v jejich bydlišti. „Spíš by to byla součinnost a pomoc hygieně,“ vysvětlil dne předseda policejních odborů.

Jasně to říká § 69

Takový postup je ovšem v české legislativě zakotven už dvacet let v zákoně 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. V ustanovení § 69, podle kterého stát i v epidemii nemoci Covid-19 postupoval loni na jaře, je součinnost Policie ČR s orgány veřejného zdraví výslovně uvedena. Zákonem je definována i místní příslušnost pro tuto činnost. Tou není plošně Česká republika, nýbrž místa výskytu onemocnění. Takto vypadá příslušné ustanovení, které je státu dlouhodobě k dispozici:

(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Pro trestní spis nedostane policista zdravotní data

Tímto zákon o veřejném zdraví řeší i právní důvody v souvislosti s ochranou důvěrných dat o zdravotním stavu obyvatel. Policie ČR nemá bez právního důvodu na tato data nárok. Potvrzuje to i předseda policejních odborů Tomáš Machovič. Předseda odborů upozorňuje, že například když potřebuje policie pro spis údaje o zdravotním stavu v trestním řízení, musí o ně žádat a zdůvodnit to. Jsou to velmi specifické soukromé údaje o s zdravotním stavu lidí. Podle jeho slov zatím nedošlo ani k definitivní dohodě s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Pro Tomáše Machoviče je dále podstatné, aby byly pro eventuální kontroly splněny řečené podmínky. To znamená personální zajištění v situaci, kdy by si policisté měli ke stávajícím hraničním kontrolám mezi okresy přibrat ještě kontroly osob v domácnostech. To by nesmělo narušit služby a úkoly bezpečnostního sboru. I nadále trvá podmínka zdravotní bezpečnosti službukonajících policistů, to znamená vybavení ochrannými pomůckami certifikovanými pro Evropskou unii. A především jasná metodika, jasná pravidla, jak postupovat: „Dokud se policistům neřekne, co se po nich chce, do té doby žádné kontroly dělat nebudou,“ uzavírá předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič.
Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY