Středa, 19. ledna, 2022

Povinné testování soudců? Odmítnutí by mohlo skončit i kárným řízením

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Již dnes startuje povinné testování ve veřejném sektoru. Povinnost platí i pro soudy a státní zastupitelství. Zaměstnanec bez negativního testu nově nesmí být vpuštěn na pracoviště. U soudců by případné odmítnutí testu mohlo v krajním případě znamenat až zahájení kárného řízení, varují zástupci justice.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti by případné problémy při testování řešili konkrétní předsedové soudů či vedoucí státní zástupci. „V obecné rovině platí, že soudce a státní zástupce je zaměstnancem České republiky a podpůrně se na něj vztahuje zákoník práce. Je důležité rovněž připomenout, že zaměstnanec, který nechce být testován na pracovišti, může nechat provést test na certifikovaném odběrném místě a následně se zaměstnavateli prokázat jeho výsledkem,“ upozorňuje mluvčí. Tam, kde by případně byly dány zdravotní důvody netestovat zaměstnance vůbec, přichází v úvahu opatření, která jsou opět v kompetenci předsedů soudů a vedoucích státních zástupců, mimo jiné home office. „Neabsolvování testu podle Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 5. 3. 2021 Č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN brání od 17. 3. 2021 osobní přítomnosti soudců, kterých se citované opatření týká, na pracovišti, nikoliv ve výkonu funkce soudce, např. prostřednictvím práce z domova. Záleží tedy na aktuálních způsobu organizace práce, nařízení soudních jednání atd. Kdyby soudce v důsledku osobní nepřítomnosti na pracovišti řádně neplnil své povinnosti, nelze vyloučit, že by mohl být kárně postižen,“ vysvětluje mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Odmítnutí testu a následné nevpuštění soudce na pracoviště by totiž mohlo znamenat průtahy v jeho práci.

Testování dnes zahájil i Nejvyšší soud. „Otestovat nebude třeba všech zhruba 350 soudců a zaměstnanců, řada z nich prozatím testování absolvovat nemusí, protože se tito lidé testují individuálně na jiných místech, pracují v režimu home office a v příštích sedmi dnech neplánují pracovat ze svých kanceláří, další už nemoc prodělali v minulých 90 dnech a vztahuje se na ně tak výjimka z testování,“ upřesnil mluvčí Petr Tomíček. Všichni ostatní, které mobilní tým Zdravotního ústavu nestihne dnes otestovat, obdrží v úvodu příštího týdne pravděpodobně samotestovací sady, jejichž dodání přislíbilo soudům po celé České republice Ministerstvo spravedlnosti. Nejvyšší soud by tak měl stihnout otestovat každého, u koho to vládou vyhlášená nařízení vyžadují. Podle Tomíčka nikdo testování neodmítl.

Nejvyšší soud zahájil testování Foto: Nejvyšší soud

Většina zástupců soudů, které Česká justice oslovila zdůrazňují, že soudci přistupují k testování na koronavirus zodpovědně. „Proto nepředpokládáme, že bude potřeba takovou věc řešit,“ uvádí k možnému odmítnutí testování mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová. Podle odhadu prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by taková situace mohla nastat maximálně v jednotkách případů.

U některých soudů se zaměstnanci a soudci již v předešlých týdnech aktivně zapojili do dobrovolného testování. „Po zavedení povinného testování vládou jsme pro zaměstnance a soudce vyhradili v každém týdnu dva testovací dny. Věříme proto, že soudci a zaměstnanci povinnost se testovat budou respektovat, protože mají zájem ochránit zdraví své, ale i svých kolegů. I v našem okolí se totiž setkali se závažným průběhem onemocnění Covid a bohužel i s úmrtími na Covid,“ popisuje mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem Veronika Suchoňová.

Na testování ve státní správě bude použita část testů původně nakoupených pro školy. Těch má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ministerstvo vnitra ve svých skladech asi 3,5 milionu a zhruba milion by jich měl být uvolněn právě pro státní správu. „Od soboty probíhá komunikace s Ministerstvem spravedlnosti ohledně zajištění dodávek antigenních testů na příslušné organizační složky státu. S ohledem na krátký časový horizont od vydání výše uvedených opatření bude vedení soudu na případné nastalé individuální situace spojené s testováním samozřejmě reagovat,“ uvedla pro Českou justici mluvčí Krajského soudu v Ostravě Veronika Ralevská s tím, že ač Krajský soud v Ostravě respektuje povinnost testování zaměstnanců, máme za to, že námi nastavená bezpečnostní a preventivní opatření fungují. „Pokud se zaměstnanec či soudce nakazil, došlo k tomu s vysokou mírou pravděpodobnosti mimo soud. Nedošlo doposud k situaci, kdy by muselo být např. uzavřeno celé soudní oddělení či kancelář,“ dodává.

Testování už je nyní povinné ve firmách. Opatření přezkoumá Nejvyšší správní soud (NSS). Návrh k NSS je podaný jménem zaměstnance podniku na výrobu autodílů Faurecia, který má v ČR několik závodů na různých místech. Podle informací, které prý dělník obdržel v zaměstnání, bude odmítnutí testu ve firmě nebo nedoložení vlastního negativního testu bráno jako překážka v práci na straně zaměstnance bez nároku na mzdu. Dělník to pokládá za nepřípustný zásah do svých občanských práv.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY