Sobota, 4. prosince, 2021

Soud se Zdeňkem Zemkem se odkládá, musí podstoupit náročnou operaci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

U Krajského soudu v Brně mělo 6. dubna začít soudní líčení s majitelem holdingu Z-Group Zdeňkem Zemkem. Ten se však omluvil, protože musí podstoupit neplánovanou náročnou operaci v Rakousku, kterou mu doporučil jeho český lékař. Informoval o tom jeho mluvčí Miroslav Slaný.

Obžaloba Zemka viní z toho, že získal neoprávněně licenci pro svoji fotovoltaickou elektrárnu VT-SUN. Podle Zemka však byla elektrárna plně provozuschopná a vyráběla elektřinu. Kauzu považuje za snahu o exemplární likvidaci vybraných majitelů fotovoltaických elektráren bez ohledu na to, že neporušili žádný zákon.

Obžaloba jej dále viní, že měl podepsat údajně nepravdivý předávací protokol. Díky tomu dostala stavba údajně neoprávněně licenci. Důkazy obžaloby považuje za nesmyslné.

„Úmysl spáchat nějaký podvod nikdy neexistoval, nedošlo ani k žádné škodě na straně státu. Solární elektrárny jsme budovali jako hladovou zeď, abychom vytvořili pracovní místa v době krize, a pomohli tak přežít zaměstnancům zejména v hutních podnicích. Solární elektrárny byly provozuschopné, byla ověřena bezpečnost jejich provozu a elektřinu prokazatelně vyráběly a zkušebně ji dodávaly do sítě. A to ještě před udělením licence. Již v té době získaly nárok na výkupní ceny,“ říká Zdeněk Zemek.

„Například předávací protokol vůbec není podkladem potřebným k udělení licence, ani dokumentem prokazujícím dokončenost díla, tedy jsem ho ani nemohl podepisovat s úmyslem podvést ERÚ. Investice 282 milion korun má být zlikvidována a zničena kvůli několika nepropojeným kablíkům. Tomu se říká podpora obnovitelných zdrojů po česku,“ dodává.

Spolu se Zemkem byli dále obžalováni výkonný ředitel Z-Group Steel Holding Pavol Hubočan a Martin Malina, projektový manažer Bent Holding, kteří byli zproštěni viny. Výkonný ředitel Bent Holding Jan Hudeček byl odsouzený na 7,5 roku nepodmíněně. V podobných procesech byli už dříve k sedmiletým trestům odsouzeni dva synové Zdeňka Zemka.

„Cílem bylo zlikvidovat velké soukromé výrobce fotovoltaiky v ČR. Investovali jsme stovky milionů do odvětví, které chtěl stát původně podporovat, ale cíleně změnil podmínky ve prospěch monopolních firem. Považujeme to za novodobý hon na čarodějnice nebo na kulaky jako v 50. letech. Stát zavírá nevinné lidi, ale jiné velkovýrobce a distributory energetiky dotuje z veřejných peněz,“ říká Zemek.

Solární elektrárna Foto: Eva Paseková

Podle šetření specializovaného Krajského útvaru police Ústeckého kraje z let 2015 až 2016 došlo k prvnímu paralelnímu připojení všech fotovoltaických elektráren už 22. prosince 2010. K první reálně měřené dodávce elektřiny od Zemkových elektráren došlo v prosinci 2010. U fotovoltaické elektrárny VT-SUN, která je předmětem tohoto soudního řízení, bylo už v prosinci 2010 naměřeno 3 900 kWh.

Policie rovněž konstatovala, že Zemkovy solární elektrárny splnily všechny zákonné požadavky, a proto měly dle platných zákonů nárok na výkupní cenu roku 2010, což následně, po přezkumu, stvrdilo svým usnesením i Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.

„Úředníci ERÚ tuto informaci ale neposkytli do správního spisu, přestože to je jejich zákonná povinnost. Zvlášť, když jsou si vědomi, že v rámci ERÚ se vedou správní spory a obnovy řízení,“ říká Zemek.

Obhajoba: Soudy rozhodují opačně proti všem rozhodnutím státních orgánů

Jedním z bodů obhajoby je proto tvrzení, že soudy v Zemkově kauze rozhodují zcela opačně ve srovnání s rozhodnutím všech příslušných odborných státních úřadů, tím tedy zpochybňují všechna tato platná rozhodnutí všech odborných úřadů.

Podle obhajoby se na elektrárnách po velmi pečlivém zkoumání objevily pouze marginální nedodělky v celkovém rozsahu 55 tisíc Kč, což je 0,001 procenta z celkových nákladů 282 milionů korun. I ty se ale podařilo před opakovanou kontrolou odstranit.

„I přes to, že elektrárny prokazatelně dodávaly elektřinu do sítě, vyšší výkupní ceny nedostaly. Kvůli tomu jsou dodnes ve stamilionových ztrátách. Celkové ztráty počítáme ve stovkách milionů korun,“ říká Zemek. 

Obžaloba dále tvrdí, že Zemek a další obžalovaný Jan Hudeček uvedli v omyl Energetický regulační úřad s úmyslem, aby vydal licenci na výrobu elektřiny pro VT-SUN ještě v roce 2010. Takto získaná licence by VT-SUN garantovala nárok na výkupní cenu za vyrobenou elektřinu z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu ještě v roce 2010.

Podle obhajoby ale se ale ani nemohla naplnit skutková podstata tohoto obvinění, protože nebyla definována míra finalizace elektráren před vydáním licence a argument obžaloby je proto nesmyslný a zavádějící.

„Výstavbou VT-SUN jsme následovali státní pobídku, postupovali jsme podle zákona a dle důkazů jsme stihli elektrárnu uvést do provozu včas. Důkazy obžaloby jsou irelevantní a nedokazují, že elektrárna nebyla provozuschopná. Obávám se, že cílem je mě pouze záměrně poškodit,“ říká Zemek.

Advokátka: Dochází k nesmyslnému stíhání nevinných lidí

„Nejde jen o kauzy těchto tří fotovoltaických elektráren, ale i o další. Dochází při nich k nesmyslnému stíhání nevinných lidí, kdy trestní řízení je zneužíváno ke zcela jiným účelům, než ke kterým má sloužit, a vše je uměle vykonstruované s cílem zakrývat zdražování elektřiny a likvidaci fotovoltaických elektráren,“ říká advokátka Zdeňka Zemka Naďa Kratochvílová.

Ve všech kauzách se podle ní jedná o totožný scénář – nedokončená fotovoltaická elektrárna. „Nedokončenost se stává magickým slovem, ale přitom nikde není patrné, jak měla být nedokončená. Dále se objevuje pojem nepravdivá revizní zpráva a nepravdivý předávací protokol. Orgány činné v trestním řízení tyto pojmy zcela účelově vyhodnocují a odmítají důkazy, a to i znalecké posudky, které obhajoba předkládá. Tím dochází ze strany orgánů činných v trestním řízení k ignoraci odborné stránky věci,“ říká advokátka Kratochvílová.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY