Neděle, 18. dubna, 2021

Ústavní soud se zastal advokáta ve sporu o data na discích

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ústavní soud (ÚS) novým nálezem zdůraznil důležitost ochrany dokumentů a informací z advokátní činnosti. Zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, který nahradil chybějící souhlas České advokátní komory (ČAK) a uložil znalci, aby z kopie advokátova počítačového pevného disku „vydoloval“ konkrétní data a poskytl je vyšetřovatelům. Šlo o porušení listovního tajemství, ale také o zásah do práva podnikat a práva na soudní ochranu. Nález je dostupný na webu soudu.

Vše začalo domovní prohlídkou u ženy podezřelé z krácení daní. V bytě s ní ale žil manžel – advokát. Upozornil policisty na to, že v bytě jsou listiny a datové nosiče, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Policisté přizvali zástupce ČAK, aby mohli za jeho přítomnosti vytřídit listiny, které lze vydat.

Zástupce ČAK neudělil souhlas se zpřístupněním obsahu datových nosičů, policisté proto pořídili alespoň tzv. bitové kopie, které zapečetili a předali komoře. Souhlas ČAK poté nahradil městský soud. Uložil znalci, aby na základě určených klíčových slov nalezl na discích „zájmová data“ a posléze je předal vyšetřovatelům. Rozhodnutí soudu kritizoval advokát, který podal ústavní stížnost, proti byla také advokátní komora.

Podle ústavních soudců skutečně šlo o nesprávný postup. „Jestliže soudkyně bez předchozího zkoumání předala bitové kopie znalci, aby ten sám na základě klíčových slov vyfiltroval pro předmětnou trestní věc relevantní data, a ta pak předal přímo – nebo snad prostřednictvím soudkyně, ale každopádně již bez veřejného zasedání – policejnímu orgánu, nelze tento postup považovat za ústavně konformní,“ stojí v usnesení.

Advokát i Česká advokátní komora by měli vždy dostat ještě možnost vyjádřit se k výsledku znalcovy práce v rámci dalšího soudního rozhodování.

ÚS zároveň poukázal na to, že advokát se ocitnul v krajně obtížné situaci. „Jeho povinnost mlčenlivosti, jež měla chránit komunikaci s klienty včetně důvěrných sdělení, byla porušena v důsledku protiústavního postupu soudu, čímž se stal stěžovatel pro své klienty nedobrovolně spíše potenciálním ohrožením, než ochráncem jejich práv a oprávněných zájmů,“ napsali soudci v nálezu.

ÚS dnešním nálezem zakázal Městskému soudu v Praze, aby pokračoval v porušování práv advokáta. Nosiče dat by měl vrátit advokátní komoře.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY