Pondělí, 19. dubna, 2021

Zdravotníci nebo zaměstnanci České pošty mohou dát na pokyn vlády děti do školek a škol, soudci nárok nemají

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O děti od dvou do deseti let, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, strážníci, hasiči, vojáci, pošťáci nebo pracovníci ve školství, se mají postarat ve speciálně kraji zřízených zařízeních. Vláda v epidemickém opatření ovšem neuvedla žádné z pracovníků justice. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už ale zveřejnil, že Praha pro justiční pracovníky školy a školky zařídí.

Zaměstnanec, který chce v Praze umístit své děti do školky či školy, se musí nejdříve obrátit na svého zaměstnavatele, který poté požádá magistrátní odbor školství. „Dítě je pak umístěno podle aktuální situace do určené MŠ nebo ZŠ. V každé městské části je alespoň jedna, ale aktivují se podle potřeby,“ dodal Hřib.

Pražský primátor Zdeněk Hřib Foto: Česká pirátská strana

Vládní opatření, kterým se zavírají školská zařízení, včetně školek, vyjmenovává okruh oborů, pro něž musí být v kraji zařízení pro děti 2 – 10 zajištěno. Jsou to „zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení“.

Absence justičních pracovníků a pracovnic, kteří se musí starat o děti, přitom může významně ochromit chod soudů. Vládní opatření zmiňuje, že hejtmani mohou okruh profesí rozšířit. Závisí to tedy na aktivitě jednotlivých předsedů soudů či vedení státních zastupitelství, zda vyjednají s hejtmany takovou možnost i pro „své“ soudce, státní zástupce a zaměstnance. Pražský primátor do výčtu kromě justičních pracovníků například přidal i kurýry.

Mateřské školy podle statistik ministerstva školství navštěvuje asi 365.000 dětí, první a druhé třídy základních škol mají zhruba 216.000 žáků a speciální školy pro handicapované přibližně 27.000 dětí.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY