Sobota, 31. července, 2021

Byl nezákonně stíhán za dětskou pornografii, soud znovu projedná odškodnění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Obvodní soud pro Prahu 2 se bude muset znovu zabývat částí žaloby bývalého výkonného ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michala Haly, který po státu požaduje odškodnění za to, že byl viněn z držení dětské pornografie. Dnes o tom rozhodl odvolací pražský městský soud. Halu soudy v trestním řízení osvobodily, podle manažera byl případ uměle vytvořen kvůli tomu, aby ho přinutil spolupracovat s policisty. Obvodní soud řeší ještě další Halovu žalobu, v níž muž žádá 68 milionů za stíhání ohledně pronájmu odpočívadel, o té dosud nerozhodl.

Obvodní soud Halovi v aktuálním sporu nepravomocně přiznal 1,9 milionu korun. Většinu částky, více než 1,7 milionu korun, tvořil ušlý zisk, zbytek náklady na obhajobu v trestním řízení.

Odvolací senát dnes potvrdil, že stát musí Halovi zaplatit peníze za obhajobu. Avšak nikoliv ve výši vynaložených nákladů, ale pouze do výše stanovené podle platného advokátního tarifu. „Vycházím z prosté logiky, že já jsem se nechtěl nechat stíhat, nezavdal jsem k tomu příčinu a ty peníze za obhajobu jsem byl donucen vydat státem a stát mi je má nahradit, jinak je to ústavně nesouladný zásah do mého práva vlastnit majetek, protože jsem byl nucen ten majetek v důsledku toho nezákonného stíhání snížit. Zdůrazňuji, že ty sazby mých advokátů nejsou nijak excesivní a že mi moji advokáti vždy účtovali spíše méně, než skutečně vykonali,“ uvedl k tomu v závěrečném návrhu ještě před rozhodnutím soudu Hala.

Naopak rozhodnutí obvodního soudu ohledně ušlého zisku soud zrušil a vrátil k novému rozhodnutí. Jako hlavní důvod uvedla předsedkyně odvolacího senátu Ludmila Petráková to, že nalézací soud opřel své rozhodnutí výhradně o znalecký posudek, přestože Halu vyzval, ať doloží konkrétně jednotlivé obchodní případy, které měly být v důsledku nezákonného trestního stíhání zmařeny.

Podstatné také je, že odvolací soud nepovažuje za nutné, aby bylo nadále rozlišováno, v důsledku kterého z nezákonných trestních stíhání došlo ke zmaření toho kterého obchodního případu. „Máme za to, že v poměrech této konkrétní věci je třeba vycházet z toho, že bude-li prokázáno, že zisk ušel, pak to bylo v souvislosti s trestním stíháním. A to bez významu, zda za jeden nebo druhý skutek. Je třeba brát v úvahu, že ty skutky byly posuzovány v trestním řízení původně společně a poměrně relativně dlouhou dobu a teprve později byla vyloučena. Takže bude potřeba postavit na jisto, zda v tom období, které žalobce žalobou vymezuje a za něž náhradu za ušlý zisk požaduje, došlo k ušlému zisku, k jakému, tedy z jakých obchodních případů a zda to bylo v příčinné souvislosti s trestním stíháním. Bez významu, za jaký skutek,“ uvedla k tomu soudkyně Petráková.

Dalších 100 tisíc

Halovi odvolací senát dnes také přiznal dalších 100.000 korun za nezákonné trestní stíhání. Za způsobenou nemajetkovou újmu už ministerstvo spravedlnosti dříve vyplatilo 250.000 korun.

Hala dnes před soudem zopakoval, že se jednalo o výjimečný případ nezákonnosti, který měl na něho mimořádně negativní dopad. „Připomenu, že ani svědek, který se měl údajně účastnit toho nálezu té dětské pornografie nedokázal vysvětlit, proč tam nebyl můj advokát, ani proč se ten klíčový protokol objevil ve spisu až po čtyřech letech a proč je na něm datum, kdy se ten úkon v žádném případě odehrát nemohl. Vysvětlení, jak se na těch disketách ocitly soubory z doby, kdy já jsem seděl ve vazbě a neměl jsem jakoukoli možnost s těmi soubory nakládat, je asi poměrně jednoduché. Argument, že různá vyšetřování žádnou manipulaci ani jiná pochybení neprokázala, já prostě neberu, neboť vždycky to šetření GIBS dozorovalo VSZ Praha, které ty nezákonnosti tolerovalo, nebo se na nich přímo podílelo. Když vyšetřujete sama sebe, není divné, že dojdete k závěru, že je vše v pořádku,“ uvedl Hala.

Zároveň upozornil soud, že v jednání orgánů činných byl zřejmý zlý úmysl. „Rozšíření toho stíhání pro držení dětské pornografie v podobě psaného textu, to považuji za naprosto vědomou schválnost, protože už tehdy podle judikatury bylo zřejmé, že nejde o trestný čin. Tudíž já si myslím, že bylo prokázáno, že nejen že to řízení bylo vedeno nezákonně, ale bylo vedeno vědomě, a tudíž úmyslně nezákonně,“ popsal Hala důvody.

Hala původně čelil od roku 2011 stíhání kvůli údajné korupci při nevýhodném pronájmu pozemků a dálničních odpočívadel. Po domovních prohlídkách pak policie uvedla, že u něj našla diskety s dětskou pornografií. Zatímco stíhání v první kauze zastavilo Nejvyšší státní zastupitelství, případ pornografie se dostal až k soudům. Ty nejdřív rozhodly tak, že je případ promlčen, Hala ale na projednání případu trval. Tehdy uvedl, že pro něj jde o nejhorší možné vyústění celého případu, protože po veřejné prezentaci jeho osoby jakožto pedofila zůstane „věčným podezřelým“. Soudy Halu následně roce 2016 pravomocně osvobodily, ve zprošťujících rozsudcích uvedly, uvedly, že během trestního řízení nebyl předložen jediný důkaz, že by Hala o fotkách na disketách věděl.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY