Sobota, 15. května, 2021

Distanční jednání a hlasování o vedení ČAK? Senátorka Šípová jedná „o nás bez nás“, zlobí se Sokol

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká advokátní komora (ČAK) nesouhlasí s pozměňovacím návrhem novely zákona o advokacii senátorky a advokátky Adély Šípové (za Piráty), který ve středu projednaly výbory Senátu. Návrh by měl umožnit on-line jednání orgánů ČAK, včetně sněmu a tedy i možnosti on-line se ho aktivně účastnit – předkládat návrhy, diskutovat i volit. Podle místopředsedy Tomáše Sokola je ale v současné době technicky nemožné zajistit bezpečné distanční hlasování pro bezmála 13 tisíc advokátů. „Jde o sobecké PR paní senátorky, které může poškodit advokacii,“ řekl Sokol České justici.

V říjnu si má ČAK zvolit nové vedení. Tedy pokud to umožní epidemiologická situace. Podle místopředsedy ČAK Sokola je nemožné, aby se všichni advokáti v době sněmu připojili distančně. Bylo by k tomu třeba vyvinout software, jehož náklady na vytvoření a provoz by se pohybovaly řádově v desítkách milionů korun. Podle komory dostupný software navíc neumožňuje bezpečně autentizovat hlasujícího při zachování principu tajného hlasování s anonymizací hlasujícího. 

S tím Šípová nesouhlasí. „Podle mě tam překážka není. V současné době mám už indikativní nabídku,“ reagovala pro Českou justici Šípová, která kandiduje do vedení ČAK v rámci platformy Otevřená advokacie. „Členové představenstva v médiích tvrdí, že proti distančnímu hlasování nic nemají. Na stranu druhou, pokud bychom se chtěli tímto směrem vydat, tak nejsou ochotni odstranit překážky,“ dodává.

Slavnostní shromáždění ČAK Foto: Eva Paseková

Návrh Šípové a stanovisko ČAK najdete zde.

Novelu zákona o advokacii (návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci pozn. red.) kterou schválili poslanci a kterou nyní Senát projednává, ČAK podporuje. Pozměňovací návrh Šípové, který upravuje možnost „s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat práva spojená s účastí na jednání nebo zasedání orgánu Komory“, ve středu projednal výbor pro veřejnou správu a ústavně právní výbor. První návrh podpořil, druhý nikoliv. Zástupci ČAK se zlobí, že o projednávání na výborech nebyli informování. „O nás bez nás není dobrá cesta. Stačilo se zeptat, kde je potřeba pomoci, co změnit, a nemusejí vznikat legislativní návrhy, které nic nevyřeší. Paní senátorka dělá něco, čemu nerozumí a co nemá smysl,“ reagoval Sokol s tím, že Šípová jedná o legislativní změně pro advokáty, aniž by měla souhlas jejich zástupců. „Tvrdím, že to bylo naprosto sobecké a bezcharakterní. Chce na sebe jen upoutat pozornost,“ dodal. To senátorka odmítá.

Advokát Tomáš Sokol Foto: Mediální prezentace Pražského právnického podzimu

Místopředseda ČAK pak připomíná, že upravovat jednání představenstva není potřeba, protože po celou dobu epidemie koronaviru již vedení komory jedná distančně. „Z tohoto hlediska tedy není navrhovaná změna zákona o advokacii nutná, neboť řeší otázky, které jsou organizačním řádem České advokátní komory uchopitelné a pokud by měly být z hlediska legislativního purismu výslovně zakotveny, je možné tak jednoduše učinit novelou organizačního řádu a není nutné kvůli tomu měnit zákon o advokacii,“ uvádí stanovisko ČAK k návrhu.

Za týden by o navrhované změně mělo rozhodnout plénum Senátu. Pokud by návrh senátorky uspěl, novela by se vrátila do Poslanecké sněmovny. „Tím pádem by nebylo jasné, zda nakonec bude novela schválena. Všichni víme, jak to se sněmovnou a rychlostí projednávání zákonů vypadá,“ říká Sokol s tím, že komora měla na vyjádření k pozměňovacímu návrhu pouze týden, což mu připadá nekorektní. Podle Šípové se návrh poslancům stejně vrátí, protože senátoři k návrhu podali řadu dalších pozměňovacích návrhů.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY