Pondělí, 17. května, 2021

GRECO: ČR v soudnictví nadále zaostává při zavádění potikorupčních opatření, pandemie je rizikem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) členské státy vyzvala, aby pozornost věnovaly hlavně rizikům korupce v souvislosti s opatřeními kvůli pandemii covidu-19. Orgán sdružující 50 států včetně Česka, který hodnotil pokrok svých členů v prevenci korupce zákonodárců, soudců a státních zástupců, to dnes uvedl ve výroční zprávě. Z ní také vyplývá, že Česká republika dosud plně zavedla jen jedno ze 14 doporučení GRECO, šest jich splnila částečně a sedm vůbec.

Doporučení, která GRECO vydal v roce 2016, volají po vyjasnění pravidel kolem možného střetu zájmů poslanců, soudců či prokurátorů, přijímání darů a dalších výhod nebo kolem styků s lobbisty. Dalším cílem je zprůhlednit fungování parlamentních výborů a podvýborů, ale také výběr nebo odvolávání představitelů justice.

Česko zatím plně nevyhovělo žádné ze žádostí ohledně korupce v soudnictví a politice. Z hlediska státních zástupců se po boku Ukrajiny, Turecka, Maďarska, Srbska a Monaka řadí k zemím, které se podle GRECO jeho doporučeními v této oblasti řídí jen velmi nízkou měrou, v případě ČR je to podle výroční zprávy z 20 procent.

Jako splněný je hodnocen pouze požadavek na přijetí profesního etického kodexu pro státní zástupce spojený s jejich následným zaškolením. Soubor pravidel v platnost vstoupil začátkem loňského května.

Skupina GRECO letos zdůraznila, že vlády po více než rok zavádějí nouzová opatření, která mohou být příležitostí k soustředění moci či znevažování základních práv člověka, a neměly by proto podceňovat korupční rizika. Předseda GRECO Marin Mrčela členské země vyzval, aby dodržovaly pravidla, která skupina vydala v roce 2020 a která mají zabránit korupci v kontextu pandemie.

„Je nezbytně nutné, aby všechna rozhodnutí a postupy ve stavu nouze byly navrženy s ohledem na transparentnost, integritu a zodpovědnost,“ uvedl Mrčela.

„V této těžké době … vlády musí zvýšit své úsilí a zajistit, že všechny politiky a kroky ohledně veřejného zdraví a ekonomické krize dostojí protikorupčním standardům,“ dodala generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinovičová Buričová.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku, která sdružuje 47 evropských zemí, nemá spojitost s Evropskou unií a jejími institucemi. V GRECO jsou kromě členů RE ještě Spojené státy, Bělorusko a Kazachstán.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY