Pondělí, 17. května, 2021

Na opatření proti korupci pracujeme, zbrzdila nás pandemie. Ministerstvo odmítá kritiku GRECO

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Skupina států proti korupci GRECO (General Activity Report) zveřejnila Výroční zprávu za rok 2020. V té kritizuje Českou republiku za to, že dostatečně neimplementuje její doporučení proti korupci. Resort spravedlnosti se proti tomu ohradil. „Česká republika na plnění všech doporučení nyní usilovně pracuje a má částečně splněnou velkou část bodů, v rámci nichž už byly přijaty některé legislativní změny. Velkou část prací je však nutné finalizovat. Zlepšení se tak projeví až ve výroční zprávě za rok 2021,“ uvedl mluvčí Vladimír Řepka.

Ve zprávě, kterou skupina zveřejnila zveřejnila se uvádí, že Česko zatím plně nevyhovělo žádné ze žádostí ohledně korupce v soudnictví a politice. Z hlediska státních zástupců se po boku Ukrajiny, Turecka, Maďarska, Srbska a Monaka řadí k zemím, které se podle GRECO jeho doporučeními v této oblasti řídí jen velmi nízkou měrou, v případě ČR je to podle výroční zprávy z 20 procent. „Pravidelné činnosti Skupiny byly narušeny pandemií Covid-19, která neumožnila uspořádání hodnotících návštěv a celkově došlo i ke zpoždění projednání zpráv o plnění hodnocení členskými státy. Česká republika podávala zprávu o plnění doporučení 4. hodnotícího kola až v březnu 2021, k projednání tedy dojde nejdříve v říjnu a jakékoli zlepšení hodnocení České republiky se projeví až ve výroční zprávě za rok 2021,“ uvedl Řepka.

Jako splněný je hodnocen pouze požadavek na přijetí profesního etického kodexu pro státní zástupce spojený s jejich následným zaškolením. Soubor pravidel v platnost vstoupil začátkem loňského května.

Ministerstvo spravedlnosti namítá, že v současné době je projednáván například etický kodex člena Poslanecké sněmovny. Projednávání však přerušeno z důvodu omezeného počtu členů Sněmovny na jednání v souvislosti s omezeními vyhlášenými v souvislosti s pandemií Covid-19. Mluvčí ministerstva také připomíná, že parlament nyní řeší i klíčovou změnu zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, která zavádí transparentnější výběr soudců a předsedů soudů výběrovou komisí. Jak však Česká justice informovala, senátoři novelu poslancům s výhradami vrátili.

Sněmovna rovněž projednává změny v exekucích. Novela upravuje disciplinární řízení ve věcech soudců a státních zástupců zavedením možnosti odvolání k druhé instanci.

Řepka také připomněl, že ministryně spravedlnosti do sněmovny předložila v roce 2019 návrh novely zákona o státním zastupitelství. Reálně však jde o mrtvý návrh, což v minulosti přiznala jak ministryně, tak špičky státního zastupitelství.

Procentuální přehled splněných doporučení Českou republikou ve zprávě podle ministerstva odpovídá situaci za rok 2020. „Většina uložených doporučení hodnotící zprávou z roku 2016 budou splněna přijetím legislativních změn, které jsou v různých fázích projednávání. Po schválení těchto změn dojde ke splnění řady uložených doporučení i zlepšení procentuálního znázornění situace ČR v porovnání s ostatními členskými státy Skupiny,“ dodává mluvčí.

Skupina GRECO letos zdůraznila, že vlády po více než rok zavádějí nouzová opatření, která mohou být příležitostí k soustředění moci či znevažování základních práv člověka, a neměly by proto podceňovat korupční rizika. Předseda GRECO Marin Mrčela členské země vyzval, aby dodržovaly pravidla, která skupina vydala v roce 2020 a která mají zabránit korupci v kontextu pandemie.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY