Pondělí, 17. května, 2021

Nechráněný pohlavní styk nakaženého HIV by už neměl být trestným činem, plánuje vláda

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Změkčit trestní praxi v přístupu k šiřitelům viru HIV pohlavním stykem, který vyvolává AIDS, je jedním z cílů nové „Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR“ na roky 2021–2026. Nově by mělo být o nedbalostní jednání, trestán by měl být až skutečný přenos. Nyní je rizikový styk nakaženého hodnocen jako těžké ublížení na zdraví nebo pokus.

Vyplývá to z kapitoly dokumentu s názvem „Snížit výskyt diskriminace, stigmatizace a předsudečné trestné činnosti vůči LGBTI+ lidem“. Celý strategický dokument má Česká justice k dispozici. Plán je příslušné zákony upravit ve prospěch přenašečů HIV pohlavním stykem do konce roku 2023 a zmírnit tak utrpení sexuálních menšin.

Jak upozorňuje vládní Strategie, v České republice zákon výslovně nezakazuje LGBTI+ lidem projevovat svou orientaci na veřejnosti ani není postihován sexuální styk mezi lidmi stejného pohlaví. Přesto existují oblasti, kde trestní postih přetrvává. Jsou to lidé žijící s HIV. „Jakkoliv HIV zůstává nadále nevyléčitelné, moderní léčebné metody umožňují významně snížit virovou nálož, což nejen zlepšuje zdravotní stav pacientů, ale omezuje i riziko přenosu viru,“ uvádí materiál.

Pohlavní styk nosiče HIV bez nálože je prý bez rizika

Přesto zůstává šíření viru HIV v České republice i nadále trestným činem. „V současnosti mohou lidé žijící s HIV víceméně vést normální život a být plně zapojeni do společnosti. Mezinárodní odborné poznatky ukazují, že u naprosté většiny lidských aktivit včetně pohlavního styku není riziko přenosu HIV infekce u lidí s nedetekovatelnou virovou náloží prakticky žádné. V ČR je však nosičství viru HIV považováno za nakažlivou nemoc, jejíž šíření je trestné,“ uvádí se ve vládním dokumentu.
Nechráněný pohlavní styk člověka žijícího s HIV je na základě judikatury posuzován většinou jako těžké ublížení na zdraví, případně jako pokus o něj spáchaný v nepřímém úmyslu, pokud nedojde k přenosu HIV infekce.

Kriminalizace vede k dalšímu šíření HIV/AIDS

Podle Strategie však mezinárodní standardy ustupují od represe a omezování HIV pozitivních lidí, neboť existují účinné formy ochrany přenosu, včetně principu léčby jako prevence, a naopak cílí především na prevenci a léčbu HIV/AIDS.
Restriktivní přístupy navíc nemají žádný významný efekt na chování lidí žijících s HIV ani celkové snížení počtu nově nakažených. Kriminalizace je naopak zastrašuje a podlamuje jejich důvěru ve státní orgány, což může vést k pozdnímu odhalení či zatajování HIV infekce a dalšímu šíření nemoci, upozorňuje dále dokument.

„V ČR se tempo růstu případů infekce HIV v posledních letech zvýšilo o více než 50 %, zatímco v západní Evropě klesá. ČR by tedy měla omezit represi lidí žijících s HIV a více se zaměřit na prevenci,“ doporučuje proto vládní materiál, podle kterého nejvíce trpí lidé ve věznicích a ústavech, tedy kolektivních zařízeních.

Plán: Pohlavní styk jen jako vědomé nedbalostní jednání

Proto Vládní strategie navrhuje v termínu do prosince roku 2023 „přehodnotit trestní postih nosičství viru HIV jako nakažlivé lidské nemoci“.  Gestoři opatření mají být ministerstvo spravedlnosti, vnitra a zdravotnictví.

Vládní strategie chce zlepšit postavení LGBT komunity oto: Pixabay

Co má být obsahem změny? „Česká trestněprávní praxe v přístupu k HIV bude aktualizována v souladu se současnými odbornými poznatky v oblasti medicíny i jiných disciplín o infekčnosti HIV. Podle nich by např. nechráněný pohlavní styk člověka žijícího s HIV měl být posuzován jako vědomě nedbalostní jednání a trestáno by mělo být jen skutečné přenesení HIV infekce na jiného člověka. Podle těchto principů budou následně upraveny příslušné předpisy i standardy,“ popisuje opatření Strategie.

Strategie vychází z práce Džamily Stehlíkové

Strategie vychází z práce pracovní skupiny pod vedením bývalé ministryně Džamily Stehlíkové (Zelení) v roce 2007 a následně Výboru pro otázky sexuálních menšin, který vznikl v roce 2009 při Úřadu vlády.
Štafetu převzala nyní bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO11). Výbor spolu s ní jako se zmocněnkyní vlády pro lidská práva pořádal v létě 2020 seminář odborníků státní správy, akademické sféry a občanského sektoru, kde byly diskutovány aktuální problémy LGBTI+ lidí v ČR, stojí v dokumentu. „Na jeho základě a pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva pak byly zahájeny přípravy této strategie,“ stojí v dokumentu.
Výbor pro otázky sexuálních menšin se během své činnosti věnoval dílčím tématům jako např. rodičovství, homofobie na školách, úřední změna pohlaví, bariéry při dárcovství krve nebo kriminalizace a stigmatizace HIV+ lidí.

„Strategie je prvním vládním systémovým dokumentem, který se komplexně věnuje právům, životům a problémům LGBTI+ lidí. Pojem LGBTI+ lidé zahrnuje lesby, gaye, bisexuální muže a ženy, trans*, intersex a další lidi s neheterosexuální orientací či jinou než genderovou identitou,“ uvádí se v úvodu dokumentu.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY