Pondělí, 23. května, 2022

Nejvyšší soud: Žaloba o určení vlastnického práva státu podle zákona o vyrovnání státu s církvemi nepodléhá promlčení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Žaloby oprávněných osob o určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (ZMV) nepodléhají promlčení. Rozhodl tak Nejvyšší soud (NS) v případu žaloby Konventu minoritů v Krnově, v níž se konvent domáhá mj. určení vlastnictví státu k několika pozemkům v Krnově.

Žalobu, která směřovala proti městu Krnov a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nejdříve zamítl Okresní soud v Bruntále a jeho rozhodnutí posléze potvrdil i Krajský soud v Ostravě. Oba soudy došly mj. k závěru, že ta část žaloby, v níž se konvent domáhal určení vlastnického práva státu k části pozemků podle ustanovení § 18 odst. 1 ZMV, byla podána až po uplynutí tříleté promlčecí doby, jež počala běžet dnem účinnosti ZMV, tedy 1. ledna 2013.

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. může oprávněná osoba podat soudu žalobu o určení vlastnického práva státu z důvodu, že věc z původního majetku registrovaných církví a náboženských společností byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona převedena nebo přešla z majetku státu do vlastnictví jiných osob v rozporu s ustanovením § 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, nebo v rozporu s ustanovením § 29 zákona o půdě. ZMV přitom výslovně počítá toliko s lhůtou pro uplatnění výzvy k vydání věci, která počne běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit