Pátek, 27. května, 2022

Přehledně: Jaká opatření vlády kvůli koronaviru již soudy zrušily?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA


Tento týden Nejvyšší správní soud zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Není to poprvé, kdy justice politikům vyčítá, že opatření nebylo dostatečně důkladně právně podloženo či odůvodněno. První opatření soud zrušil před rokem.

 • 23. dubna 2020 – Pražský městský soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle soudu byla nezákonná. Byla vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Soud uvedl, že vláda je měla vydávat podle krizového zákona jako na začátku koronavirové epidemie, což kabinet po verdiktu znovu učinil. Soudní senát vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který kritizoval mimo jiné to, že opatření jsou svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Nejvyšší správní soud (NSS) letos 26. února tento rozsudek zrušil.
 • Červen 2020 – Ústavní soud (ÚS) k 15. červnu odmítl nebo odložil více než 70 podnětů proti opatřením vlády, mimo jiné odmítl například skupinovou stížnost 20 rodiček a jejich manželů či partnerů proti zákazu doprovodu v porodnicích v době šíření koronaviru.
 • 17. června 2020 – Nejvyšší správní soud (NSS) oznámil, že zamítl kasační stížnost právničky Venduly Zahumenské, která se u Městského soudu v Praze neúspěšně domáhala zrušení vládního usnesení o vyhlášení nouzového stavu. Městský soud v Praze žalobu Zahumenské odmítl koncem dubna s odkazem na postoj ÚS, podle kterého vyhlášení nouzového stavu není takzvaným opatřením obecné povahy. Proto se jím nemohou správní soudy zabývat.
 • 20. října 2020 – Pražský městský soud zrušil rozhodnutí pražské hygienické stanice, která v září zakázala osobní přítomnost vysokoškolských studentů na výuce. Pravomocným rozsudkem vyhověl podané správní žalobě. Uvedl, že rozhodnutí hygieniků je nepřezkoumatelné, protože v něm chybí dostatečné zdůvodnění. Rozhodnutí hygieniků bylo účinné od 21. září, trvat mělo do konce října. Vysoké školy jsou od 14. října uzavřené podle rozhodnutí vlády.
 • 13. listopadu 2020 – Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Úřad ho podle rozsudku soudu nedostatečně odůvodnil. Soudem zrušené opatření nahradilo ministerstvo jinou verzí a zaneslo do něj několik mírných úprav.
 • 16. prosince 2020 – ÚS odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení dvou zákonů, které v prvním nouzovém stavu kvůli pandemii koronaviru odkládaly placení nájmů z bytů a nebytových prostor.
 • 22. února 2021 – ÚS zrušil část usnesení vlády, která kvůli šíření covidu-19 omezila maloobchod a služby. Podle verdiktu nebyla opatření dostatečně odůvodněna. ÚS vyhověl návrhu 63 senátorů, který uváděl, že vládní zákaz nepřiměřeně a iracionálně zasahuje do základního práva svobodně podnikat. Stížnost senátorů se týkala usnesení, která už nejsou v platnosti. V současnosti ale platí obdobný zákaz.
 • 23. února 2021 – Městský soud v Praze přikázal pražskému Gymnáziu Na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání. Distanční formu výuky mu zakázal. ČTK to sdělil asistent předsedkyně Městského soudu v Praze Adam Wenig, podle kterého příslušné krizové opatření povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Soud tak vyhověl správní žalobě podané studentem prvního ročníku. NNS ale 26. února vyhověl žádosti gymnázia o odložení účinku rozsudku Městského soudu v Praze, dokud nerozhodne o kasační stížnosti.
 • Pražský městský soud také zrušil nařízení ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování pracovníků v domovech pro seniory či postižené či v léčebnách, a to k 10. březnu. Vyhověl tak jedné ze zaměstnankyň.
 • 23. března 2021 – ÚS odmítl pro neoprávněnost navrhovatelů senátorský návrh na zrušení opatření, které podmínilo návrat Čechů do vlasti z rizikových zemí negativním testem na covid-19. Test musí absolvovat v zahraniční akreditované laboratoři.
 • 25. března 2021 – ÚS oznámil, že z procesních důvodů odmítl návrh senátorů na zrušení únorového vládního usnesení o nouzovém stravu. Zároveň naznačil, že pokud Sněmovna nesouhlasí s prodloužením nouzového stavu, nelze ji obcházet a znovu vyhlásit stav nouze na žádost hejtmanů. Právě taková situace v únoru nastala.
 • 31. března 2021 – Pražský městský soud zrušil jako nezákonnou část opatření ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech paušálně žádá před návratem ze zahraničí do vlasti negativní test na covid-19. Rozsudek je účinný od 5. dubna.
 • Soud také zamítl žalobu právničky, která tvrdila, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) zastrašila svými televizními výroky soudce pražského městského soudu při rozhodování o žalobách spojených s koronavirovou situací.
 • 8. dubna 2021 – NSS zamítl návrh na zrušení opatření ministerstva zdravotnictví, které v březnu odstartovalo testování zaměstnanců na koronavirus ve firmách. Povinnost podrobit se testování podle soudu vyplývá z pandemického zákona, opatření ministerstva jen upravuje podmínky a rozsah. Soud upozornil, že projednává i další návrhy na zrušení stejného opatření, o kterých může teoreticky rozhodnout jinak.
 • 14. dubna 2021 – NSS vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni Dagmar Bílé a označil za nezákonné opatření ukládající povinnost testovat zaměstnance firem na covid-19. Bylo nedostatečně odůvodněné, uvedl předseda senátu Petr Mikeš. Soud nemohl opatření zrušit, protože už neplatí, už dřív ho nahradilo jiné.
 • 22. dubna 2021 – NSS zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 10. dubna (později ještě dvakrát aktualizované), které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah však má několikadenní odklad, vstoupí v platnost čtvrtý den po právní moci soudního rozhodnutí. Ministerstvo tedy může opatření ještě změnit tak, aby odpovídalo nárokům soudu. Hlavní vada opatření spočívala v tom, že nebylo vydáno s předchozím souhlasem vlády.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY