Středa, 17. srpna, 2022

Soudkyně měla chtít po advokátce negativní test na Covid-19. Zástupci soudů takový postup odmítají

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stížnosti advokátů na postup soudů během pandemie nemoci Covid-19 řešila Česká advokátní komora (ČAK) na svém posledním březnovém jednání představenstva. Předseda Vladimír Jirousek přednesl žádost advokátky o pomoc v případu, kdy byla dle vlastních slov doslova vyhozena od soudu s tím, že na výzvu předsedkyně senátu nepředložila negativní antigenní test. Zástupci soudů, které Česká justice oslovila, ale odmítají, že by předložení testu po advokátech vyžadovali.

Předsedkyně senátu podle advokátky, která si přála zůstat v anonymitě při incidentu údajně zdůraznila, že v případě odročení jednání nechá klientovi uhradit separátní náklady řízení. „Za těchto okolností musel klient na místě vypovědět řádně udělené zmocnění a v rámci řízení vystupoval bez právního zastoupení. Advokátka má za to, že došlo k flagrantnímu porušení článků 26 a 36 Listiny základních práv a svobod,“ stojí v zápisu z jednání představenstva ČAK.

Advokáti se mají od 6. dubna pravidelně testovat na základě rozhodnutí vlády, soudy by však po nich výsledek testu neměly požadovat. „Krajský soud v Praze nepožaduje od advokátů ani jiných osob jdoucích na jednání předložení negativního antigenního (ani jiného) testu. Podmínky vstupu osob do budovy Krajského soudu (nejen na jednání) jsou  upraveny Opatřením předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 28. srpna,“ reagovala mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Stejně reagovali zástupci dalších krajských soudů, které Česká justice oslovila. „Antigenní ani jiné testy po advokátech nevyžadujeme,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem Karolina Francová.

Předseda ČAK Vladimír Jirousek informoval představenstvo také o stížnosti jiného advokáta, který popsal případ své kolegyně z advokátní kanceláře, kdy dotyčná byla pozitivně testována
na covid. Soud na žádost o odročení hlavního líčení ale údajně reagoval tak, že hlavní líčení neodročí a dotyčná advokátka si má zajistit substituci. „V té souvislosti bylo připomenuto, že se jedná o komplikovanou věc, kdy spis čítá cca 10 000 stran, přitom zajištění substituce nebylo možné. Následně byla jmenovaná vyzvána k dodání výsledku PCR testu a kontrolního testu
s připomenutím délky povinné karantény, zároveň pak byla advokátka opakovaně a důrazně
vyzvána k zajištění substituce,“ uvádí ČAK.

K odročování dochází, rozhoduje předseda senátu

Onemocnění někoho z účastníků nebo jeho právního zástupce nemocí COVID-19  nebo povinnost zůstat v karanténě je přitom závažným důvodem pro odročení jednání. Zástupci soudů na dotazy České justice uvedli, že ve většině případů advokátům soudci vycházejí vstříc. „Rozhodnutí o žádosti o odročení jednání je ale věcí příslušného soudce nebo senátu, který musí žádost bedlivě zvážit, musí přihlédnout i ke stanovisku protistrany, povaze řízení, ev. i k tomu, jestli nejde o snahu zneužít aktuální situace a dosáhnout průtahu v řízení, a podle toho rozhodnout,“ vysvětluje Hana Černá z Krajského soudu v Praze.

„Obecně lze říci, že k odročování z Vámi uváděných důvodů dochází, vždy však záleží na okolnostech případu. Je na předsedovi senátu, aby při posuzování konkrétní omluvy uvážil, zda ji po zvážení veškerých okolností věci i dosavadního průběhu řízení má za důvodnou bez dalšího, a pokud nikoliv, zda a jakými prostředky bude požadovat její doložení,“ uvedl Adam Wenig z Městského soudu v Praze.

Mluvčí plzeňského krajského soudu Jana Durná připomíná, že na základě výzvy předsedy Alexandra Krysla bylo soudkyním a soudcům zdejšího soudu doporučeno, aby byla konána soudní jednání pouze v nezbytné míře a ve věcech, které vzhledem k lhůtám nesnesou odkladu. „S ohledem na závažnou pandemickou situaci způsobenou onemocněním Covid-19 dochází k častějším odkladům a rušení jednání, a to jak na straně účastníků i jejich zástupců, tak na straně soudu. Tato jednání jsou obvykle odvolávána na neurčito,“ dodává.

„Postup jednotlivých soudců v této otázce není na naší pobočce nijak sledován a údaje o tom, jak často a na jak dlouho dochází k odročování jednání kvůli onemocnění covid nebo karanténě účastníků či jejich zástupců, neevidujeme,“ řekla mluvčí ústeckého krajského soudu.

Podle ČAK jsou ze strany soudů ve vícero případech vydávány nezákonné pokyny advokátům a jsou ukládány povinnosti, které v žádném případě právní předpisy neumožňují. Ve věci prvně zmíněné advokátky proto ČAK podala stížnost na předsedkyni senátu ve smyslu porušování ústavního práva na zastoupení. „Dále pak předseda a tajemník zpracují obecné stanovisko ČAK v tom smyslu, že se množí případy nezákonných pokynů, které spočívají v ukládání povinností advokátům, jež žádné právní předpisy neumožňují, a těmito postupy jsou hrubě porušována práva na obhajobu,“ stojí v zápisu ČAK. Mluvčí Komory Iva Chaloupková České justici řekla, že vedení se vymezilo vůči uvedeným jednání v obecné rovině a to, o jaké šlo pobočky soudů nebo kdo byli uvedení advokáti, nemůže komentovat.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY