Sobota, 28. května, 2022

Vězni za rok uskutečnili 2 260 videohovorů s advokáty, nejvíce jich proběhne ve vazbě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Před rokem zahájila Vězeňská služba (VS) společně s Českou advokátní komorou (ČAK) projekt Skype obhajoba. Ten umožňuje všem advokátům a obhájcům komunikovat s jejich vězněnými klienty vzdáleně pomocí počítače. Počty provedených video hovorů projektu Skype – obhajoba se postupně zvyšují. Od spuštění až do konce března bylo provedeno 2 260 video hovorů.

Ohlasy na tento způsob komunikace z jednotlivých věznic jsou podle Vězeňské služby pozitivní. „A zejména v době zhoršené epidemické situace se tento způsob zajišťování kontaktu osvědčil jako efektivní alternativa k osobním návštěvám,“ uvádí zástupci VS.

V praxi tento druh komunikace probíhá tak, že je vězeň předveden do místnosti, která je pro komunikaci technicky vybavena a personál věznice jej přes Skype spojí s příslušným advokátem či obhájcem. Možná doba rozhovoru byla z původní jedné hodiny navýšena na dvě hodiny. Přímá komunikace mezi vězněm a advokátem je bez účasti zaměstnanců VS.

Formu komunikace mezi obhájcem a vězněným klientem vzdáleně, pomocí počítačových videohovorů, si za rok, kdy funguje, všechny tři zúčastněné strany (tedy věznění, obhájci i Vězeňská služba) úspěšně osvojily. Tzv. skype obhajoby se staly efektivní alternativou osobních návštěv v době zhoršené pandemické situace. Vzestupný trend počtu uskutečněných videoporad s obhájci je patrný zejména v posledních měsících, kdy došlo navíc i k omezení pohybu po republice.

Na projektu Skype obhajob se od počátku aktivně podílela ČAK v čele s místopředsedou Tomášem Sokolem a Jiřím Novákem ml. „Potřeba klientů komunikovat se svými advokáty v době již skoro rok běžících omezujících opatření narůstá a nezapomínejme, že právní pomoc je součástí práva na přístup ke spravedlnosti,“ podotýká Sokol k projektu.

Obecně je podle ČAK vidět větší zájem o Skype obhajoby v zařízeních vazebních věznic. Stejně tak lze vypozorovat, že některé vězněné osoby a jejich obhájci využívají tuto formu poměrně často, zatímco jiní ji berou stále ještě jako novinku, okrajovou záležitost a hledají si k ní teprve cestu a důvěru, ač přímá komunikace mezi vězněm a advokátem probíhá vždy bez účasti zaměstnanců Vězeňské služby a prodloužila se i možná doba videohovoru.

„Projekt se ale rozhodně osvědčil a podle mě možnost video návštěvy zcela určitě nezmizí poté, kdy zmizí covid-19, pokud zmizí. O možnosti distančního rozhovoru jsme ostatně začali za advokacii s Vězeňskou službou jednat už ve druhé polovině roku 2019, aniž jsme věděli, že přijde nějaký virus. Nástup epidemie jen urychlil jeho faktickou realizaci,“ dodává Tomáš Sokol.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY