Neděle, 19. září, 2021

Zdravotní lůžková péče ve věznicích má být poskytována výlučně novou Zdravotnickou službou, navrhují poslanci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poslanci ANO11, ODS, KSČM a SPD navrhují zavést Zdravotnickou službu jako novou organizační jednotku Vězeňské služby. Současný odbor zdravotnické služby má být vnímán jako součást represivní složky. Kromě toho je nehospodárný a nepružný. Nová organizační složka má mít svého ředitele a skládat se z ambulancí, zdravotních středisek a nemocnic věznic.

Návrh novely zákona o Vězeňské službě a justiční stráži je v připomínkovém řízení. „Tato nová organizační jednotka se bude skládat z ředitelství Zdravotnické služby, jakožto základního řídícího orgánu, a zdravotnických zařízení určených generálním ředitelem Vězeňské služby. Tuto legislativní změnu bude rovněž potřeba promítnout i do dalších souvisejících zákonů,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Podle důvodové zprávy poslanců je jedním z důvodů změny kritika Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání CPT, podle kterého je zdravotní služba v českém systému vězeňství vnímána pro svoji neoddělenost jako součást represe. Nyní je „pouze“ jedním z odborů Vězeňské služby.

Zajištění mimovězeňských poskytovatelů to nevylučuje? V současnosti jsou podle důvodové zprávy zdravotní služby poskytovány „ve všech věznicích a vazebních věznicích, ve většině případů též v jejich pobočkách, nemocnice jsou pak zřízeny ve dvou organizačních jednotkách Vězeňské služby, a to ve Vazební věznici Praha Pankrác a Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno“. „Navrhuje se, aby zdravotní služby spočívající v poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové péče byly Vězeňskou službou poskytovány výlučně prostřednictvím nově zřizované organizační jednotky, čímž bude dosaženo pružnějšího řízení vězeňských nemocnic i metodického řízení a kontroly poskytování tohoto typu zdravotních služeb. Toto samozřejmě nevylučuje, aby Zdravotnická služba…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit