Pondělí, 17. května, 2021

Exekuce nezletilé kvůli hospitalizaci? Ústavní soud se zastal ženy s mentálním postižením

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ústavní soud (ÚS) se zastal ženy s mentálním postižením, která čelila exekuci kvůli nezaplacenému regulačnímu poplatku za hospitalizaci v roce 2009. Tehdy jí bylo 16 let, nemohla ovlivnit svou situaci a ochrana jejích práv v řízení byla jen iluzorní, plyne z nálezu, který soud dnes zpřístupnil na svém webu. O návrhu na zastavení exekuce bude znovu rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové.

„Soudní rozhodnutí ukládající povinnost zaplatit regulační poplatek za hospitalizaci osobě, která v době hospitalizace byla nezletilá, vážně nemocná a objektivně zcela nezpůsobilá ‚dbát o svá práva‘, ukládá povinnost, která není v souladu s ústavním pořádkem,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy.

Výkon exekuce by vedl ke zjevné nespravedlnosti a mířil proti základním principům právního státu, k nimž podle ÚS patří také to, jak se stát postará o své slabé. „Jen obtížně si lze představit slabšího účastníka soudního řízení, než byla stěžovatelka, která nemohla objektivně ovlivnit vývoj svého onemocnění, své rozumové schopnosti a způsob chování své zákonné zástupkyně, která se nestarala o její práva a neplnila své zákonné povinnosti,“ napsali ústavní soudci.

Žena strávila v roce 2009 v psychiatrické léčebně 75 dnů. Nemocnice jí podle tehdejších předpisů účtovala za každý den hospitalizace poplatek 60 korun, celkem tedy 4500 korun. Dívka ani její zákonní zástupci ale nezaplatili, proto v roce 2014 soudní exekutor vydal exekuční příkaz.

Celkem asi 20.000 korun chtěl exekutor strhávat z důchodu nemocné ženy, což se ale ukázalo jako nemožné, protože po odečtení nákladů na pobyt v ústavu sociální péče nezbývalo dost peněz. Později pohledávku převzala soukromá firma a krajský soud zamítl návrh na zastavení exekuce. Podle ústavních soudců to byla chyba.

Jsou to výlučně zákonní zástupci, kteří mají povinnost uhradit regulační poplatek za hospitalizaci nezletilých pojištěnců, míní ÚS. Právě od nich bylo možné vymáhat dlužnou částku.

ÚS zároveň uložil krajskému soudu povinnost zaplatit ženě náklady spojené s ústavní stížností. Porušení jejího práva na soudní ochranu ze strany krajského soudu bylo totiž natolik intenzivní, že tento výjimečný postup ospravedlnilo, uvedla mluvčí ÚS Miroslava Číhalíková Sedláčková.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY