Pondělí, 25. října, 2021

Soudci Krajského soudu v Plzni založili odbory, předseda soudu je neuznává

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

U Krajského soudu v Plzni (KS) byla založena odborová organizace, jejímiž členy se stalo i 28 soudců. Dva soudci jsou také ve tříčlenném výboru, který organizaci reprezentuje. Organizace byla zapsána KS v Plzni do spolkového rejstříku 9. dubna. Vedení KS však založení odborů neuznává.

„Posláním OO KS v Plzni je obhajovat oprávněné zájmy a práva svých členů v otázkách platových, sociálních, pracovněprávních, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech dalších, týkajících se zájmu zaměstnanců, s využitím všech prostředků v souladu se zákonem, včetně kolektivního vyjednávání, a to nejen ve vztahu k zaměstnavateli, ale i jiným orgánům veřejné moci,“ uvádí se k činnosti organizace s názvem „Odborová organizace Krajského soudu v Plzni“ v již zmíněném rejstříku.

„Odborová organizace skutečně vznikla dne 8. 4. 2021 a byla řádně zapsána ve veřejném rejstříku. Předsedovi soudu bylo její založení řádně oznámeno. Odborová organizace byla založena nejen soudci, ale i zaměstnanci soudu. V současné době má 85 členů, z nichž je 28 soudců, zbylý počet tvoří zaměstnanci soudu,“ sdělil České justici soudce Jiří Levý, který stojí v čele tříčlenného výboru organizace. Jeho zástupkyní je taktéž soudkyně, Emilie Štěpánková.

„Vedení zdejšího soudu k vytvoření tohoto uskupení zaujalo stanovisko, že v souladu s ustanoveními § 286 odst. 2 zákoníku práce pro absenci alespoň tří jejích členů v pracovním poměru a pro absenci osob, které by byly oprávněny za odborovou jednat, nevzniklo organizaci oprávnění působit u Krajského soudu v Plzni,“ reagovala pro Českou justici mluvčí KS Jana Durná. Vedení soudu se ve svém odmítavém postoji opírá především o nález Ústavního soudu (ÚS) ze dne 7. 9. 2010 (Pl. ÚS 12/10), v němž je uvedeno, že “soudci nemohou být odborově organizováni, nevztahují se na ně pracovněprávní předpisy, pokud jde např. o kolektivní vyjednávání, stávku atd.”. Mluvčí Durná…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit