Pátek, 27. května, 2022

Trestní oznámení na policejního prezidenta podala firma z Vrbětic

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Trestní oznámení, které kvůli kauze Vrbětice padlo na policejního prezidenta Jana Švejdara, podala společnost Imex Group. Respektive, za firmu, které v roce 2014 vybuchly dva sklady v muničním skladu ve Vrběticích, dal podnět na GIBS právník Radek Ondruš. Oznámení směřuje k podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiného trestného činu, kterého se mohl v souvislosti s takzvanou kauzou Vrbětice Švejdar dopustit. Společnost by dnes měla kvůli únikům informací podat další trestní oznámení.

Podání trestního oznámení na Jana Švejdara Radek Ondruš Ekonomickému deníku potvrdil. Věc už prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Trestní oznámení směřuje k podezření zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiného trestného činu, kterého se mohl policejní prezident dopustit.

„Bylo zatím pouze jedno trestní oznámení na jednání policejního prezidenta a to v souvislosti s poskytováním informací prezidentovi České republiky. Prezident republiky do médii potvrdil, že informace pro svůj projev měl mimo jiné od Švejdara. Druhé trestní oznámení směřující na jeho angažmá na schůzce s ministrem vnitra se připravuje a jeho podání předpokládám během dnešního dne. Trestní oznámení bylo podáno jménem společnosti Imex Group, která je v dané trestní věci poškozenou,“ sdělil Ondruš Ekonomickému deníku.

Co je meritem trestního oznámení společnosti Imex? Policejní prezident podle textu oznámení v blíže neustanovené době roku 2020 a 2021 mohl protiprávně získat od ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, nebo od jemu služebně podřízených osob, informace z přípravného řízení trestního k případu, který je obecně znám jako kauza Vrbětice.

„A následně přijal pozvání prezidenta republiky ke schůzce, jejímž předmětem mělo být poskytnutí podrobných informací ke kauze Vrbětice, které se poté v úterý dne 20. dubna 2021 zúčastnil a dosud veřejnosti neznámé informace o kauze Vrbětice mohl opět protiprávně předal prezidentovi republiky Ing. Milošovi Zemanovi, který je alespoň z části a navíc zkresleně následně zveřejnil dne 25. dubna 2021 ve svém projevu na TV Prima, kde mimo jiné uvedl ´ Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy Imex. Toto podezření je podle společnosti Imex zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit´ ´Člověk z Imexu, kterého policie podezřívá, že oba Rusy do areálu provezl, odmítl vypovídat na detektoru lži´,“ stojí v trestním oznámení, podaném na GIBS.

Policejní prezident takto podle Imexu jednal i přesto, že věděl, že není oprávněn vyžadovat od ředitele NCOZ informace z probíhajícího trestního řízení. „A ani není či nebyl oprávněn takto získané informace dále předávat jiným osobám, jako nejvýše postavený policista v České republice a osoba dříve odpovědná za činnost různých složek služby kriminální policie a vyšetřování věděl, že policejní prezident není orgánem činným v trestním řízení a není ani policejním orgánem,“ tvrdí v oznámení právník Radek Ondruš.

Ondruš tvrdí, že policejní prezident není takzvaným orgánem činným v trestním řízení. „Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení (nikoli policejní prezident, který není orgánem činným v trestním řízení) dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen,“ argumentuje v trestním oznámení Radek Ondruš.

Doplňuje, že v přípravném řízení nesmějí být zveřejňovány informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka. „V kauze Vrbětice dosud probíhá přípravné řízení,“ vypíchl právník Imexu.

Policejní prezident a následně prezident České republiky, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům a o tom musí být tyto osoby poučeny,“ podotýká Ondruš.

„Pokud se i přes uvedené zákazy policejní prezident rozhodl předat informace získané
z probíhajícího přípravného řízení prezidentovi republiky, pak je předal s vědomím, že prezident republiky již v minulosti sděloval veřejnosti informace získané činností bezpečnostních složek státu, aniž by respektoval důvěrnost těchto informací, a to zřejmě i z důvodu, že prezident republiky je ze zákona trestně neodpovědný, tedy nelze prezidenta trestně stíhat za zveřejnění utajovaných nebo důvěrných informací. A ohrozil tak objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, neboť mohl předpokládat, že prezident republiky obdržené informace zveřejní a takto zveřejněné informace jsou způsobilé nejen ohrozit další prověřování a zjištění pachatelů závažné trestné činnosti, ale i vážně zasáhnout
do pověsti majitele společnosti IMEX Group s.r.o., tedy jako úřední osoba v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch překročil svou pravomoc,“ tvrdí právník Imexu.

V dané věci lze podle Radka Ondruše předpokládat, že na něj směřovalo více trestních oznámení popřípadě, že byl již ze strany GIBS vyzván k podání vysvětlení. Stejně tak již mohl GIBS zahájit úkony trestního řízení a začít zajišťovat podklady. „Reakce policejního prezidenta je zcela logická a odpovídá situaci. O podání trestního oznámení se musel dozvědět až nyní, kdy lze předpokládat, že o nich nevěděl v okamžiku, kdy se poprvé dostavil na uzavření jednání Poslanecké sněmovny. Druhého jednání se již odmítl zúčastnit,“ sdělil Ekonomickému deníku Radek Ondruš.

To, že čelí trestnímu oznámení kvůli vyzrazení utajované skutečnosti, oznámil policejní prezident Jan Švejdar v úterý na Twitteru.

„Přestože jsem se k věci vyjadřoval výhradně na jednáních v utajovaném režimu, čelím trestnímu oznámení pro vyzrazení utajované skutečnosti. Informace, které jsem se v této souvislosti dozvěděl, nejsem ochoten dále vůbec komentovat, tím méně jejich politické souvislosti,“ uvedl Jan Švejdar na Twitteru.

Ekonomický deník připomíná, že trestní oznámení směřuje k podezření ze „zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiného trestného činu, kterého se mohl Švejdar podle Imexu dopustit“.

Jan Hrbáček, Ekonomický deník

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY