Pondělí, 2. srpna, 2021

ČAK přerušila kvůli tornádu jednání a vyzývá advokáty k pomoci lidem na Moravě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká advokátní komora přerušila kvůli tornádu své jednání a mimořádně požádala o schválení daru postiženým moravským obcím. Vyzývá advokáty, aby podle svých možností přispěli osobní pomocí nebo financemi.

„Představenstvo ČAK právě přerušilo své jednání, aby jako mimořádný bod zařadilo a projednalo pomoc obcím na Jižní Moravě postiženým tornádem. Vedení české advokacie vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalým po obětech, soucítí se všemi postiženými a zraněným přeje brzké uzdravení a všem hodně sil v těchto nelehkých chvílích,“ uvedla aktuálně Česká advokátní komora ve zprávě.

Regionální představitelka ČAK pro tento region JUDr. Irena Schejbalová představenstvo hned ráno informovala o situaci v obcích postižených včerejším tornádem, v nichž mají mimo jiné sídlo i advokáti zapsaní v seznamu ČAK, konkrétně jde o čtyři obce – Lužice, Mikulčice, Moravská Nová ves a Hrušky.

„Ve smyslu čl. 16 odst. 1 písm. a) usnesení o sociálním fondu ČAK ihned následně požádala, aby na účet každé z uvedených obcí byl poskytnut dar ve výši 100 tisíc korun, tj. v celkové výši 400 tisíc korun,“ informuje představenstvo advokátů.

Představenstvo ČAK této žádosti obratem vyhovělo a odsouhlasilo ji. Finanční dary budou neprodleně na konta příslušných obcí zaslány.

Podle zveřejněné zprávy regionální představitelka bude pět kolegů advokátů, kteří mají přímo v postižených obcích bydliště, dále kontaktovat, zjistí jejich osobní situaci a potřebu další eventuální personifikované pomoci.

Nad rámec uvedeného se členové představenstva ČAK, jeho náhradníci a přítomní představitelé dalších orgánů ČAK dohodli, že se budou osobně individuálně (tj. z vlastních zdrojů) podílet na finanční pomoci postiženým oblastem.

„Současně si dovolují vyzvat i další advokáty, aby se na základě svých možností a dle své úvahy k tomuto jednání připojili, přitom se doporučuje využít oficiálně zřízených transparentních účtů. Těm, kteří tak již učinili, děkuje,“ uvádí Česká advokátní komora.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY