Čtvrtek, 28. října, 2021

Návštěvy ve věznicích, vazbách a detencích vláda stále omezuje na dvě osoby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Uvolňování regulací a jejich rušení kvůli epidemii nemoci Covid-19 se netýká vězeňství. V tomto oboru stále platí opatření o omezení počtu osob na návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detencích pouze na dvě osoby. Ministerstvo zdravotnictví ho odůvodňuje nepříznivou epidemiologickou situací a čísly nakažených osob o Velikonocích.

Velikonoční pondělí bylo o letošních svátcích 5. dubna 2021. V ten den v ČR přibylo 1 405 nakažených osob nemocí Covid-19. Následně 12. dubna 2021 vydalo ministerstvo zdravotnictví opatření týkající se věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů s platností do odvolání. Opatření platí stále.

Podle opatření z 12. dubna 2021 jsou stále omezeny návštěvy obviněných ve vazbě, odsouzených ve věznicích i odsouzených v zabezpečovacích detencích, a to pouze na dvě osoby v jeden čas. Podle zákona se do počtu návštěvníků započítávají děti a současně dítě musí mít vždy doprovod dospělého. V normální situaci je ze zákona povolena návštěva čtyřech osob v jeden čas.

Výjimku mají advokáti a cizinci

„S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy, a to návštěvy: – obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2 tohoto zákona, – odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, – chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že návštěvu mohou v jeden čas konat nejvýše dvě osoby a každá z nich může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších stanovených režimových opatření,“ stojí v opatření ze 12. dubna 2021.

Toto opatření mají věznice vyvěšené na svých stránkách. Odkazy k zákonu o výkonu vazby a o výkonu trestu se týkají výjimky, kterou mají obhájci obviněných a odsouzených, ale také cizinci ve vazbě nebo ve věznici. Cizince může podle výjimky navštívit libovolný počet pracovníků jejich zastupitelského úřadu. Pro advokáty zase Vězeňská služba a Česká advokátní komora zřídila tzv. skype obhajobu přes zařízení ve věznicích.

Hodnoty je nutno brát obezřetně

Na rozdíl od oborů jako je školství, kultura nebo obchod, nemají za sebou vězni žádnou lobbystickou skupinu. Velikonoční opatření pro věznice stále nebylo změněno, nýbrž trvá s odkazem na čísla nákazy o Velikonocích, která jsou podle odůvodnění nereprezentativní vzhledem k volnému dni. „Celkově Velikonoční hodnoty je nutné brát velmi obezřetně jelikož nejsou stoprocentně reprezentativním vzorkem přesně vypovídající o stavu epidemie a tato data je tak nutno opatrně i interpretovat,“ odůvodňuje ministerstvo zdravotnictví stále platné opatření.

„Hodnota sedmidenního průměru poklesla výrazněji pod hranici 5 000 případů, aktuálně je na hodnotě 4 491 případů (nejnižší hodnota od 10. prosince 2020). Tento rapidní pokles je rovněž ovlivněn velikonočními hodnotami, relevantní data o reálnosti stavu budeme znát ke konci tohoto týdne,“ uvádí ve dva měsíce starém odůvodnění stále platného zákazu návštěvy více než dvou osob ve věznici, ministerstvo.

Kvůli nedostatečnému nebo nesprávnému odůvodnění Nejvyšší správní soud opakovaně ministerská opatření ruší, jak Česká justice soustavně informuje.

Také opatření ze srpna 2020 trvá

Kromě opatření z 12. dubna 2021 platí ve vězeňství stále opatření z 26. srpna 2020, podle kterého musí Vězeňská služba vydávat rozhodnutí o společném ubytování vězňů tak, aby byli společně ubytováni vždy jen vězni pracující mimo věznici nebo vězni z nestřežených pracovišť nebo vězni pracující v provozech nezbytných pro chod věznic.

Naopak na příslušníky Vězeňské služby vláda v opatřeních nezapomíná. Například aktuální opatření o režimu na hranicích, tedy o testování, karanténách a podobně má mnoho výjimek, přičemž jednou z nich jsou „příslušníci Vězeňské služby nebo policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel“.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY