Pátek, 28. ledna, 2022

NCOZ: Policie bude kvůli podzimním volbám zasahovat proti kampaním frustrovaných Covidem-19

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Policie musí v kontextu podzimních voleb do sněmovny vyhodnocovat a zpracovávat desinformační kampaně. Kvůli Covidu-19 se nekonají extremistické akce dříve obvyklé. Nahradila je veřejná shromáždění frustrovaných a negativně ovlivněných vládními opatřeními. Dochází k polarizaci a k legitimizaci desinformace a konspirace. Terorismus zastavila opatření proti cestování mezi státy. Nyní se odehrává na Facebooku.

Vyplývá to z výroční zprávy NCOZ, kterou tento celostátní policejní útvar vydal dnes.

Podle sekce terorismu a extremismu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) měla vládní opatření proti Covid-19 v roce 2020 dopad na společnost: „Opatření proti šíření pandemie COVID vyvolává určitou míru frustrace v rámci společnosti. Výsledkem je výrazný nárůst otevřených výhrůžek a hrozeb proti představitelům státní správy a obecně veřejně známým osobám, které se podílejí, rozhodují či veřejně obhajují potřebnost opatření,“ uvádí se v dnešní výroční zprávě o činnosti za rok 2020.

Frustrovaných využijí politické strany

Policie tak zaznamenala různé hrozby i rizika: „Situace v souvislosti s pandemií COVID a zaznamenaná mobilizace veřejnosti proti opatřením rovněž ukazují na hrozby a rizika vyplývající z dezinformací a šíření konspiračních teorií. Na počátku byla aktivita známých dezinformačních a alternativních zpravodajských portálů, mobilizace následně probíhala prostřednictvím sociálních sítí a reálné projevy jako veřejná shromáždění a demonstrace nastaly v průběhu tzv. 2. vlny.“

Podle policejního útvaru mají skupiny frustrovaných ovlivněných negativními dopady opatření vlády protestní potenciál: „Kromě jiného, tato veřejná shromáždění a akce jsou typické právě spojováním skupin osob, které jsou ovlivněny konspiračními teoriemi či dezinformacemi, a skupin osob, které reálně negativně ovlivňují dopady opatření. Uvedené skupiny obyvatel tvoří určitý protestní a mobilizační potenciál, kterého se mohou pokusit využít i politické skupiny a hnutí, které dlouhodobě svůj program staví na polarizaci určitých názorů a postojů,“ uvádí se ve výroční zprávě.

Roste potřeba policie sledovat podzimní volby

Tím se podle policie „kromě jiného dostávají různé dezinformace a konspirační teorie do veřejného prostoru, a dochází tím k jejich další legitimizaci“. „Alternativní média a zpravodajské portály dlouhodobě vytvářejí určitý potenciál k manipulaci veřejným míněním s cílem ovlivnit postoj veřejnosti k různě relevantním otázkám,“ píše se dále ve výroční zprávě.

„V kontextu plánovaných podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR roste potřeba dlouhodobě a systematicky vyhodnocovat, identifikovat a případně v rámci plnění úkolů Policie ČR i důsledně zpracovávat dezinformační kampaně,“ uzavírá

Podle zprávy naopak ustoupila „tradiční“ extremistická hnutí. „Pandemie COVID a opatření přijatá proti jejímu šíření výrazně ovlivnila projevy a aktivity extremistických hnutí. V uplynulém roce prakticky neproběhla žádná významnější veřejná shromáždění, demonstrace ani koncerty a dříve obvyklé akce pořádané extremistickými subjekty.

Terorismus se odehrál na Facebooku

Trendy a vývoj v oblasti terorismu zasáhla podle zprávy i opatření jednotlivých států ohledně cestování. „Opatření výrazně utlumila působení stávajících hrozeb, jako např. cesty do a zpět z konfliktních oblastí, zejména Sýrie, na straně druhé zvýraznila a zintenzivnila působení jiných hrozeb s původem v online prostředí, jako šíření teroristické propagandy, vyhrožování teroristickými útoky, nebo s odkazem na vývoj v zahraničí, i teroristické útoky radikalizovaných jednotlivců,“ stojí dále ve zprávě.

Zpráva dále uvádí příklad terorismu, který se odehrál v souvislosti s Covid-19: „Na Facebooku vyhrožoval teroristickým činem, dopaden byl za 24 hodin a hrozí mu 5-15 let. Dvaašedesátiletý muž z Pardubic 25.10.2020 umístil na síť Facebook vzkaz policistům, že pokud nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, stejně jako Olga Hepnarová. Muže během několika hodin vypátrali detektivové NCOZ a obvinili jej z trestného činu vyhrožování teroristickým trestným činem.“

Sekce terorismu a extremismu se dlouhodobě zaměřuje na trestnou činnost, identifikaci a odhalování projevů souvisejících s aktivitami nábožensky i politicky motivovaných extremistických hnutí, působení teroristických organizací i jednotlivců a malých skupin, které mohou usilovat o dosažení cílů prostřednictvím násilných metod a prostředků. Dále se zaměřuje na problematiku porušování lidských práv, jako je vyšetřování státního terorismu, zločinů genocidy nebo válečných zločinů, a obchod se zbraněmi a nebezpečnými materiály, popisuje svoji činnost sekce terorismu při NCOZ ve zprávě.

Policie při sdělování advokátům přijala opatření

Podle zprávy měl Covid-19 za následek také 25% nárůst kybernetických útoků, zejména v oblasti zdravotnictví, kde byly proveden útoky na nemocnice.

Covid-19 zasáhl i do takové oblasti jako je insolvenční trestná činnost: “Na přelomu března a dubna roku 2020 obvinili detektivové NCOZ celkem osm osob ze spáchání insolvenční trestné činnosti. Osoby měly na základě fiktivních antedatovaných smluv v insolvenčním řízení vyvést z majetkové podstaty úpadce pohledávku v hodnotě cca 50 milionů Kč,“ uvádí fakta konkrétního případu zpráva.

Podle zprávy objasnění případu ztěžovala policistům skutečnost, že k vyvedení pohledávky mělo dojít prostřednictvím řetězu tzv. ready-made společností sídlících v zahraničních destinacích a že se na trestné činnosti měli podílet vedle dvou advokátů rovněž specialisté zabývající se právě nákupem a prodejem takových společností.

„Případ byl specifický i v tom, že usnesení o zahájení trestního stíhání muselo být z taktických důvodů většině obviněných osob doručováno osobně, což si vzhledem k tomu, že se tak dělo v samotném počátku pandemie COVID, vyžádalo pro policisty tehdy zcela nezvyklá bezpečnostně-hygienická opatření,“ dodává k tomu zpráva NCOZ.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY