Středa, 29. září, 2021

NSZ: Muž zavraždil kvůli strachu z Covid-19 družku, žena na chirurgii sobecky zatajila, že je pozitivní

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Muž ze strachu ze smrtelné nevyléčitelné nemoci Covid-19 po úvaze zavraždil svoji družku a sám se pokusil zabít, když byl pozitivní. Voják v karanténě stál ve službě na stráži, nakažený opustil hotel a další lidé ze sobectví tajili svůj zdravotní stav. Takové případy nového trestného činu šíření nemoci Covid-19 uvádí výroční Zpráva o činnosti Nejvyšší státní zastupitelství. Nový trestný čin byl obratem zaznamenáván.

Česká vláda zařadila SARS-CoV-2 na seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření je trestným, už loni. Seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření z nedbalosti nebo úmyslně se o Covid-19 rozšířil 13. března 2020. Za úmyslné šíření Covid-19 hrozí podle nejpřísnějšího ustanovení § 152 trestního zákoníku až dvanáct let vězení. Šíření SARS-CoV-2 se tedy v březnu 2020 stalo dalším trestným činem.

Podle výroční Zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) byl tento nový trestný čin obratem lidmi páchán: „Pro rok 2020 byl charakteristický zvýšený výskyt trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 trestního zákoníku v důsledku epidemie COVID-19,“ stojí ve zprávě NSZ.

Podle zprávy byly zaznamenány tyto přečiny například Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1, Prahu 2, Prahu 8 a Prahu 10, které „zaznamenaly věci, které se týkaly přečinu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku“.

Nakažený byl na stráži se dalšími devatenácti

Konkrétně Praha 2 – nakažený opustil hotel, v němž byl v karanténě; věc byla odevzdána jako přestupek, Praha 8 – první věc pravomocně odsouzena, druhá věc odložena, Praha 10 – tři útoky spáchané mladistvým – zahájeno trestní řízení), uvádí heslovitě zpráva.

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku se odehrálo rovněž v Praze 1. Šlo o vojáka, který přes karanténu vykonával strážní službu spolu s dalšími 19 vojáky. Ve věci bylo podle zprávy podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání. V Praze 2 se zase vyskytl „pacient léčebny pro dlouhodobě nemocné, který byl lékařem propuštěn do domácího ošetřování, přestože bylo pravděpodobné, že byl nakažen onemocněním COVID-19; věc byla odložena“.

Šíření nemoci ze sobectví v Mělníku

Podle zprávy byly v obvodu KSZ v Praze trestné činy podle § 152 trestního zákoníku evidovány spíše výjimečně. „Jednalo se o ojedinělé selhání jednotlivců s onemocněním COVID-19, která nebyla spojena s cílem či záměrem dalšího šíření onemocnění, ale spíše sobeckým podceněním zdravotního stavu, zpravidla nebyl způsoben těžší následek,“ stojí ve zprávě.

„Příkladem je trestní věc Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi, ve které bylo vedeno trestní stíhání proti konkrétní osobě pro zločin šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku, jehož se měla dopustit tím, že dne 21. 11. 2020 v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav při ošetření s bolestmi břicha úmyslně zatajila, že je COVID-19 pozitivní a má být v domácí karanténě, při vstupním vyšetření podepsala dotazník, ve kterém svým podpisem stvrdila, že netrpí příznaky nemoci COVID-19, a ani se nesetkala s osobou s tímto onemocněním, byla pak přijata na chirurgické oddělení, kde byla umístěna se dvěma pacientkami a při hospitalizaci si nezakrývala ochrannými pomůckami nos a ústa, čímž vystavila jak ostatní pacienty, tak personál nemocnice nebezpečí přenosu nemoci COVID-19,“ uvádí takový případ sobeckého šíření Covid-19 zpráva NSZ. Česká justice o ní již informovala.

Na muže dolehla situace s Covid-19, tak vraždil

Mimořádný dopad měla existence Covid-19 na partnerskou dvojici v Ostravě. „Významnější roli sehrála epidemie COVID-19 ve věci vedené u KSZ v Ostravě pro podezření ze zločinu vraždy podle § 140 odst. 2, 3 písm. i) trestního zákoníku, jehož se měl pachatel dopustit tím, že v Moravské Ostravě poté, co na něho dolehla situace v České republice v souvislosti s pandemií a strach z této nemoci, se po předchozím uvážení rozhodl usmrtit svou družku,“ stojí rovněž ve zprávě NSZ.

Podle dalšího popisu události muž ženu „fyzicky napadl masivním kuchyňským nožem o délce čepele 18 cm, a to 26 bodnými či sečnými zásahy do zad, krku, ucha, čela, hrudníku, břicha a pravé horní končetiny, přičemž poškozená neměla žádnou šanci se napadení ubránit a zraněním podlehla, a pachatel sám následně, když byl shledán COVID-19 pozitivním, se pokusil usmrtit i sebe, kdy se domníval, že je těžce nemocný a nevyléčitelný“.

„Trestní řízení v této věci nebylo dosud pravomocně skončeno,“ uvádí k případu Nejvyšší státní zastupitelství.

Bezprecedentní situace ve světě

Podle Nejvyššího státního zastupitelství se Covid-10 stal bezprecedentní výzvou: „Pandemie COVID-19 způsobila celosvětovou zdravotní krizi – mimořádnou událost v oblasti veřejného zdraví – odlišnou od jakékoliv jiné za více než století. Tato bezprecedentní situace ve světě, způsobená bojem proti pandemii, představuje pro orgány veřejné žaloby bezprecedentní výzvy, klade náročné požadavky na práci státních zástupců a na jejich odpovědnost.“

„Dodržování základních lidských práv a principů právního státu je nezbytným předpokladem výkonu obvyklých či běžných funkcí státních zástupců, stejně tak i nových funkcí vykonávaných v reakci na pandemii, a to nejen během ní, ale i po jejím skončení a odstraňování jejích následků. Konkrétní či specifické vlivy epidemie COVID-19 na trestnou činnost, a to i na obchodování s lidmi, lze prozatím pouze odhadovat,“ uvádí mimo jiné výroční Zpráva o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství v souvislosti s nejzávažnějšími trestnými činy. Během vládních restrikcí například vzrostlo domácí násilí, stojí ve Zprávě.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY