Neděle, 19. září, 2021

Omezení demonstrací: Venku lidé musí tvořit skupiny po 20 lidech

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podmínky, které fakticky znamenají zákaz politických protestů a dalších shromáždění podle shromažďovacího zákona, ukryla vláda do ministerského opatření o maloobchodním prodeji a službách. Opatření platí od 8. června do odvolání. Zatímco uvnitř si při shromáždění mají lidé jen desinfikovat ruce, venku musí tvořit skupiny po 20 lidech. První protest se koná 9. června.

Prostorově takřka nesplnitelná opatření omezující právo shromažďovací podle shromažďovacího zákona jsou součástí mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které v drtivé převaze pojednává o podmínkách provozu obchodů a služeb.

Prvních třináct bodů předmětného opatření se týká podmínek konání a provozu obchodů a služeb, hospod, tančíren, spolkových akcí, rekreačních zařízení, botanických zahrad, koncertů, cirkusů, varieté, jakožto i pěveckých sborů, poutí a návštěv hradů a zámků či bazénů. Opatření nese název „o omezení maloobchodního prodeje a služeb“.

Po dvaceti ve vzdálenosti dva metry

Čtrnáctým bodem tohoto opatření pak ministerstvo zdravotnictví reguluje ústavní právo na pokojné shromažďování podle speciálního shromažďovacího zákona. Vláda demonstrace a protesty omezuje s použitím zákona zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, tedy nově zavedeného tzv. pandemického zákona.

Od 8. června 2021 se tedy bude moci shromáždění občanů podle shromažďovacího zákona konat výlučně ve skupinách po 20 lidech s dvoumetrovými rozestupy mezi skupinami. Jenže to platí jen venku. Uvnitř si lidé mají jen umýt ruce.

podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon
práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů:
a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,
s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem
do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce

„Podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů: a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,“ stojí doslova v regulaci protestů a dalších shromáždění ohlášených podle shromažďovacího zákona.

Uvnitř jen rozestupy a desinfekce?

Opatření k tomu dodává i b): „Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.“

První shromáždění, které se bude konat podle takto nastolených pravidel, je u Magistrátu hl. m. Prahy ohlášeno už na středu 9. června 2021 do Prahy na Malostranské náměstí, kde se má sejít 1000 lidí. Protestující hodlají na náměstí setrvat celý den, protože jde o protest proti dalšímu pokusu nedaleké poslanecké sněmovny přijmout ve zkráceném řízení novelu zákona o ochraně zdraví. Novela rozšiřuje přístup státu ke zdravotním informacím občanů a zavádí vydávání certifikátů o očkování, prodělání nebo testech na Covid-19.

Poslanci pohovoří o trestech za znásilnění

Kromě toho se 9. června 2021 mají konat další dvě mimořádné schůze zákonodárců. První se týká návrhu zákona o střetu zájmů a druhá se týká „Zpřísnění trestu za násilné chování vůči ženám a dalším možným obětem a nepodmíněné tresty za znásilnění“, jak stojí na pozvánce bez bližšího upřesnění nebo návrhu.

Podle českého shromažďovacího zákona se nesmí občané shromažďovat před budovou poslanecké sněmovny nebo senátu, a proto se protesty mají odehrávat až na Malostranském náměstí.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY